Månadsarkiv: juni 2014

Var är vi?

CMA fyrfältareInför vårt utvecklingsarbete – med start augusti 2014 – behöver vi veta var vi är. Vi behöver kartlägga och samla in underlag att utvärdera från och mäta och jämföra med på resans gång. I ledningsgruppen har vi enats om att samla in följande underlag:

1) Statistik frånvaro
2) Statistik slutbetyg
3) Svar på elevenkät genomförd av CMA research som bl.a ger en bild av elevernas upplevelse av vår verksamhet i en fyrfältare (se figur).
4) Medarbetarenkäten
5) Tio intervjufrågor till nya elever
6) Sammanställning av kartläggningsövning med all personal på enheten kring upplevda problemområden och prioritering och lösningsförslag för dem.

Eventuellt tillkommer några områden, men kan vi säkerställa detta underlag så tror vi att vi har en bra ”nollbas” att utgå från i vår uppföljning. Har vi missat något viktigt? Kommentera gärna om du har synpunkter och förslag på ytterligare statistik som behöver samlas in.

PAR-modellen

PARUnder vårterminen 2014 prövade vi PAR-modellen som är ett verktyg för att organisera kollegialt lärande i form av handledning. Lärarna blev grupperade två & två och så långt det var möjligt skulle paren bestå av en karaktärsämneslärare och en lärare i de gymnasiegemensamma ämnena. Genom att besöka varandra i undervisningen och arbeta med mallen för handledning med hjälp av rubrikerna Planering, Aktivitet och Reflektion fick vi alla en möjlighet till inblick i varandras vardag. Eventuellt kommer vi jobba vidare med denna modell framöver. Flera av de medverkande lärarna har varit försiktigt positiva till modellen och det gemensamma lärande och förståelsen för varandras verksamheter som den bidragit till. Det återstår att se om PAR-modellen kommer vara en del av vårt utvecklingsarbete framöver.

//Anna-Eva Olsson

BFL på Bygg

I februari 2014 gick karaktärsämneslärarna i byggarbetslaget in i ett utvecklingsarbete med syftet att ”stödja yrkeslärarnas arbete med att få inblick i och praktiskt få pröva metoderna BFL (bedömning för lärande) och Learning study i sin undervisning.” Ansvarig för upplägg och genomförande var Victoria Svensson, Kvalitetsutvecklare och uppdraget hade rektor Anders Adamson initierat och ansökt om. Vid sex stycken tillfällen deltog lärarna i workshops med utgångspunkt i bedömningsforskaren Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Innan utvecklingsarbetet påbörjades genomfördes en kartläggning av lärarnas förkunskaper kring BFL och på bilden nedan presenterar Victoria resultatet före och efter genomförda workshops.

Bild

Efter sista tillfället sammanfattade Victoria arbetet i ett dokument som du hittar här>>

//Anna-Eva Olsson

Nu kör vi!

Välkommen hit till RGTU-bloggen. Här kommer vi dokumentera lärdomar och erfarenheter – stort och smått – från det utvecklingsarbete som vi nu drar igång i vår verksamhet. Häng med oss, för nu kör vi!