Månadsarkiv: oktober 2014

1 till 1 – Bakgrund – Aktiviteter under läsåret 13/14

aktiviteter_ht13-14På vår sektor planerade vi, lärspridare, under läsåret en brytdag för våra elever (både ettor och tvåor) där eleverna som fått sin första 1 till 1 dator skulle få en bra grund att stå på i sin utbildning. Dagen genomförde vi tillsammans med våra kollegor på RGTU som höll i och planerade varsin workshop. Vi hade workshops som handlade om lärplattformen It’s learning, iMovie, Youtube, vett & etikett på nätet, källkritik & infosök, specialpedagogiska hjälpmedel och hur man kan organisera sitt sparande på ett smart sätt.

Utöver brytdagen med eleverna hann vi även med följande under läsåret 2013/2014:

  • att delta på SETT-dagarna 2014 i Stockholm.

  • att delta på en inspirationsträff där det visades upp interaktiva hjälpmedel.

  • att delta på föreläsningen “Flipped classroom” i Stockholm.

  • vi ansvarade också för att lägga upp en kurs för Studion på It’s learning, där varje elev kunde gå in och se vad de skulle arbeta med i de respektive ämnena.

  • vi skapade en “wall” där vi alla kunde lägga in olika digitala tips och därmed dela med varandra.

  • på våra tisdagsmöten passade vi även på att informera/pusha för nya saker som vi fått nys om eller som var på gång.

Det var ett händelserikt läsår med många nya och spännande lärdomar.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Trygghet – Bakgrund (Lättläst)

Citat trygghetDet finns en rapport där 379 ungdomar som hoppat av gymnasiet berättar varför de hoppade av. De flesta säger att det var för att de kände sig mobbade eller ensamma i skolan.

Det är viktigt att elever är trygga i skolan, både för att må bra och för att klara sin utbildning. Det finns en lag som säger att all personal på skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga.

I augusti träffades all personal och pratade om hur vi kan arbeta mot mobbning.

Fyra lärare och jag har bildad en grupp som jobbar extra mycket med trygghet. Vi har träffats några gånger och kommer att fortsätta att träffas. Det är väldigt viktigt vad eleverna tycker och jag kommer arbeta tillsammans med dem också.

Alla elever ska känna sig trygga i skolan – varje dag!

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Trygghet – Bakgrund

Citat trygghetI en rapport berättar 379 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier vad orsaken till avbrottet är. Fler än hälften av de tillfrågade ungdomarna uppgav att orsaken var att de kände sig mobbade eller utanför den sociala gemenskapen i skolan   (10 orsaker till avhopp, ungdomsstyrelsen 2013:2).
Det är alltså oerhört viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan, både för sitt välbefinnande men även för att klara sina studier. Dessutom finns tydlig lagstiftning när det gäller skolans ansvar, all personal på en skola ska arbeta för elevernas trygghet. I processen trygghet kommer vi intensivt att arbeta för att varenda elev på Riksgymnasiet på Tullängsgymnasiet ska känna sig trygg i skolan.

I augusti hade personalen två kickoff-dagar i Loka, då diskuterades bl.a. hur vi gemensamt kan arbeta förebyggande och främjande i trygghetsfrågan. Vi diskuterade platser i skolan som kan uppfattas som otrygga av elever och hur vi konkret kan göra för att vara ”vakna vuxna” och skapa en trygg miljö för våra elever.

Vi har ett nyskapat trygghetsteam som har träffats några gånger under höstterminen och som kommer att fortsätta att träffas för att diskutera trygghet. Detta team består av mig och fyra lärare, även skolpyskologen har varit med på våra träffar. Jag som processledare kommer även att samarbeta med fler av skolpersonalen i trygghetsarbetet. Elevernas åsikter är givetvis oerhört viktiga och därför kommer även de att involveras i trygghetsarbetet.

Det är viktigt att trygghetsfrågan inte blir enskilda aktiviteter, utan att trygghetsarbetet genomsyrar hela skolans verksamhet.

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Aktuellt – vecka 43

Idag hade vi som vanligt tisdagsmöte direkt på morgonen med information om aktuella händelser och vad som är på gång närmsta tiden i vår verksamhet. Efter det så var det dags för Tisdagslyftet – en av våra kollegiala lärprocesser som vi kör på ”rullande schema” var fjärde vecka. Läs mer

1 till 1 – Bakgrund – Lärspridardagarna läsåret 13/14

tankomNär hösten 2013 sedan kom satte vårt nya uppdrag igång. Läsåret 13/14 bestod av sex stycken lärspridardagar, som företaget “Tänk om” ansvarade för. Under dessa dagar fick vi bland annat:

  • fundera kring vårt uppdrag som lärspridare.

  • formulera en handlingsplan för vår skola/sektor med 1 till 1 fokus.

  • ta del av många olika föreläsningar där det tipsades om olika appar/program/webbsidor.

  • tillsammans med andra lärspridare planera och genomföra en workshop för våra kollegor på de olika gymnasieskolorna.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare 1 till 1

Bemötande och Kommunikation – Bakgrund

rigmorEtt samtal i APL-samordnarens liv: 

– Hej, mitt namn är Rigmor Gustafsson (hoppar ofta över Franzén för att korta lite…) och jag ringer från Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro.

Paus

– Jaha…Hej.

– Jag ringer till er utifrån mitt uppdrag som praktiksamordnare och är nu på jakt efter en praktikplats till en av våra VVS-elever som går hos oss utifrån att han är döv och får sin utbildning på teckenspråk.

– Men vänta lite, du ringde från Örebro, sa du? Då har du nog kommit fel, vi finns i Helsingborg.

– Ja, det låter märkligt men vi är ett Riksgymnasium och tar emot elever från hela Sverige, de går hos oss utifrån att de är döva, hörselskadade eller har en språknedsättning. När våra elever ska göra sin praktik försöker vi hitta platser på deras hemorter så att de kan få knyta kontakter och visa vad de kan hemma.

– Ok, jaha.

– Ja, så då har jag kommit alldeles rätt, eller hur?

– Eh, jaha, det har du väl i och för sig gjort, men jag vet inte, vi brukar, i och för sig ta emot många praktikanter men…

– Vad bra!

– Ja, vi vill ju kunna ta emot på ett bra sätt.

– Absolut, jätteviktigt.

– Men du sa att han, eleven, hade han någon diagnos, hade han några svårigheter?

– Nej, han är bara döv.

– Ok, va bra.

Osv, osv.

Den första delen av samtalen jag ringer för att leta APL-platser till våra elever är oftast den samma, sedan vet jag inte var det bär av. Ibland hör jag mig själv säga saker som jag själv blir överraskad av – spännande. Hur samtalet utvecklas beror ju helt på oss, den jag pratar med och mig själv. Många gånger skrattar jag högt ihop med människor runt om i Sverige som jag aldrig träffat tidigare. Såklart är det bemötande och kommunikation det handlar om och vad bemötande och kommunikation handlar om har jag fått äran att, i en av våra processer, tillsammans med er, fundera vidare på.

Så, vi ses och hörs snart igen.

// Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

1 till 1 – Bakgrund – Örebro kommuns nya satsning

1 till 1 - ÖrebrokommunVåren 2013 berättade Anders Adamson, på ett sektorsmöte, om Örebro kommuns nya 1-1 satsning där varje elev skulle få en egen dator eller surfplatta. Han berättade att det i och med denna satsning även skulle finnas extra utbildningstillfällen för oss pedagoger. Några pedagoger skulle få anta rollen som lärspridare och få ytterligare utbildning under de kommande tre åren.

Efter en tid utsågs vi båda till att anta lärspridarrollen hos oss på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare 1 till 1

BFL Vecka 42

WilliamNu startar vi med den första nyckelstrategin i BFL – klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. Eleverna måste veta vad de ska lära sig (vad är målet) för att för att kunna nå dit. Vi diskuterade våra ämnes- och kursplaner och mål. Vad innebär ”färdighet…”? ”Förmåga att…”? ”Kunskap om…”? Och hur ska vi tydliggöra målen för eleverna? Uppgiften är att utifrån kursmålen skapa en uppgift/lektion och tydliggöra detta för eleverna.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

Aktuellt – vecka 42

programradI arbetet med vår kvalitetsplan framkom att vi hade mycket låga siffror kring elevdemokrati och elevernas inflytande över skolans arbetsmiljö. För att möjliggöra en förändring så skrev vi in vår aktivitetsplan att vi under HT14 ska prova att arrangera Programråd två gånger. Idag, onsdagen den 15 oktober, startade vi dagen med programråd där elever och lärare placerats i 14 grupper utifrån programtillhörighet. En dagordning följdes där utbildningen diskuterades utifrån vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Läs mer