Trygghet – Bakgrund

Citat trygghetI en rapport berättar 379 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier vad orsaken till avbrottet är. Fler än hälften av de tillfrågade ungdomarna uppgav att orsaken var att de kände sig mobbade eller utanför den sociala gemenskapen i skolan   (10 orsaker till avhopp, ungdomsstyrelsen 2013:2).
Det är alltså oerhört viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan, både för sitt välbefinnande men även för att klara sina studier. Dessutom finns tydlig lagstiftning när det gäller skolans ansvar, all personal på en skola ska arbeta för elevernas trygghet. I processen trygghet kommer vi intensivt att arbeta för att varenda elev på Riksgymnasiet på Tullängsgymnasiet ska känna sig trygg i skolan.

I augusti hade personalen två kickoff-dagar i Loka, då diskuterades bl.a. hur vi gemensamt kan arbeta förebyggande och främjande i trygghetsfrågan. Vi diskuterade platser i skolan som kan uppfattas som otrygga av elever och hur vi konkret kan göra för att vara ”vakna vuxna” och skapa en trygg miljö för våra elever.

Vi har ett nyskapat trygghetsteam som har träffats några gånger under höstterminen och som kommer att fortsätta att träffas för att diskutera trygghet. Detta team består av mig och fyra lärare, även skolpyskologen har varit med på våra träffar. Jag som processledare kommer även att samarbeta med fler av skolpersonalen i trygghetsarbetet. Elevernas åsikter är givetvis oerhört viktiga och därför kommer även de att involveras i trygghetsarbetet.

Det är viktigt att trygghetsfrågan inte blir enskilda aktiviteter, utan att trygghetsarbetet genomsyrar hela skolans verksamhet.

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s