Månadsarkiv: januari 2016

#studiebesök

Program 22janFortfarande varm i hjärtat efter att vi förra fredagen tog emot 22 personer för ett studiebesök på RGTU.

Dagen var ”Dag 2” av Riksgymnasiets två kompetensdagar med inriktning mot Språknedsättning.

”Dag 1” bestod av föreläsningar och information om Riksgymnasiet, ca 150 deltagare. Läs mer om ”Dag 1” här>>

#RGTU #sverigesbästaidrottslärare

Åter till ”Dag 2”, vi tog emot våra besökare i Kulturama, Anders Adamson presenterade vårt kvalitetsarbete, vår blogg och vårt twittrande.

Innan kaffet berättade Alenka och Karin om sitt arbete i ämnet Idrott och hälsa. De beskrev hur de upplever att våra D-elever (elever med dövhet) och våra S-elever (elever med språknedsättning) ser ut att vara i behov av samma bemötande, samma struktur och tydlighet. De visade hur deras lektioner och instruktioner kan se ut, hur de t ex arbetar med QR-koder och vi fick även se en bildpresentation från Idrott 2-elevernas resa till Gotska Sandön.

#fordon #inteettögatorrt

Christer, tillsammans med fem modiga elever som går hos oss utifrån att de har en språknedsättning, berättade sen om hur det var på grundskolan, hur det var att flytta till Örebro, hur det kan vara att resa långt till och från Riksgymnasiet, vad de arbetar med på Fordonsprogrammet och hur APL/praktik kan se ut när man är på väg ut i arbetslivet.

#besökigrupp #lunch

Jullan, Helena och Sofia tog sen med sig varsin grupp för besök hos Steve på Måleri, Jens på Bygg och Sara som hade matte. Besökarna fick även möjlighet att prata med våra elever i de olika grupperna. Vi avslutade besöket med lunch i skolrestaurangen, gott så klart!

Avslutningsvis vill jag, utifrån ”Bemötande processen”, tacka alla som gjorde dagen så bra, kanske särskilt våra elever.De beskrev så väl sina situationer och gav våra besökare möjlighet att från ”Dag 1” fått lyssna till föredrag OM språknedsättning till ”Dag 2” få möta experterna, personerna med språknedsättning, våra modiga elever. #bemötande

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Aktuellt – vecka 4

Skärmklipp 2016-01-28 13.39.37

Rigmor provsitter nya ”sofforna”

Skolvardagen är här, denna systematiska, försiktiga rörelse fram mot målen vi sätter upp – som verksamhet och som individer. Vi är mitt emellan jullov och sportlov och den kalla bistra vintern förvandlades helt plötsligt till varm och blåsig vår. Snögubben från förra veckan har försvunnit och nya soffor/bänkar har levererats till våra korridorer.

I denna skolvardag pågår just nu en hel del planering. Planering inför aktivitetsdag nästa vecka. Planering inför genomförandet av individuella val. Planering inför kommande APL/Praktikperiod som sker efter påsklovet. Dessutom är våra schemaläggare tidigt ute och har redan börjat samla in förutsättningarna inför kommande läsår. Denna period innehåller också en hel del val för våra elever. Bland annat har de valt (önskat) aktivitet till vår kommande aktivitetsdag. Nu jobbar Karin och Alenka (processledare för processen Välbefinnande) hårt för att pussla ihop ett program med elever och personal. Våra ettor på bygg- och fordonsprogrammet väljer (önskar) också denna vecka vilken inriktning de ska fortsätta på i tvåan. Nästa vecka är det teknikelevernas tur att önska/välja inrikting. Personalen besöker varandra inom ramen för PAR-modellen o rektor har påbörjat utvecklingssamtalen med medarbetarna och under denna och kommande veckor får också våra elever utbildning i Office365 av vår IKT-pedagog, en utbildning som vi personal får längre fram i februari.

Högt och lågt, stort och smått – en ögonblicksbild från vår vardag på RGTU.

Aktuellt – vecka 2

Då är vi igång med VT16. Eleverna är tillbaka, schemat är igång och under veckan har lärarna startat igång ytterligare en omgång med PAR-modellen – med nya par att jobba i. Detta kollegiala samarbete pågår fyra veckor och sen samlas vi för att dela lärdomar med varandra. Under veckan har också mentorerna träffats för att diskutera planeringen inför elevernas val av Individuellt val. Elevhälsan har för mentorerna presenterat ärendegång för fyra olika ärendetyper och dessa ska längre fram även presenteras för övrig personal. Samtidigt som mentorerna träffades så möttes övrig personal för att gå igenom övriga arbetsuppgifter som finns på RGTU. Bl a så sattes ett team ihop som ska arbeta med att planera för de elever som är kvar på skolan under APL/praktikperioderna.

Terminen har alltså rivstartat och vi jobbar oss varma – trots snö och kyla utanför fönstret. Sammanfattar denna snörika vecka med följande bild från @Malinkurator: