Månadsarkiv: maj 2015

Aktuellt – vecka 21

En vecka närmare studenten. En vecka som har varit fylld av vardag och verksamhet med fokus på att nå uppsatta mål innan skolavslutningen. Under veckan har också en del av våra elever haft undervisning utanför skolans väggar. I tisdags var våra teknikelever i Stockholm på Vetenskapens hus och laborerade med solenergi och strålning och sönderfall. I onsdags var flera av våra grupper i Stockholm för besök vid armémuseet och en guidning kring slott och riksdag. Samma dag hade våra D-ettor ”outdoor-idrott” med fokus på allemansrätten samt att laga mat utomhus och känna till hur man hanterar eld på ett säkert sätt.Grattis Rigmor

Personalgruppen har diskuterat att eventuellt gå in i nytt arbetstidsavtal (40+5) och vi har haft ett möte kring den nya mentorsorganisationen som vi ska sjösätta nästa läsår.  Under veckan har vi också haft gäster från Florida, USA som vi guidat i vår verksamhet. Som om inte detta var nog så har vi även firat en jämn födelsedag med tårta. Grattis Rigmor!

Att mäta resultat

genomförda aktiviteterUnder detta läsår har vi arbetat aktivt med de förbättringsområden vi identifierade i samband med att vi utarbetade kvalitetsplanen för 2014, med plan för 2015-2016.

Detta har bl.a bestått i att genomföra aktiviteter vi planerat men också att jobba upp strukturer i vår nya processorganisation. En av de svåraste delarna i kvalitetsarbetet är att mäta resultat. Vi har i dagarna fått resultatet från medarbetarenkäten – som är en del som syftar till att följa upp personalens arbetsmiljö mm. För att följa upp eleverna så har vi två verktyg i och med CMA-enkäten och Liv Hälsa Ung enkäten. CMA -enkäten genomförs varje år med årskurs 2 och Liv Hälsa Ung genomförs vart tredje år med årskurs 2. Utöver detta så behöver vi också följa upp elevernas kunskapsresultat och detta har tidigare varit svårt och spretigt. I höstas tog jag kontakt med Arne Salomonsson, utdata-analytiker på Örebro kommun ​och diskuterade våra behov av uppföljning. Tillsammans med ytterligare input från de andra rektorerna på Riksgymnasiet har nu Arne tagit fram en modell för uppföljning där han sammanställer elevernas invärden när de börjar hos oss och sen uppdaterar med deras betygsresultat och uppnådda poäng under hela deras gymnasietid.

Med hjälp av detta nya ”verktyg” hoppas vi att på lång sikt kunna följa upp våra elevers måluppfyllelse och progression under deras år hos oss. På det sättet kan vi då också på individnivå följa elevernas kunskapsutveckling vilket vi tidigare haft svårt att överblicka.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet​

It’s learning – Steg RGTU

Steg RGTUNu har vi, lärspridare, tillsammans med Christer Backlund (processledare för It’s learning processen) på RGTU kommit igång med It’s learning-utbildning för personalen på RGTU. Vi har delat upp utbildningen i fyra steg (Steg RGTU, Steg 1, Steg 2 och Steg 3). Alla ska klara av det föregående steget för att kunna komma vidare till nästa steg.

Christer Backlund fick äran att ta hand om Steg RGTU. Han gick då igenom de viktigaste grundfunktionerna i lärplattformen It’s learning. Bland annat fick personalen information om var de kan hitta olika information, blanketter, rutiner o.s.v.

Därefter fick alla personal göra ett test för att testa deras kunskaper kring de grundläggande delarna. Efter testet kunde alla se om de var redo för nästa steg eller om de behöver repetera lite mer vid nästa tillfälle som kommer i juni. Det finns alltså möjlighet att gå om samma steg flera gånger för de som känner att de behöver mera tid.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Aktuellt – vecka 19

Då har vi gått in på terminens slutspurt. APL-perioderna är över för detta läsår och alla miljöbesöken genomförda. I veckan fick vi ta del av utvärderingen efter miljöbesöken – från både elever och medföljande föräldrar och skolpersonal. Utvärderingen visade att miljöbesöken var uppskattade och att eleverna upplevde att de fått bra information om Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och blivit väl bemötta av elever och personal på skolan. Roligt! Nu hoppas vi att alla söker till Riksgymnasiet i framtiden.

enkatsvar miljobesok

Denna vecka har vi också haft terminens sista Programlyft – denna gång med tema Trygghet. Efter 2 timmars diskussioner inom de olika programmen så återsamlades ledningsteam och det främjande trygghetsteamet tillsammans med elevrepresentanter för att diskutera vad eleverna pratat om ute på sina program. Det blev många blandade intryck, det finns många saker som eleverna upplever fungerar bra och där de känner trygghet men vi har också många och stora utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med. Med hjälp av elevernas redovisningar och minnesanteckningar så finns nu mycket underlag för detta arbete.

Steg RGTUI tisdags kickade vi också igång utbildning för all personal inom ITSlearning. All personal ska genomgå fyra steg under denna och nästa termin. Den här veckan startade vi med ”Steg RGTU” – en orientering i infopanelen och menyerna på ITSlearning. Vår processledare för ITSlearning, Christer Backlund, gick igenom detta med oss och efteråt följde våra processledare för en-till-en och tillika lärspridare, Sara Selling och Kenny Åkesson upp detta genom att presentera ett test på dessa kunskaper som alla ska genomföra innan veckan är slut. Vid ett godkänt resultat får man fortsätta till nästa steg i utbildningen. Men behöver man mer tid för information och utbildning så går man ”Steg RGTU” igen innan man går vidare.

BFL Vecka 18 – Mer feedback

feedbackforwardVi var inte klara med diskussionen om hur vi kan ge bra och rätt feedback. Förra gångens diskussion hade fokus på att ge feedback så de förstår vad de kan och vilken kvalité hans/hennes arbete visar.

Nu fortsatte diskussionen med hur vi ska ge feedback eller feedforward för att eleverna ska veta vad de behöver utveckla nästa lektion/framtiden. Vi försökte lära av varandras olika förutsättningar i resp. ämne och ska till nästa gång försöka prova ett nytt sätt att ge feedback som fokuserar på dessa två områden.

//Bertil Eliasson, processledare BFL