Månadsarkiv: augusti 2014

Introvecka

Vecka 34 kom våra elever tillbaka efter sommarlovet och vi startade terminen med upprop för ettorna i Kulturama kl 13.00 och lite senare kom tvåor, treor och fyror till sitt upprop. Rektor Anders Adamson inledde med att hälsa välkommen och efter det så informerade CSN om viktiga regler kring närvaro, hemresor, RG-bidrag mm. På tisdagen hade vi olika program för olika årskurser. Ettorna hade stadsvandring för att bekanta sig med Örebro och hitta till viktiga platser som t ex resecentrum, café 019 och tillbaka till Tullängsskolan. Under dagen intervjuades även alla nya elever som ett led i vår insamling av ”nollbas” för framtida uppföljning av vårt utvecklingsarbete.

Kanoter

Tvåorna ägnade hela tisdagen till Idrott och Hälsa och paddlade kanot i Svartån halva dagen och tränade simning och livräddning på Eyrabadet den andra halvan. Treor och Fyror var på sina karaktärsämnen där de bl. a fick information och möjlighet att fixa med praktiska saker som arbetskläder, nycklar och inloggningsuppgifter.

Från onsdag så gick eleverna enligt sitt schema men med lite extra fokus på olika teman i de olika ämnena. Bland annat så jobbade/jobbar eleverna lite extra med studieteknik på de inledande lektionerna i svenska och på de första matematiklektionerna kom studie- och yrkesvägledaren samt kurator på besök för en ordentlig presentation av deras roll och funktion på skolan.

//Anna-Eva Olsson

Program Loka

Loka flaggaUnder våra två kickoff-dagar i Loka hade vi två uttalade mål: 1) att lära känna varandra och 2) att starta ett antal processer. För att utnyttja tiden maximalt så började deltagarna redan på bussresan att twittra sina förväntningar på dagarna i Loka. Under dessa dagar använde vi sedan konsekvent #RGTU i våra tweets och du finner en sammanfattning av dessa här.

Programmet inleddes med en film där rektor Anders Adamson beskrev sin vision för de närmsta tre åren. Filmen följdes av två frågeställningar kring lärarrollen och avslutades med att alla deltagare via Socrative fick komma med förslag på innehåll till våra tisdagsmöten där vi ska dela med oss av erfarenheter och lärdomar till varandra.

Eftermiddagen dag 1 ägnades åt arbete med kunskapskraven i våra olika kurser samt förslag på samarbete/beröringspunkter mellan karaktärsämnena och de gymnasiegemensamma ämnena (GG-ämnen). För att samla så mycket idéer som möjligt på konkreta samarbeten så organiserades detta som en speeddating där GG-ämnena i sina ämnesgrupper fick 10 minuter var hos karaktärsämnena. Vi roterade sen så att alla GG-ämnen mött samtliga karaktärsämnen.

Eftermiddagen avslutades med ”det här visste du inte om…”, dvs alla hade fått lämna in en rolig/annorlunda/knasig fakta om sig själv. Alla skulle sen försöka placera in rätt person på rätt fakta. Rätt svar publicerades sen till middagen där även prisutdelning ägde rum.

Dag 2 hade fokus på trygghetsarbete, mentorsrollen, introveckan med eleverna och avslutades med en utvärdering av Loka-dagarna. Programpunkt ”Trygghetsarbete” inleddes med bakgrund och film presenterat av vår kurator Malin och vår studie- och yrkesvägledare Josefine. Efter inledningen fick vi två och två gå ut och diskutera fyra givna frågeställningar (walk-and-talk) som vi redovisade på twitter från stigarna i skogarna runt Loka brunn.

IMG_0903Programpunkt ”Mentorsrollen” inleddes med individuell tid för att fundera på några givna frågeställningar presenterade av tf rektor Maria. Dessa diskuterades sedan i mindre grupper/par och sammanställdes slutligen tillsammans på whiteboarden (EPA-enskilt/par/alla).

Efter lunch ägnade vi drygt en timme åt att diskutera introveckan, dvs den första veckan med eleverna. Vi delade in oss i givna grupper med olika ansvarsområden som lärare Sara presenterade och vi påbörjade sen planeringsarbetet inför elevernas ankomst. Målbild, Hjälpmedel och stöd, Studieteknik, Vila – äta – röra sig, Uppropsdagen, Stadsvandringen och Lära-känna övningar var de olika områdena som vi diskuterade.

Dagen avslutades med information om schema och annat relevant för närmsta dagarna. Innan deltagarna klev på bussen för hemresa så utvärderades dagarna utifrån de förväntningar deltagarna twittrat på bussen dit och de mål som Anders uttalat i sin film. Alla fick också ge feedback på program och upplägg i form av ”två stjärnor och en önskan”. Värdefull feedback för planering av kommande gemensamma aktiviteter.

lokavyFrån arrangörernas sida så konstaterar vi att Loka med natur och omgivningar visade sin vackraste sida och att allt flöt på och att maten och fikat var alla till belåtenhet. Några besökte spa och vattensalong under vistelsen och Södra Loken med ljummet vatten, bjöd in till både kvälls- och morgondopp.

Tack till alla medverkande för två givande dagar som får bli vår grund att stå på inför kommande utvecklingsarbete.

//Rigmor F Gustafsson & Anna-Eva Olsson

 

 

Vision 2017

Då var vi igång igen efter sommarlovet. Vi startade läsåret med två heldagar vid Loka Brunn. Innehållet till programmet hade vi tillsammans tagit fram vid ett idémöte i våras. Mer om dessa dagar finner du i kommande blogginlägg. Dagarna inleddes med att rektor Anders Adamson presenterade sin vision för vart vi ska vara 2017. Eftersom han själv inte var på plats under dessa dagar så hade han formulerat sig i följande film: (välj teckenspråk eller stödtext)

//Anna-Eva Olsson