Månadsarkiv: november 2014

En digital utvecklingsplan – del 2

DigutvplanVid början av det andra av våra tisdagsmöten visade vi upp en liten film som berättade om SAMR-modellen (EFFO-modellen) – vad denna modell innebär samt hur man kan nå dessa nivåer. Därefter delade vi upp lärarna på RGTU i “ämnesgrupper” och de fick tillsammans diskutera vilka uppgifter/aktiviteter de har i sina kurser som ingår i SAMR-modellen samt vilka nivåer de har uppnått.

Efter att varje “ämnesgrupp” har antecknat ner olika punkter via It’s learning gick vi, lärspridare, vidare till den andra delen av mötet. Vi visade då upp vårt förslag på hur en “Min digital utvecklingsplan”-mall skulle kunna se ut. Lärarna fick sedan diskutera kring mallen och ge synpunkter på mallen.

Utifrån synpunkterna som dök upp under detta tillfälle justerar vi, lärspridare, nu vår “Min digital utvecklingsplan”-mall inför vårt nästa tillfälle, dvs den 16 december.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Aktuellt – vecka 47

Veckan avslutades med Öppet hus på hela Tullängsgymnasiet. Med nya tröjor, namnskyltar och flaggor mötte vi elever och föräldrar, släkt och vänner och visade vår verksamhet. Dagen startade med föräldramöte och i Innova fanns ett frågebord där vi informerade om Riksgymnasiet. Eleverna hade yrkesämnen halva dagen och gymnasiegemensamma ämnen andra halvan. I matsalen bjöds elever, personal och gäster på värmande soppa med bröd och goda röror. Nu tar vi en dag helg och så kör vi igång igen på måndag.

IMG_2480.JPG

BFL Vecka 47

BFL47Vi började med att repetera nyckelstrategierna och sen fortsatte vi diskussionen om hur vi ska tydliggöra målen för eleverna. Dels för hela kursen och dels för en lektion eller för ett avsnitt som kanske pågår längre tid.

Det finns skillnader mellan karaktärsämnena och de gymnasiegemensamma ämnena i förutsättningar för att klargöra målen för eleverna. Vidare så diskuterade vi hur vi på ett tydligt sätt ska förklara de olika nivåerna och kvalitéerna i kunskapskraven. Tills nästa gång ska vi ta med ett bra exempel och ett dåligt exempel på hur vi tydliggör för eleverna både mål och kunskapskrav.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

ITS Processen

ITSVeckan efter höstlovet träffade jag vår kvalitetsutvecklare på RGTU och två externa processhandledare/verksamhetsutvecklare från Örebro kommun. Syftet var att kartlägga och definiera ITS-processen i förhållande till övriga processer som ingår i vårt kvalitetsarbete. Vi diskuterade ITS-processens inriktning och utveckling genom att formulera verksamhetens behov och önskat utfall och kom fram till följande.

  • Behov: Ökad kompetens hos lärare i lärplattformen ITS
  • Utfall: Lärarna använder lärplattformen (ITS) som pedagogiskt stöd och verktyg i verksamheten.

Plattformen uppfattas ibland som svår och krånglig att hantera. För att uppnå önskat utfall, att lärarna uppfattar och använder ITS som ett pedagogiskt stöd och verktyg i sin vardag, är behovet av utbildningsinsatser nödvändigt. Parallellt med olika insatser bör även krav framföras till plattformens ägare som syftar till att förenkla plattformens olika funktioner.

I dagsläget finns det några olika områden där både ökad kompetens och förenklade funktioner skulle underlätta arbetet. Exempel är: Information, Kurser/Uppgifter/Material, Omdömen/Utvecklingssamtal, Bedömning/Matriser. En utmaning blir att sprida kunskap utifrån lärarnas olika behov och ingångsnivå samtidigt som plattformen är i ständig utveckling.

Utifrån ovanstående enades vi om processnamnet: ”Tillhandahålla stöd (till lärarna) för arbete med lärplattformen ITS”

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

Aktuellt – vecka 46

TullängsgymnasietAlla elever är på plats i skolan igen efter avslutad APL-period för tvåorna. Ett av våra arbetsrum målas av våra målarelever och målarlärare. Vi har nu officiellt bytt namn till Tullängsgymnasiet och på onsdag är det dags för Programråd igen. Under närmsta två veckorna så genomför vi utvecklingssamtal med eleverna samtidigt som vi planerar för Öppet hus med tillhörande föräldramöte lördagen den 22 november.

Omdömen i ITS

Omdömen ITSSamlade intryck och erfarenheter från vårterminens arbete med terminsomdömen ledde till önskemål om ett förenklat arbetssätt.

Inför höstens omdömesskrivande har jag skapat en kurs i ITS med en mapp för varje elev, i mappen dokumenteras både omdöme och utvecklingssamtal. Till mappen är elev, lärare och mentor kopplade och kan ta del av materialet. Lärare skriver omdöme, mentor dokumenterar utvecklingssamtal och alla inblandade har tillgång till samma information. En samlad och lättillgänglig dokumentation av omdöme och utvecklingssamtal som syftar till att ge elev, lärare och mentor ett pedagogiskt stöd och verktyg för att bedöma utveckling och en grund för fortsatt lärande och utveckling.

Det blir spännande att följa arbetet och se hur resultatet blir.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

Kvalitetsplan – Ny version

var vart hurNu har det gått några veckor sedan vi lämnade in vår kvalitetsplan. Sedan dess så har synpunkter inkommit från kollegor kring innehåll och upplägg. En av dessa synpunkter berörde vår organisationsbild som behövde utvecklas och förtydligas. Nu är detta fixat och här hittar du Kvalitetsplan 5.0>> (nu i wordformat så att alla länkar fungerar).

En digital utvecklingsplan

Vid tre tillfällen under höstterminen har vi, lärspridarna, blivit utsedda att hålla i tisdagsmötena. Vid läsårets första lärspridardag, där både lärspridare och skolledare deltog, pratade vår rektor Anders Adamson om “Vision 2017” där han bland annat nämnde att varje lärare på RGTU borde ha en egen digital utvecklingsplan.

Vi, lärspridarna, nappade på den idén och därför kommer vi att använda de tre tillfällena till att utforma en digital utvecklingsplan hos oss på RGTU.

På det första av våra tisdagsmöten delade vi upp lärarna på RGTU i smågrupper och de fick tillsammans brainstorma om hur en digital utvecklingsplan kan se ut och vad den ska innehålla. Utifrån de tankar som dök upp under detta tillfälle planerar vi nu för vårt nästa tillfälle, dvs den 4 november.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Workshopdag 1-1

WorkshopdagenÄven i år valde vi, lärspridare, att vi skulle genomföra en workshopdag med 1 till 1 i fokus (1 oktober 2014). Innehållen i de olika workshopsen handlade om lärplattformen It’s learning, Moviemaker, Youtube, vett & etikett på nätet, källkritik & infosök, specialpedagogiska hjälpmedel och hur man kan organisera sitt sparande på ett smart sätt. Dagen genomförde vi tillsammans med våra kollegor på RGTU som höll i och planerade varsin workshop.

Alla våra ettor delades upp i 6 grupper och dagen började kl 8.30 och pågick ända fram till 16.00. Utifrån elevernas utvärdering kan vi se att eleverna är nöjda med dagens program även om dagen var lite för lång. Några elever kunde redan några av de digitala verktygen som workshopen handlade om så de ville få mer utmaningar.  Vi kan också se utifrån både eleverna och lärarnas utvärderingar att vi till nästa år behöver se över innehållet i de olika workshopsen då exempelvis “Organisera ditt sparande” samt “Youtube” utgår från samma konto (google-konto) och kanske bör slås ihop till en workshop. Dessa saker som framkommit i utvärderingarna tar vi med oss inför planeringen av nästa års workshopdag.

Under dagen hade vi även besök av tre lärare från Mellringeskolan som var nyfikna på hur vi la upp en workshopdag tillsammans med våra elever i 1 till 1. Kul med besökare!

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1