Månadsarkiv: september 2015

Vår breda bas

Jag har haft två intressanta och givande dagar i Uppsala på en konferens som arrangerades av SPSM. Även om konferensen i huvudsak handlade om språkstörning så anser jag att mycket av det som sades går att applicera på andra delar av skolans verksamhet. Ett exempel är Lena Hammars föreläsning som handlade om en tillgänglig lärmiljö. Utifrån en bild som visades under föreläsningen (se nedan) började jag fundera vidare kring vår egen verksamhet och inser att vi nog har en relativt tillgänglig lärmiljö. Bilden beskriver hur en bred bas av anpassningar och stimulans i den dagliga lärmiljön minskar behovet av mer omfattande insatser t.ex. åtgärdsprogram. Min reflektion är givetvis att vi kan bli bättre på detta, men det känns ändå bra att vi redan i dag har en bred bas att stå på.

VårbredabasI våra klassrum är det en självklarhet att eleverna har möjlighet till digitala lärverktyg, inläsningstjänst, individuella instruktioner, tydliga individuella planeringar och andra riktade insatser. Då vi har en bred bas som vi hela tiden vill förbättra minskas behovet av extra anpassningar och särskilt stöd. Det är viktigt att man som pedagog funderar över sin egen undervisning och ställer sig frågor som: är mina instruktioner tydliga, är lektionens struktur tydlig, vet eleverna syftet med uppgifterna? Med det förhållningssättet kommer vi alltid kunna främja en god lärmiljö och fortsätta förbättra vår bas.

//Sofia Klingberg, processledare Stöd och hjälpmedel

BFL Vecka 39

KvinnerstagymnasietNy termin och fortsatt arbete med att utveckla bedömningen. Detta läsår kommer vi att fokusera på att tydliggöra vad & hur vi bedömer eleverna. Alla gymnasiegemensamma ämnen och lärare ska utveckla detta i större grad via vår lärplattform It´s Learning. Målet är att eleverna ska kunna förstå vad och hur vi gör våra bedömningar i resp. ämne och kurs.

Karaktärsämnena och lärarna ska utveckla bedömningen av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Eleverna gör en stor del av kurserna ute på arbetsplatser och hur ska man kunna bedöma elever som är i en annan del av Sverige? Vi kontaktade Kvinnerstagymnasiets lärlingsutbildning som har stor erfarenhet av detta och har bjudit in dem för att presentera sitt arbete och hur de bedömer praktik. Förhoppningen är att vi kan stjäla goda idéer som kan passa oss och vår utbildning.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

Brytdag Hälsa – sömn och kost

SmoothieVi i processteamet (jag, Karin Hallin Ahlström och Alenka Horvat) fick i uppdrag att under tidig höst genomföra en brytdag för samtliga elever på RGTU. Vi diskuterade och kom fram till att sömnen och kosten var de ämnen vi ansåg vara viktigast och vi ville ha med både teori och praktiska moment. Vi planerade att genomföra två föreläsningar om ca 30 min. Arbete skulle sedan ske i mentorsgrupperna. Att vi skulle börja dagen med gemensam frukost var en självklarhet samt senare på dagen även gemensam lunch.

Efter sommarlovet började vi med finslipningen av VÅR dag och vi bestämde att förmiddagen skulle handla om sömn och eftermiddagen skulle ha fokus på kost/mat/dryck. Vi gjorde i ordning uppgifter som eleverna skulle diskutera i grupp och de skulle även göra en egen test om de var morgon- eller kvällsmänniska. Vi önskade också att eleverna skulle får göra ett eget bra mellanmål.

Så här blev det: Här hittar du programmet i sin helhet>>
Vi började med frukost i skolans matsal redan kl 7:45, sedan hade vi program hela dagen fram till 16:00.  Utvärderingen visade att det var en lyckad dag. Att göra sitt egna mellanmål var speciellt uppskattat. Många Twitter-inlägg publicerades under dagen, se dem här>>.

Vi tycker att vi uppnådde det vi ville med vår dag och en reflektion var att vi fick många reaktioner på sockerinnehållet i olika drycker. Det var också många som kom med egna förslag på fruktkombinationer till Smoothisen.

Vi tror och hoppas också på att flera fick upp ögonen och fick tankeställare om hur viktig sömnen är för vårt välmående och att diskussionerna i grupperna sått frön inför framtiden och att vi kommer se effekter av dagen på lång sikt.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Att vara möjlig

BromptonAtt vara möjlig, bemöta och kommunicera med företag, elever och lärare via sms, samtal på telefon, face-time, Messenger, mejl och möten på plats fyller processtiden nu. Vi är mitt inne i vår APL/praktik-period, våra treor och fyror är igång ute på företagen och våra tvåor står snart startklara. I år har vi minskat på den pappersburna informationen och kommunicerar digitalt, hoppas på goda resultat med återkoppling kring närvaro, uppföljning och riskbedömning.

Som APL/praktik-samordnare har jag haft möjligheten att vara med på några introduktionsmöten och vi har blivit mycket väl bemötta. Det här med bra bemötande återkommer stadigt som det bästa receptet i de flesta situationer. Det kan handla om, som här, att knyta kontakter med företag och få till bra APL/praktik för våra elever. Det kan även handla om hur vi arbetar med våra elevgrupper på bästa sätt, hur vi arbetar som arbetskamrater på bästa sätt och hur vi når våra elevers föräldrar på bästa sätt.

Gott bemötande och kommunikation, hela tiden aktuellt och hela tiden utvecklingsbart och förbättringsbart.

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Aktuellt – vecka 37

HälsodagIdag är det hemresehelg igen för våra elever och för våra 3or och 4or är det sista dagen i skolan på väldigt länge. De ska nämligen ut på fem veckors APL (arbetsplatsförlagtlärande) /Praktik med början på måndag. Så denna vecka har det varit intensiva förberedelser för att alla kontaktuppgifter och all information ska delats ut till elever och mottagande företag.

Den här veckan har vi också haft en schemabrytande aktivitet, då vi igår hade en heldag med Hälsotema – med fokus på sömn och kost. Vi åt frukost tillsammans, lyssnade på föreläsningar, jobbade med gruppdiskussioner, gick lunchpromenad och gjorde vår egen smoothie till mellis. En innehållsrik dag som syftade till att lägga grunden för goda vanor hos elever (och personal). En bra förutsättning för att lyckas med skolarbetet. Mer om denna dag senare i separat inlägg.