Månadsarkiv: december 2014

Nytt år och nya löften

Det är lätt att satsa stort och stupa före målsnöret. Gör en genomgång av din livsstil. Vad är bra och vad kan och vad VILL JAG förändra? Vilken hjälp och stöd behövs?

kattTitta på sömnen, dygnsrytmen och sömnkvalitén. Behövs det någon förändring? Pigg som en kattunge på morgonen? Bra, fortsätt så.

Trött och ej kontaktbar före kl 11 på fm? Titta på kvällsaktiviteterna, vad gör jag på kvällen, dator, TV, TV-spel? När släcker jag?

Kosten? Hjärnan är den mest energikrävande delen av kroppen. Hjärnan behöver ha energi hela tiden. Efter 6-8 h fasta (över natten) måste hjärnan ha energi. Det betyder att man äter något t ex yoghurt och liten macka. Den som orkar äter förstås mer. Behövs det ett mellanmål/frukt efter ett par timmar i väntan på lunch/middag? De stora muskelgrupperna kräver mycket kolhydrater och protein för att jobba effektivt, samt reparera sig.

Nikotinet är en helt egen fråga. Hoppas att förslaget som är lämnat till regeringen om utökade restriktioner mot rökning på allmän plats går igenom.
En ny rökpolicy på Tullängsgymnasiet jobbas på nu.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

 

BFL Vecka 50

Alla jullovslängtande grupper avslutade diskussionerna kring den första nyckelstrategin – Att tydliggöra målen. Vidare så gjorde vi en halvtidsutvärdering kring höstterminens arbete med Bedömning För Lärande. Hur långt har vi kommit? Vad ska vi tänka på och/eller ändra på till vårterminen? En kort sammanfattning kommer här på bloggen efter sammanställning längre fram.

Nu tar vi jullov och laddar batterierna inför vårterminen!

god jul

//Bertil Eliasson, processledare BFL

En digital utvecklingsplan – del 3

DPUPå det tredje tisdagsmötet, och det sista för den här terminen, gick vi igenom den justerade mallen av  “Min digitala utvecklingsplan”  som vi, lärspridare, justerat utifrån våra lärarkollegors synpunkter som dök upp på det förra mötet. Vi berättade om hur vi har tänkt oss samt hur mallen är tänkt att användas.

Efter genomgången fick varje lärare sitta var för sig och skriva på sin egna digitala utvecklingsplan via mallen vi tagit fram tillsammans. När det var ca 10 minuter kvar av mötet fick lärarna sätta sig två och två och diskutera varandras plan och ge varandra respons: för att se om deras plan var rimlig, formulerad på rätt sätt eller om de hade några andra funderingar och tankar som kunde hjälpa den andra framåt i utformandet av sin mall.

Härmed är vårt fokus med digital utvecklingsplan avslutat.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Processprat

ProcesstrappanSom processägare och ansvarig för styrprocessen Kvalitet så har jag i dagarna haft möte med några av processledarna i vår verksamhet. Syftet med mötet var att stämma av nuläget i resp. process och även diskutera tillsättning av ev. processteam. Vi jobbade även fram ett första utkast på innehåll till kommunens mall för processinventering>>.

 

Frågorna vi utgick från i samtalet var:

1) Hur tänker du kring rubrikerna i processinventerings-mallen och ”din” process?
2) Var är du just nu?
3) Har du format/satt samman/tänkt kring ev. processteam till ”din” process?
4) Vad är nästa steg i processen?
5) Vad behöver du för stöd/hjälp för att komma vidare?

Fyra av tio ”processprat” är genomförda och resterande fortsätter vi med efter jul. Målet är att till vårt kvalitetsseminarium i februari ha inventerat och beskrivit nuläget i varje process och då kunna fokusera på steg 5 i förberedelsefasen: Definiera processmål och ta fram en uppföljningsplan.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

BFL Vecka 49

FrageteckenI veckans förberedelser så planerar vi att avrunda inför jullovet. Vi repeterade syftet med hela processen och vår vision. Och så utvärderade vi terminen i processteamet, vad behöver vi ändra på inför nästa termin? Fokus under höstterminen har varit det första steget i BFL-strategierna: Tydliggöra målen för lärare såväl som elever. Nästa vecka ska vi avsluta den första nyckelstrategin och alla pedagoger ska få göra samma utvärdering.

//Bertil Eliasson, processledare BFL