Månadsarkiv: februari 2015

Aktuellt – vecka 9

BetygBara två dagar efter sportlovet var det dags för vår heldag med fokus på bemötande. Processledare Rigmor och hennes team, Helena och Jullan, hade under lång tid förberett dagen som syftade till att alla, både elever och personal, skulle lära sig mer om de funktionsnedsättningar vi möter varje dag i vår vardag och verksamhet. Dagen inleddes med frukost i matsalen och därefter så samlades vi i kulturama för att lyssna på föreläsningar. Du kan läsa mer om föreläsningarna här>>. Efter gemensam lunch så jobbade vi i grupper och diskuterade, under en timme, vilka behov vi har för att vi ska uppleva att vi får ett gott bemötande. Vi sammanfattade sedan gruppernas resultat med verktyget mentimeter och utvärderade dagen innan vi avslutade med gemensam fika. Stort tack till alla medverkande för en minnesvärd och lärorik dag.

p.s Notera att kunskapskraven för betygssättning av dagen var något oklar 😉

Välbefinnande i vardagen

CurlingNu är processteamet för processen Välbefinnande klart. Som vi pratade om på vår heldag med alla processledare den 3 februari så kan processen vara en del i vårt vanliga arbete.

Det lät lovande. Det blir inte en sak till, utan mer en extra tyngdpunkt åt frågan. Det här kan jag mycket om!

I alla mina möten med elever lyfts alltid livstilsfrågor. Det kan gälla både det psykiska som det fysiska måendet. Att se samband mellan måendet och med den livsstil som man har. Enbart frånvaro av symptom räcker inte för att säga att någon mår toppen.

Nu planeras vårens aktiviteter och bl.a. kommer årets första Programlyft ha tema Hälsa och Välbefinnande. Då ska eleverna få möjlighet att fundera kring hur de mår i skolan och framföra synpunkter på hur skolan kan stötta välbefinnandet hos dem.

I detta sammanhang kan vi också konstatera att vi idag – hela RGTU – varit ute i naturen på skidor, till fots eller på skridskor samt i olika idrottssalar med diverse aktiviteter. Idag har alltså pulsen varit hög hos alla.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Aktuellt – vecka 7

PAR-semIdag avslutade vi ett fyra veckor långt arbete med PAR-modellen då vi arbetat två och två och Planerat, besökt varandras Aktiviteter och Reflekterat tillsammans. I morse rundade vi av detta arbete med ett PAR-seminarium då vi dels utvärderade upplägget men också delade med oss av goda exempel vi sett samt reflekterade kring saker vi tar med oss tillbaka in i vår egen undervisning. Sammanställningen från morgonens seminarium finner du här>> (notera att det är två blad i dokumentet, en för lärdomar och en för utvärdering av organisationen).

BFL Vecka 5

Nyckelstrategi 2 – tydliggöra lärandet

Efter höstterminens fokus på lärande- och kursmål så går vi vidare till nästa steg i BFL-processen. Denna vecka arbetade vi med nyckelstrategi 2 – tydliggöra lärandet. Lär sig eleverna det vi vill? Och hur kan vi veta det?

trafikljuslapparVi hade diskussion om konkreta metoder man kan använda för att tydliggöra och synliggöra lärandet. Om man får syn på lärandet så kan man som pedagog sen anpassa och ändra undervisningen så att eleverna kan nå målet med lektionen/lektionerna eller kursen.

Exit-tickets, namnlappar, ”grön-gul-röd”, loggbok m.m. var några av de metoder vi diskuterade och ska prova i undervisningen till nästa tillfälle.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

Inför kvalitetsseminarium

Vinter foto Ronny de SilvaPå tisdag träffas alla processledare – 11 st – för en heldag med fokus på våra processer. Var är vi? Vart ska vi? och Hur tar vi oss dit? Vi kommer jobba med uppföljning av Kvalitetsplanen 5.0 och följa upp processinventeringen som vi gjort under HT14 med att definiera processmål och ta fram en uppföljningsplan. När vi är klara hoppas vi också ha goda tankar och idéer med oss inför planeringen av läsår 15/16 och kanske till och med beslutat vilka kollegiala lärprocesser vi ska driva då.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet