Kategoriarkiv: 1 till 1

It’s learning utbildning

Sara ITSutbildningTre veckor under höstterminen ägnade vi på RGTU våra tisdagsmöten till att dels stärka kunskaperna och dels bli säkrare på de olika funktionerna som finns i lärplattformen It’s learning. Detta utifrån att Örebro kommun gjort en extra satsning på just It’s learning. Vi gick igenom fyra olika steg (Steg RGTU – Steg 1 – Steg 2 – Steg 3) som innehållit föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Mer info hittar du här: ITSutbildning

Många har hunnit igenom alla dessa stegen medan andra fått mer tid till att nöta It’s learning och dess funktioner på sin egen nivå vid flera tillfällen.

För att genomföra dessa fyra steg, som delvis gick parallellt, hade jag hjälp av Anna-Eva Olsson, Christer Backlund (processledare för It’s learning) och Emil Jansson (IKT-pedagog).

//Sara Selling, lärspridare och processledare i 1 till 1

It’s learning – Steg RGTU och Steg 1

Steg1ITSNu var det dags för det andra tillfället av It’s learning-utbildningen. All personal på RGTU fick välja mellan att repetera Steg RGTU som leddes av Anna-Eva Olsson eller att fortsätta på det nya steget, dvs Steg 1 som leddes av Sara Selling.

I Steg RGTU fick några av personalen repetera saker som hade tagits upp på det förra tillfället samt att de fick möjlighet att ställa fler frågor och få svar på sina funderingar.

I Steg 1 var det fokus på att skapa kurs samt funktioner i kursen. Deltagarna fick lära sig hur man skapar en kurs och hur man lägger till deltagare. De fick även se vad man kan göra med en kurs, dvs göra uppgifter, anteckningar, diskussioner, lägga till filer eller mappar o.s.v.

I höst fortsätter vi med It’s learning utbildningen under några tillfällen för att förhoppningsvis till juluppehållet ha hunnit med så mycket som möjligt så att all personal känner sig mer bekväma i sitt användande av lärplattformen It’s Learning.

//Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

It’s learning – Steg RGTU

Steg RGTUNu har vi, lärspridare, tillsammans med Christer Backlund (processledare för It’s learning processen) på RGTU kommit igång med It’s learning-utbildning för personalen på RGTU. Vi har delat upp utbildningen i fyra steg (Steg RGTU, Steg 1, Steg 2 och Steg 3). Alla ska klara av det föregående steget för att kunna komma vidare till nästa steg.

Christer Backlund fick äran att ta hand om Steg RGTU. Han gick då igenom de viktigaste grundfunktionerna i lärplattformen It’s learning. Bland annat fick personalen information om var de kan hitta olika information, blanketter, rutiner o.s.v.

Därefter fick alla personal göra ett test för att testa deras kunskaper kring de grundläggande delarna. Efter testet kunde alla se om de var redo för nästa steg eller om de behöver repetera lite mer vid nästa tillfälle som kommer i juni. Det finns alltså möjlighet att gå om samma steg flera gånger för de som känner att de behöver mera tid.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Intresse av studiebesök & information om It’s learning

Dator TuVi, lärspridare på RGTU, har gått igenom kollegornas önskemål om vilka områden som vi ska satsa på under våren och har nu valt ut två områden – Studiebesök och It’s learning.
Vi, lärspridare, ville gärna veta hur många som var intresserad av att göra studiebesök hos en skola/några skolor där de har kommit långt i 1-1 satsningen. Vi ville även veta vad vi vill se när vi gör dessa besök.

Ett frågeformulär har gjorts och lagts in i kursen “Lärspridare RGTU” på It’s learning och alla inom RGTU ombads att svara på formuläret. Resultatet blev att 10 kollegor har visat sitt intresse. Vi, lärspridare, kommer att kalla till en träff med dessa 10 personer. På mötet hoppas vi även att vår IKT-pedagog, Emil Jansson kan delta. På mötet ska vi brainstorma och skapa en plan samt en tidsplan.

Vi, lärspridare, berättade också om vad vi ska göra under två kommande tisdagsmöten (relaterat till 1-1 satsningen). It’s learning ligger då i fokus. Örebro kommun har beslutat om en satsning där alla i Örebro kommun ska gå en trestegsutbildning kring It’s learning i höst, men vi på RGTU vill sätta igång redan nu. Vi, lärspridare, samt Christer Backlund (processledare för It’s learning processen) har därför gjort upp en plan för hur vi ska utbilda vår personal. På de kommande två tisdagarna kommer vi därför att sätta igång denna satsning, de två första stegen. Det första steget handlar om baskunskaper kring It’s learning och det andra steget handlar om att skapa kurser. Mer om detta kommer den 5 maj.

//Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Önskemål för VT15

På vårt första tisdagsmöte för terminen hade vi fokus på vilka områden, inom 1-1 satsningen, RGTU ska satsa på under vårterminen 2015.

Lärarna på RGTU började med att sitta var och en och fundera över sina egna önskemål. Om vad de ville göra eller känner att vi på RGTU behöver arbeta med under vårterminen. Det kunde bland annat handla om fortbildning, repetition samt råd & stöd.

Efter att lärarna hade skrivit ner olika punkter, grupperades lärarna i smågrupper med 4-6 personer i varje grupp. De fick då gå igenom varandras punkter och sedan gemensamt välja ut de två viktigaste punkterna. Därefter fick varje grupp redovisa vilka två punkter de valt samt varför de tyckte att just dessa punkter skulle vara högprioriterade för RGTU under våren 2015.

VT15 RGTU entillenTotalt blev det 14 olika punkter som vi, lärspridarna, la in i en Mentimeter-röstning. Därefter fick varje lärare 100 poäng som de kunde fördela bland de 14 punkterna.

Efter att alla lärare hade röstat fick önskemålet “Få in kursplaner/läroplaner i It’s learning” flest röster (15 %). På delad andra plats (13 %) kom “Mer tid till fördjupning av olika program” och “Mer kunskaper kring It’s learning”. På delad tredje plats (11 %) kom “Besöka andra skolor” och “Träna mer på att filma (lärare+elever)”.

Nu ska vi, lärspridarna, stämma träff med vår IKT-pedagog, Emil Jansson, där vi går igenom resultatet från tisdagens möte. Vi, lärspridare, ska tillsammans med Emil diskutera hur vi kan arbeta med att uppfylla vår sektors önskemål för denna termin och hur Emil kan stötta oss i det arbetet.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

En digital utvecklingsplan – del 3

DPUPå det tredje tisdagsmötet, och det sista för den här terminen, gick vi igenom den justerade mallen av  “Min digitala utvecklingsplan”  som vi, lärspridare, justerat utifrån våra lärarkollegors synpunkter som dök upp på det förra mötet. Vi berättade om hur vi har tänkt oss samt hur mallen är tänkt att användas.

Efter genomgången fick varje lärare sitta var för sig och skriva på sin egna digitala utvecklingsplan via mallen vi tagit fram tillsammans. När det var ca 10 minuter kvar av mötet fick lärarna sätta sig två och två och diskutera varandras plan och ge varandra respons: för att se om deras plan var rimlig, formulerad på rätt sätt eller om de hade några andra funderingar och tankar som kunde hjälpa den andra framåt i utformandet av sin mall.

Härmed är vårt fokus med digital utvecklingsplan avslutat.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

En digital utvecklingsplan – del 2

DigutvplanVid början av det andra av våra tisdagsmöten visade vi upp en liten film som berättade om SAMR-modellen (EFFO-modellen) – vad denna modell innebär samt hur man kan nå dessa nivåer. Därefter delade vi upp lärarna på RGTU i “ämnesgrupper” och de fick tillsammans diskutera vilka uppgifter/aktiviteter de har i sina kurser som ingår i SAMR-modellen samt vilka nivåer de har uppnått.

Efter att varje “ämnesgrupp” har antecknat ner olika punkter via It’s learning gick vi, lärspridare, vidare till den andra delen av mötet. Vi visade då upp vårt förslag på hur en “Min digital utvecklingsplan”-mall skulle kunna se ut. Lärarna fick sedan diskutera kring mallen och ge synpunkter på mallen.

Utifrån synpunkterna som dök upp under detta tillfälle justerar vi, lärspridare, nu vår “Min digital utvecklingsplan”-mall inför vårt nästa tillfälle, dvs den 16 december.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

En digital utvecklingsplan

Vid tre tillfällen under höstterminen har vi, lärspridarna, blivit utsedda att hålla i tisdagsmötena. Vid läsårets första lärspridardag, där både lärspridare och skolledare deltog, pratade vår rektor Anders Adamson om “Vision 2017” där han bland annat nämnde att varje lärare på RGTU borde ha en egen digital utvecklingsplan.

Vi, lärspridarna, nappade på den idén och därför kommer vi att använda de tre tillfällena till att utforma en digital utvecklingsplan hos oss på RGTU.

På det första av våra tisdagsmöten delade vi upp lärarna på RGTU i smågrupper och de fick tillsammans brainstorma om hur en digital utvecklingsplan kan se ut och vad den ska innehålla. Utifrån de tankar som dök upp under detta tillfälle planerar vi nu för vårt nästa tillfälle, dvs den 4 november.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Workshopdag 1-1

WorkshopdagenÄven i år valde vi, lärspridare, att vi skulle genomföra en workshopdag med 1 till 1 i fokus (1 oktober 2014). Innehållen i de olika workshopsen handlade om lärplattformen It’s learning, Moviemaker, Youtube, vett & etikett på nätet, källkritik & infosök, specialpedagogiska hjälpmedel och hur man kan organisera sitt sparande på ett smart sätt. Dagen genomförde vi tillsammans med våra kollegor på RGTU som höll i och planerade varsin workshop.

Alla våra ettor delades upp i 6 grupper och dagen började kl 8.30 och pågick ända fram till 16.00. Utifrån elevernas utvärdering kan vi se att eleverna är nöjda med dagens program även om dagen var lite för lång. Några elever kunde redan några av de digitala verktygen som workshopen handlade om så de ville få mer utmaningar.  Vi kan också se utifrån både eleverna och lärarnas utvärderingar att vi till nästa år behöver se över innehållet i de olika workshopsen då exempelvis “Organisera ditt sparande” samt “Youtube” utgår från samma konto (google-konto) och kanske bör slås ihop till en workshop. Dessa saker som framkommit i utvärderingarna tar vi med oss inför planeringen av nästa års workshopdag.

Under dagen hade vi även besök av tre lärare från Mellringeskolan som var nyfikna på hur vi la upp en workshopdag tillsammans med våra elever i 1 till 1. Kul med besökare!

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

1 till 1 – Var är vi nu?

Framför oss har vi nu som lärspridare ett spännande läsår (14/15). Under detta läsår ska vi försöka komma ännu längre i organisationens 1 till 1 utveckling som vi nu även blivit processledare för.

Planen just nu är att anordna en liknande brytdag som vi hade förra höstterminen, denna gång för våra elever i årskurs ett som fått varsin PC.

Vi ska även tillsammans med våra kollegor utforma en mall för den digitala utvecklingsplan som varje lärare på RGTU ska ha. Den digitala utvecklingsplanen är en del i Vision 2017 som vi på RGTU har och vi kommer att använda ett antal tisdagsmornar till att utforma denna utvecklingsplan.

Gruppdiskussioner

Utöver det kommer vi att besöka exempelvis karaktärslärarna för att diskutera hur de kan utnyttja 1 till 1 i deras verksamhet.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1