Månadsarkiv: oktober 2014

1 till 1 – Bakgrund – Örebro kommuns nya satsning

1 till 1 - ÖrebrokommunVåren 2013 berättade Anders Adamson, på ett sektorsmöte, om Örebro kommuns nya 1-1 satsning där varje elev skulle få en egen dator eller surfplatta. Han berättade att det i och med denna satsning även skulle finnas extra utbildningstillfällen för oss pedagoger. Några pedagoger skulle få anta rollen som lärspridare och få ytterligare utbildning under de kommande tre åren.

Efter en tid utsågs vi båda till att anta lärspridarrollen hos oss på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare 1 till 1

BFL Vecka 42

WilliamNu startar vi med den första nyckelstrategin i BFL – klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. Eleverna måste veta vad de ska lära sig (vad är målet) för att för att kunna nå dit. Vi diskuterade våra ämnes- och kursplaner och mål. Vad innebär ”färdighet…”? ”Förmåga att…”? ”Kunskap om…”? Och hur ska vi tydliggöra målen för eleverna? Uppgiften är att utifrån kursmålen skapa en uppgift/lektion och tydliggöra detta för eleverna.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

Aktuellt – vecka 42

programradI arbetet med vår kvalitetsplan framkom att vi hade mycket låga siffror kring elevdemokrati och elevernas inflytande över skolans arbetsmiljö. För att möjliggöra en förändring så skrev vi in vår aktivitetsplan att vi under HT14 ska prova att arrangera Programråd två gånger. Idag, onsdagen den 15 oktober, startade vi dagen med programråd där elever och lärare placerats i 14 grupper utifrån programtillhörighet. En dagordning följdes där utbildningen diskuterades utifrån vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Läs mer

Välbefinnande – Bakgrund

Skärmdump 2014-10-03 09.31.45Ordet välbefinnande betyder inte samma för alla men oftast pratar man om välbefinnandet i ett fysiskt, mentalt och socialt perspektiv.

Som skolsköterska ska jag arbeta förebyggande mot sjukdom, arbetsskador och att främja viljan till en utbildning. Den största utmaningen vi i skolan har, är att lära våra ungdomar att göra aktiva, medvetna, bra val under sin skoltid. Det har de nytta av även i yrkeslivet efter skolan. De lär för livet.

Mina hälsosamtal ger en bra diskussionsunderlag för vidare samtal och alla elever vet att min tystnadsplikt är stark. Det vi pratar om i mitt rum når ingen annanstans utan deras godkännande.

Att vi, lärare och övrig personal, kommunicerar med eleverna på deras språk är en förutsättning.

Än så länge har vi inte kunnat ringa in något speciellt område vi ska jobba kring. Det är så mycket vi behöver ha koll på innan jag drar igång, men här och nu startar processen som kommer att börja med en kartläggning av var vi befinner oss just nu inom dessa områden. Ett arbete som vi vet redan nu behöver prioriteras är arbetet mot rökning och för daglig fysisk aktivitet.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

BFL Vecka 41

Nalle PuhProcessteamet förbereder sig inför kommande vecka. Då ska vi börja diskutera nyckelstrategi 1:  Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier. Då ska vi även reflektera över hur man kan planera sin undervisning utifrån ämnes-och kursplanernas mål.

Intresserad av mer? Litteraturtips: Bedömning för lärande (Christian Lundahl)

//Bertil Eliasson, processledare BFL

Aktuellt – vecka 41

organisationskartaÅtta veckor in i läsåret så befinner vi oss just nu i ett intensivt läge där verksamhetens nya processer och rutiner ska infogas i vår vardag. Vi har förändrat upplägg kring vår gemensamma ”konferenstid” och jobbar med olika kollegiala lärprocesser, informationsmöten på tisdagar, arbetsplatsträffar (APT) en gång i månaden och praktiskt arbete med vår fysiska arbetsmiljö.

Denna blogg börjar även ta form och fyllas med material. Fyra processer återstår att kicka igång men de dyker upp här inom kort. Vår inre organisation i form av ledningsteam och stödfunktioner är på plats och nu är utmaningen att komma in i rutiner och sätta arbetsfördelningen i organisationen så det blir tydligt var olika frågor och beslut hör hemma. Allt för att vi i slutänden ska nå en effektiv organisation där vi höjer elevernas välbefinnande och kunskapsresultat.

Mentorskap – Bakgrund

Mentor SkillnadVi är ju nu igång med de 10 olika processerna för ökad måluppfyllelse på Riksgymnasiet Tullängsgymnasiet #RGTU. Mer info om detta finns i kvalitetsplanen som du hittar här>>. En av dessa processer, den med rubriken Mentorskap, kommer jag som rektor att vara processledare för. Mina tankar om denna process är att vi under året ska utveckla oss som mentorer då just mentorsrollen är en av de viktigaste för elevernas utveckling. Jag som skolledare har de senaste åren sett vilken skillnad en bra mentor kan göra för den enskilda eleven, vilket får mig att ta mig an denna viktiga pusselbit i vårt helhetstänk med eleverna.

Det räcker att googla runt lite på nätet så hittar man massvis med artiklar, böcker, skrifter osv som alla beskriver hur man som mentor kan göra skillnad. En viktig skillnad! Bland mycket annat så annonserar man exempelvis så här när man rekryterar mentorer till nyanställda läkare på ett Universitetssjukhus I Sverige: ”Vi lägger stor vikt vid att våra mentorer är nyfikna, lyhörda och flexibla. Att vara mentor innebär att ta sig tid och bjuda på sig själv”.

I min roll som processledare kommer jag inom kort att knyta till mig ett antal lärare som, tillsammans med mig, kommer att utarbeta riktlinjer kring vad vi vill med mentorsrollen på Riksgymnasiet Tullängsgymnasiet #RGTU.

//Anders Adamson, processledare Mentorskap