Månadsarkiv: januari 2015

Nätverkande rektor på BETT

Anders på BettTidigare har jag varit på SETT-mässan i Kista, nu var hela gymnasieförvaltningens skolledare uppgraderade till BETT-2015 i London. Det var med höga förväntningar som jag anslöt i sista minuten till bussen som tog oss till Arlanda. Förväntningarna låg i att jag var sugen på att få inspiration till skolutveckling och så klart ville jag också se någon ny innovativ pryl som man kunde börja längta efter.

Nu kom logistiken att tyvärr dra ned det positiva, då vi bodde på vischan. Alla dagar blev det mycket bussåkande i centrala London vilket tog tid, mellan fyra och sex timmar i buss per dag. Om jag nu inte fokuserar på logistiken utan i stället tittar på vad jag fick med mig inför framtiden så handlade det i första hand om nedanstående. Läs mer

Ska alla vara mentorer?

Mentor SkillnadKan väl inte påstå att min process har haft så många konkreta handlingar under läsåret. Detta till trots har mycket tankeverksamhet ägnats åt ett av de som jag anser vara ett av de viktigaste uppdragen som personal har vid våra skolor, mentorskapet.

Att ett gott mentorskap gör skillnad tror jag att alla både förstår och är beredda på att utföra. Varför är det då inte på det sättet? För det är onekligen skillnad på hur vi utför detta uppdrag. Finns så klart inga generella svar på detta men i mina tankar börjar det formulera sig ett antal frågor för att råda bot på varför inte alla våra elever har ”världens” bästa mentor. Det borde ju alla ha.

Ska verkligen alla vara mentorer? Är det rättvist att alla lärare har ungefär lika många mentorslever? Eller kan man se detta på annat sätt? Ska alla ha lika mycket av allt? Är det på det sättet vi ska fördela de gemensamma arbetsuppgifterna?

Om vi i stället tänker oss att de av oss som brinner för och är erkänt bra på att vara mentorer, är mentorer för fler elever och släpper andra arbetsuppgifter. Då kanske hela verksamheten tjänar på detta. Vinnarna skulle i så fall vara alla elever som var och en skulle få just en bra mentor som gör skillnad. De i personalgruppen som då inte arbetar som mentorer jobbar då mer med andra uppgifter. Dessa uppgifter skulle kunna vara undervisning, stöd i olika former, kollegialt lärande, gemensam dokumentation, trygghetsarbete mm.

Vore kul med respons om hur ni läsare av bloggen tänker på ovanstående, dra iväg ett mejl, en tweet eller bara kom förbi!

//Anders Adamson, processledare Mentorskap

Aktuellt – vecka 4

BETTDenna vecka är rektorerna på Tullängssgymnasiet på Bett-mässan i London. När våra rektor Anders Adamson kommer hem därifrån så kommer han berätta mera om hans intryck och inspiration som kommer ge avtryck i vår verksamhet i framtiden.

Denna vecka har vi också startat arbetet med PAR-modellen och planerat den första aktiviteten som sker under kommande vecka. Planering av kommande vinterdag pågår också för fullt och vårt arbete med hur vi ska dokumentera våra extraanpassningar fortgår.

Fokus på bemötande

Processed with MoldivVår process ”bemötande och kommunikation” fick starta upp vårterminen med en inspirationsdag kring just ämnet ”bemötande”. Patrik Nordell och Lou Rossling hjälpte oss att utvecklas och inspireras inom ämnet.

Patrik som talade om “Två perspektiv och en kärlek” och Lou som delade med sig av sin erfarenhet och som uppmanade oss att ställa oss frågan ”Är jag en arbetskamrat jag själv skulle vilja ha?” Lou berättade också om hur hon och en kollega hade ”plingat” på varandra med en liten klocka för att visa uppskattning då den andre hade gjort något klokt. Hoppas att det kommer bli mycket ”pling” hos oss i vår.

Teamet kring bemötande och kommunikations-processen har utökats med två medarbetare. Jullan och Helena kommer att vara knutna till arbetet och vårt första gemensamma uppdrag blir att planera vår brytdag den 25 februari. Dagen ska vara en dag för både elever och lärare och temat är “Bemötande – det goda mötet”. Vi tänker att det ska bli en dag med fortbildning för både personal och elever kring våra olika elevgrupper: elever med språknedsättning (S), med hörselnedsättning (H), våra döva elever (D) och våra elever med kombinerad hörsel- och synnedsättning (DB).

I vårt team har vi också påbörjat ett arbete där vi vill ta tillvara våra S-elevers kunskaper kring hur man bäst bemöter elever med språknedsättning. Vi planerar att göra en film för att kunna använda denna klokskap på bästa och mesta möjliga sätt.

”Pling, pling”

//Bemötande och kommunikation-process-teamet genom Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

 

 

Aktuellt – vecka 3

PARDå var vårterminen igång på riktigt och veckan har varit händelserik. Tyvärr fick vi inleda terminen med minnesstund för två av våra elever som omkommit i en trafikolycka under jullovet. Av denna anledning blev måndagen speciell och vi startade igång undervisning enligt schema från och med tisdagen.

Onsdagen startade med en förmiddag tillsammans med ettorna i bandyhallen där vi åkte skridskor och sen avrundade vi med teori om issäkerhet. Samma dag levererades också våra nya arbetsmöbler och våra nyrenoverade arbetsrum kunde äntligen möbleras. Detta arbete har pågått under stor del av höstterminen och det var med lättnad vi packade upp flyttlådor och lämnade fikarummet som under några veckor varit vårt provisoriska arbetsrum.

Under veckan har vi också startat igång en fyra veckor lång period då vi ska jobba med PAR-modellen. En modell för att organisera ett kollegialt lärande med utgångspunkt i att vi lär av varandra och handleder varandra. På vårt möte i onsdags presenterades paren som ska arbeta tillsammans närmsta veckorna och varje par fick även ett förslag på tid då det fungerar att genomföra A-momentet, dvs besöka varandras undervisning.

Önskemål för VT15

På vårt första tisdagsmöte för terminen hade vi fokus på vilka områden, inom 1-1 satsningen, RGTU ska satsa på under vårterminen 2015.

Lärarna på RGTU började med att sitta var och en och fundera över sina egna önskemål. Om vad de ville göra eller känner att vi på RGTU behöver arbeta med under vårterminen. Det kunde bland annat handla om fortbildning, repetition samt råd & stöd.

Efter att lärarna hade skrivit ner olika punkter, grupperades lärarna i smågrupper med 4-6 personer i varje grupp. De fick då gå igenom varandras punkter och sedan gemensamt välja ut de två viktigaste punkterna. Därefter fick varje grupp redovisa vilka två punkter de valt samt varför de tyckte att just dessa punkter skulle vara högprioriterade för RGTU under våren 2015.

VT15 RGTU entillenTotalt blev det 14 olika punkter som vi, lärspridarna, la in i en Mentimeter-röstning. Därefter fick varje lärare 100 poäng som de kunde fördela bland de 14 punkterna.

Efter att alla lärare hade röstat fick önskemålet “Få in kursplaner/läroplaner i It’s learning” flest röster (15 %). På delad andra plats (13 %) kom “Mer tid till fördjupning av olika program” och “Mer kunskaper kring It’s learning”. På delad tredje plats (11 %) kom “Besöka andra skolor” och “Träna mer på att filma (lärare+elever)”.

Nu ska vi, lärspridarna, stämma träff med vår IKT-pedagog, Emil Jansson, där vi går igenom resultatet från tisdagens möte. Vi, lärspridare, ska tillsammans med Emil diskutera hur vi kan arbeta med att uppfylla vår sektors önskemål för denna termin och hur Emil kan stötta oss i det arbetet.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Aktuellt – vecka 2

8januariEfter jullov är lärarna nu tillbaka i verksamheten, eleverna börjar på måndag. Denna vecka har vi haft fyra gemensamma programpunkter. I onsdags inledde vi vårterminen med gemensam friskvård i idrottshallen och på eftermiddagen hade vår IKT-pedagog Emil Jansson en genomgång av de stödprogram som finns i våra och elevernas datorer, t ex ClaroRead, StavaRex och SpellRight. I torsdags hade riksgymnasiet en gemensam inspirationsdag på Nya Engelbrektsskolan med två föreläsare, Patrik Nordell och Lou Rossling. Temat var bemötande och kommunikation och tankar efter dagen hittar du här>>. Idag har vi gemensamt också lyssnat på representanter från Region Örebro län som redovisat resultatet från elevenkäten ”Liv och hälsa ung 2014”.

Vi möter också vårterminen med sorg då två av våra elever på riksgymnasiet under jullovet omkommit i en trafikolycka.