Månadsarkiv: mars 2015

Mera processprat

var vart hurI veckan har jag haft flera möten med våra processledare. Jag kallar dessa möten för ”processprat”. Dessa möten ger oss chans att stämma av vad vi gjort i processerna, hur det blev och var vi är nu. Därifrån diskuterar vi vad som är nästa steg och hur vi ska göra det.  De processmöten jag haft denna vecka är:

 

  • BFL – där vi diskuterade hur vi ska fortsätta arbetet i kollegiet och vilket fokus vi ska ha nästa läsår.
  • ITS – hur jobbar vi vidare med de centrala direktiven samtidigt som vi bygger vidare där vi står.
  • Välbefinnande – hur jobbar vi förebyggande på grupp och individnivå med eleverna. Planerat för nytt upplägg kommande läsår.
  • 1-1 – hur går denna process ihop med ITS-processen kommande läsår, hur kan vi jobba vidare med personalens och elevernas lärande samt hur kan vi hitta inspiration och goda exempel från andra skolor/verksamheter?

En reflektion jag gör efter dessa processprat är att det finns så mycket vinster i att strukturerat och systematiskt prata med personer som kan och är engagerade i verksamheten i allmänhet och sin process i synnerhet. Jag ser att skolutvecklingsarbetet får bränsle och fart i och med dessa ”processprat” och driver utvecklingen (snabbare) framåt.

Efter påsk är det dags för processen Trygghet och sen återstår bara Mentorskap, Läsårshjul, Bemötande & Kommunikation och Stöd & Hjälpmedel. Efter det så har jag nått mitt egna mål – att ha minst ett processprat/termin/process.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

Aktuellt – vecka 12

Skärmklipp 2015-03-18 13.36.43Just nu händer mycket på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i allmänhet och för oss på Tullängsgymnasiet i synnerhet. Denna vecka är i stort sett alla våra 3or och 4or ute på sin första av (denna termins) fyra APL-veckor (arbetsplatsförlagt lärande – ”praktik”). Dessutom har vi under två dagar tagit emot gäster på våra ”miljöbesök” för elever med språknedsättning. Detta ”miljöbesök” syftar till att ev. blivande elever och deras föräldrar ska få information om vilka program vi erbjuder på våra fyra skolor men även möjlighet att veta mer om boende och fritid om man väljer att studera och bo i Örebro under sin gymnasietid. Vill du veta mer om våra miljöbesök kan du klicka in här>>.

 

BFL Vecka 12

BFLgrupperNyckelstrategi 3 – Feedback
Denna vecka började vi diskutera hur vi kan ge eleverna feedback som hjälper dem mot de mål som finns.

Om eleverna ska kunna nå målen så måste vi kunna ge feedback så de förstår vad de kan och vilken kvalité hans/hennes arbete visar. Vi måste även ge feedback så eleverna förstår vad han/hon ska ska fokusera på att lära sig framöver.

Hur kan vi kommunicera med eleverna så att vi ger bra feedback? Vi har olika förutsättningar beroende på våra ämnen eller om det är karaktärs – eller gymnasiegemensamma ämnen. En intressant diskussion som fortsätter även nästa gång.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 11

krokusarVårterminen går i rasande fart! Nu fortsätter vi lärandet om BFL, vi förberedde nästa veckas träff då vi ska repetera nyckelstrategi 2 – skapa aktiviteter som synliggör lärandet och vad som hände när vi provade olika metoder. Samt gå vidare med feedback som är nyckelstrategi 3. Hur ger vi eleverna rätt feedback så det för lärandet och utvecklingen framåt?

//Bertil Eliasson, processledare BFL