Månadsarkiv: april 2015

Aktuellt – vecka 17

OutdoorVi lägger en solig och intensiv vecka bakom oss. Denna vecka har alla våra 1or varit ute på sin första APL-vecka. Under veckans tre första dagar hade vi också terminens sista miljöbesök då vi tog emot elever med dövhet eller hörselnedsättning. Eleverna hade med sig föräldrar och skolpersonal och de fick möjlighet att se och få information om alla våra program på Riksgymnasiet.

Under veckan har också eleverna med idrott och hälsa 1 på programmet haft outdoor på programmet, dvs aktiviteter utanför skolans väggar.

Motivation slår klass

Att mentorskapet är en av de viktigaste hörnstenarna för elevers utveckling i skolan har jag talat om vid många tillfällen. I mitt förra blogginlägg tog jag upp frågan om alla ska vara mentorer? Nu har jag lyft det med några av er på vår sektor och även diskuterat det med kunniga personer utanför vår verksamhet och landat i att svaret på frågan är nej. Vissa av oss i skolpersonalen är troligtvis vassare än andra och framförallt mer motiverade för detta viktiga uppdrag. Precis som inom idrotten är jag övertygad om att motivation slår klass!

Nu tänker jag att vi tar nästa steg i detta och under kommande läsår går ner i antalet mentorer, jag tänker mig att varje mentor ska ha cirka 10-12 elever att ansvara för. Detta i sig är ungefär hälften av vad ”hörande” mentorer har. För att detta ska slå väl ut är det viktigt att du som vill vara mentor är engagerad och motiverad för ett sådant uppdrag. Tidsåtgången behöver nödvändigtvis inte bli större eller i vart fall inte mycket större än tidigare beroende hur man organiserar detta. Vi planerar att de som blir mentorer får en kortare utbildning/inspiration tillsammans för att markera att nått nytt är på gång. Exakt hur detta nya kommer att se ut är det just ni som ska utforma för att det är ni som känner och kan och vet vad våra ungdomar behöver.

//Anders Adamson, processledare Mentorskap

 

 

 

 

Aktuellt – vecka 16

Ännu en händelserik vecka till ända. Våra 2or, 3or och 4or har denna vecka gjort sin sista APL/Praktik-vecka. Nästa vecka är det 1ornas tur att ge sig ut på sin första kontakt med arbetsplatsförlagt lärande/praktik. Förberedelserna har pågått för fullt för att alla företag och elever ska känna sig redo.

Milljöbesök transportDenna vecka har vi även haft miljöbesök i dagarna tre för elever med hörselnedsättning. Ett 40-tal personer (elever, föräldrar och skolpersonal) har besökt oss för att se vad Riksgymnasiet har att erbjuda i form av skola, boende och fritid. Vi hoppas våra besökare har haft bra dagar hos oss och att eleverna återkommer vid nästa besökstillfälle – som då kallas Praktibesök. Då har eleverna ytterligare tre dagar hos oss då de får följa och prova undervisningen på det program som de funderar på att välja.

 

Intresse av studiebesök & information om It’s learning

Dator TuVi, lärspridare på RGTU, har gått igenom kollegornas önskemål om vilka områden som vi ska satsa på under våren och har nu valt ut två områden – Studiebesök och It’s learning.
Vi, lärspridare, ville gärna veta hur många som var intresserad av att göra studiebesök hos en skola/några skolor där de har kommit långt i 1-1 satsningen. Vi ville även veta vad vi vill se när vi gör dessa besök.

Ett frågeformulär har gjorts och lagts in i kursen “Lärspridare RGTU” på It’s learning och alla inom RGTU ombads att svara på formuläret. Resultatet blev att 10 kollegor har visat sitt intresse. Vi, lärspridare, kommer att kalla till en träff med dessa 10 personer. På mötet hoppas vi även att vår IKT-pedagog, Emil Jansson kan delta. På mötet ska vi brainstorma och skapa en plan samt en tidsplan.

Vi, lärspridare, berättade också om vad vi ska göra under två kommande tisdagsmöten (relaterat till 1-1 satsningen). It’s learning ligger då i fokus. Örebro kommun har beslutat om en satsning där alla i Örebro kommun ska gå en trestegsutbildning kring It’s learning i höst, men vi på RGTU vill sätta igång redan nu. Vi, lärspridare, samt Christer Backlund (processledare för It’s learning processen) har därför gjort upp en plan för hur vi ska utbilda vår personal. På de kommande två tisdagarna kommer vi därför att sätta igång denna satsning, de två första stegen. Det första steget handlar om baskunskaper kring It’s learning och det andra steget handlar om att skapa kurser. Mer om detta kommer den 5 maj.

//Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Ska de nationella proven anpassas eller inte?

Nationellt provEn fråga som väcker tankar. Jag möter dagligen elever som har anpassningar i sin undervisning och hur är det för dessa elever – får de möjlighet till samma anpassningar på de nationella proven som de har i den ordinarie undervisningen?

Några lärare har tillsammans med mig som specialpedagog diskuterat kring ovanstående frågeställning, främst när det handlar om elever med en språknedsättning. Det finns inte några enkla lösningar på hur man ska gå till väga, men vi får inte glömma att vi måste se till elevens bästa. De nationella proven får inte bli ett misslyckande bara för att en elev som är van vid anpassningar helt plötsligt inte får ha några. Hur mycket som ska anpassas och inte är en svår fråga och det behöver vi titta på från individ till individ. Den här diskussionen kommer att fortsätta hos oss och som hjälp på vägen finns till exempel Skolverkets länkar där man kan få tips på hur man kan anpassa för att proven fortfarande ska pröva det de ska.

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning/funktionsnedsattning

Läs mer:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning/las-och-skrivsvarigheter

http://www.spsm.se/sv/Om-webbplatsen/Nyhetsarkiv/n/Nationella-prov–anpassade-eller-inte/

//Sofia Klingberg, processledare Stöd och hjälpmedel