Månadsarkiv: juni 2015

Aktuellt – vecka 24/25

studentmössorDå stänger vi det här läsåret och går på sommarlov och semester. Vi har lagt en tredjedel av vår ”visionstid” bakom oss och under detta år skapat strukturer att bygga vidare på. På återseende igen i augusti! Tack och glad sommar till er alla!

RG-ämne

TUbilKaraktärslärarna på fordonsprogrammet bildade i höstas en grupp som träffades när det står ”RG ämne” i planeringen. Syftet var att förbättra kunskapen inom ITSlearning. Vi började med att titta igenom olika funktioner, grundfunktioner som finns åtkomliga från menyraden. Det vi sedan inriktade oss på var de funktioner som används under kursfliken. Vi började med att skapa uppgifter, matriser och koppla läroplansmål och gick därefter vidare till planeraren för att se hur den kan användas till att presentera resurser och aktiviteter i kurserna.

Det har varit långt mellan träffarna och vid några tillfällen har andra aktiviteter tagit tiden i anspråk vilket medfört att det varit svårt att behålla ett fortlöpande sammanhang.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

RG Omdömen växer…

RGOmdömenDen kurs som skapades för att samla information omkring elevernas omdömen och utvecklingssamtal fyller ett uppdämt behov. Flera önskemål har framförts under året vilket har bidragit till att flera mappar har tillkommit, det är dokumentation om anpassningar och F-varningar som fått varsin mapp. Inför nästa år byter kursen till ett mer passande namn, från ”RG Omdömen 14-15” till ”RG Dokumentation 15-16”. Namnet anger på ett bättre sätt innehållet i kursen. Dessutom utvidgas innehållet ytterligare, det blir nya mappar med information om studieplanering, APL och en mentorsmapp. Genom att samla och skapa struktur i dokumentationen blir det enklare att få en överblick och det spar tid när allt finns på samma plats.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

Vad använder du ITS till idag?

ITSVT15

Frågan, vad använder du ITSlearning till ställdes till personalen på sektorn i början på höstterminen 2014. Idag när det nu nästan är slut på vårterminen återkommer samma frågeställning, resultatet från undersökningen ser positivt ut. Användning av olika funktioner i plattformen har fått en jämnare spridning och vi står väl rustade inför höstens utbildningssatsning.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

 

It’s learning – Steg RGTU och Steg 1

Steg1ITSNu var det dags för det andra tillfället av It’s learning-utbildningen. All personal på RGTU fick välja mellan att repetera Steg RGTU som leddes av Anna-Eva Olsson eller att fortsätta på det nya steget, dvs Steg 1 som leddes av Sara Selling.

I Steg RGTU fick några av personalen repetera saker som hade tagits upp på det förra tillfället samt att de fick möjlighet att ställa fler frågor och få svar på sina funderingar.

I Steg 1 var det fokus på att skapa kurs samt funktioner i kursen. Deltagarna fick lära sig hur man skapar en kurs och hur man lägger till deltagare. De fick även se vad man kan göra med en kurs, dvs göra uppgifter, anteckningar, diskussioner, lägga till filer eller mappar o.s.v.

I höst fortsätter vi med It’s learning utbildningen under några tillfällen för att förhoppningsvis till juluppehållet ha hunnit med så mycket som möjligt så att all personal känner sig mer bekväma i sitt användande av lärplattformen It’s Learning.

//Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Nya mentorer – nytt upplägg

I tidigare blogginlägg har jag haft funderingar på att göra lite annorlunda till kommande läsår med mentorskapet. Mentorer gör skillnad, bra mentorer gör mer skillnad och de bästa gör störst skillnad.

Lite mer än 10 nuvarande mentorer meddelade att de var intresserade av att ta sig an det delvis nya mentorskapet läsåret 15/16. För att verkligen ge mentorerna möjligheten att agera bra mentorer kommer vi att under läsåret 15/16 ha schemalagd mentorstid som är obligatorisk för eleverna.

Denna tid kommer att ligga i direkt anslutning till sektorns morgonmöten på tisdagar (om vi lyckas lösa det med schemat). På träffen diskuterade vi också uppdraget, dels om innehåll men också ramar och den totala arbetsbördan. De som är mentorer kommer få mindre av andra arbetsuppgifter, på så sätt ska den totala arbetsmängden inte förändras.

Nästa steg i denna process är att vi under Loka-dagarna i höst tillsammans formulerar uppdraget , dels för vår egen tydlighet men också för att eleverna ska veta vad de kan förvänta sig av just sin mentor. För att ha lite mer kött på benen inför dessa diskussioner kommer jag att lägga fram ett utkast med tankar och idéer om vad innehållet skulle kunna vara, detta kommer att finnas med då höstterminen drar igång efter en förhoppningsvis varm sommar.

När vi träffades så tittade vi också på detta filmklipp, inte ett ord men extremt tydligt hur en mentor kan arbeta för att nå resultat:

//Anders Adamson, rektor och processledare mentorskap

1 år med bloggen!

1årstårtaIdag firar vi oss själva! Idag fyller nämligen den här bloggen 1 år och när vi klickar oss bakåt i flödet eller söker på våra processkategorier så går det att följa vår utveckling under detta första år. Tillsammans har vi skrivit 75 inlägg. Totalt har sidan visats 4800 gånger och bästa dagen hittills hade vi 230 visningar. Ungefär samtidigt som vi startade bloggen så började vi twittra med hashtag #RGTU och på @RGTUblogg har snart 800 tweets nått våra följare. Nu knyter vi ihop säcken för detta läsår och ser fram emot år två. Vi har redan dragit upp några stora riktlinjer men en del detaljer återstår att fila på. Några ytterligare blogginlägg kommer att dyka upp här innan vi tar semester och sommarlov. Så Grattis till oss och tack till dig för att du följer med oss på vår utvecklingsresa.

BFL Vecka 23

Efter snart ett läsårs kämpande med BFL så gjorde vi idag en kort och enkel utvärdering. Och då blir det tydligt att någonting har hänt under året. Ett stort antal av personalen har idag större inblick i vad Bedömning För Lärande innebär, vilket bilden visar:BFLht14vt15Nu ska bara kunskapen implementeras i större utsträckning än idag…det arbetet planeras just nu för att sedan sparka igång nästa läsår. Målet då blir att fler elever ska känna sig trygga med hur bedömningen sker och på vilka grunder.

Men innan vi tar nästa steg så är det dags för alla att få ett välbehövligt sommarlov….

//Bertil Eliasson, processledare BFL