Kategoriarkiv: APL

Aktuellt – vecka 13

APL och Praktiktid just nu hos oss på RGTU. Alla 2or, 3or och 4or är ute nu och det pågår besök hos och kontakter med eleverna för att stämma av och hålla koll. Kvar på skolorna har vi 1orna som hjälper till med de Skolbesök som också pågår just nu. Denna vecka är det elever från specialskolorna som varit på besök i tre dagar och nästa vecka är det elever med en språknedsättning som kommer hit för att lära känna Örebro lite och få en överblick av vad vi som Riksgymnasium har att erbjuda.

Under veckan har all personal på RGTU och RGRU också fått information om hur vår skolrestaurang jobbar med att nå klimatmålen som är uppsatta för kommunens verksamhet. Restaurangchef Lena informerade och inspirerade, gav bakgrund och fakta om hur arbetet utvecklats över tid med skolans mat. Alltid tre rätter, näringsriktig och kvalitetssäkrad mat är det som erbjuds elever (och personal som betalar) varje dag.

Imorgon är det också avslut och nystart på ett väldigt speciellt sätt i vår verksamhet. Imorgon går vår rektor Anders Adamson på ett års tjänstledighet och ersätts av rektorsteamet Jörel Bergström och Sara Selling, som då tillsammans, men med olika ansvarsområden leder arbetet vid RGRU och RGTU ett år framåt. Vi önskar Anders lycka till och välkommen tillbaka!

Texter för ett gott bemötande

Det är nu bara några dagar kvar tills våra elever i årskurs tre och fyra ska stå redo för APL/praktik på företag runt om i Sverige. Det är elever inom Bygg, Måleri, El, Handel, Fordon och Transport. Om ytterligare en vecka är det sen dags för våra elever i årskurs två.

Sammanlagt handlar det om drygt 60 ungdomar som ska pröva på arbetslivet och till viss del vuxenlivet. APL – betyder ju arbetsplatsförlagt lärande, men det borde heta VTV, sa en av våra tidigare elever – ”välkommen till verkligheten”.

För att våra elever ska få ett bra bemötande på sina arbetsplatser försöker vi förbereda dem och företagen så bra som möjligt. En del i detta arbete består av att skicka företagen en informationstext om elevens funktionsvariation.

En text om dövhet, skriven av Ronny De Silva, en text om hörselnedsättning, skriven av Sara Selling, en text om kombinerad syn- och hörselnedsättning, av Anna Mollberg och Håkan Sikh och en text om språknedsättning, skriven av Hanne Uddling.

Jag har som APL-samordnare fått positiva reaktioner från företagen kring dessa texter och är glad och stolt över att de finns framarbetade, tänker att de nog kan vara användbara i flera sammanhang för att främja ett gott bemötande och öka kunskapen om dessa funktionsvariationer.

Här finner ni texterna:

Om dövblindhet

Om dövhet

Om hörselnedsättning

Om språknedsättning

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

BFL – vecka 10

BFL vecka10Vi har en intensiv period med fokus på BFL – snart är det tid för APL och karaktärslärarna förbereder sig hur de på ett bättre sätt ska bedöma elevernas APL-period. Arbetet sker i mindre grupper och indelat efter respektive inriktning. 

De gymnasiegemensamma ämnena är uppdelade i ett svenskprojekt och även teknikgruppen arbetar med ett eget projekt. De övriga lärarna snickrar på hur man ska kunna genomföra nyckelstrategierna i vardagen och lyckas tydliggöra kunskapsmål och krav för eleverna på bästa sätt. 

Nästa vecka är det redovisning från resp. grupp.

//Bertil Eliasson, Processledare BFL

BFL – vecka 6

BFL v6Nu går vi vidare under vårterminen med vårt utvecklingsarbete kring bedömningen. Vi startade med en avstämning för hur vi arbetar idag. Karaktärslärarna har fokus på hur de bättre ska kunna bedöma APL-perioderna nu under vårterminen. Och de gymnasiegemensamma ämnena har fokus på hur de med hjälp av skolans lärplattform kan förtydliga mål i respektive kurs.

Mellan sport- och påsklov kommer vi arbeta lite mer intensivt med dessa olika fokusområden. På återseende!

//Bertil Eliasson, Processledare BFL

Positiv återkoppling

RGmonter”Hej
Det ligger ju lite i vårt intresse att trygga återväxten och grabben har visat vilja att lära sig också, så det är bra. Det går säkert bra med praktik då, hör av er ett par veckor innan bara.”

Detta är ett citat taget ur ett mejl från ett av de företag vi samarbetar med kring APL/praktik. Det är ett svar som i all sin enkelhet fyller mig med energi att fortsätta att arbeta hårt för att så många som möjligt av, ja helst alla, våra elever på RGTU ska få den APL/praktik som är inplanerad i deras utbildning.

Citatet ovan är ett svar på en förfrågan inför vårens APL/praktik-period, ett svar som kommunicerar delat intresse, positiv respons och ett trevligt bemötande. Dessutom har vi elever som också tydligt visar att de vill lära sig och utvecklas på sin APL-/praktikplats. Grattis till oss!

#bemötande #kommunikation #RGTU

Med lite positiv återkoppling och kommunikation…..kan man nå en bit till……..

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Att vara möjlig

BromptonAtt vara möjlig, bemöta och kommunicera med företag, elever och lärare via sms, samtal på telefon, face-time, Messenger, mejl och möten på plats fyller processtiden nu. Vi är mitt inne i vår APL/praktik-period, våra treor och fyror är igång ute på företagen och våra tvåor står snart startklara. I år har vi minskat på den pappersburna informationen och kommunicerar digitalt, hoppas på goda resultat med återkoppling kring närvaro, uppföljning och riskbedömning.

Som APL/praktik-samordnare har jag haft möjligheten att vara med på några introduktionsmöten och vi har blivit mycket väl bemötta. Det här med bra bemötande återkommer stadigt som det bästa receptet i de flesta situationer. Det kan handla om, som här, att knyta kontakter med företag och få till bra APL/praktik för våra elever. Det kan även handla om hur vi arbetar med våra elevgrupper på bästa sätt, hur vi arbetar som arbetskamrater på bästa sätt och hur vi når våra elevers föräldrar på bästa sätt.

Gott bemötande och kommunikation, hela tiden aktuellt och hela tiden utvecklingsbart och förbättringsbart.

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Aktuellt – vecka 12

Skärmklipp 2015-03-18 13.36.43Just nu händer mycket på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i allmänhet och för oss på Tullängsgymnasiet i synnerhet. Denna vecka är i stort sett alla våra 3or och 4or ute på sin första av (denna termins) fyra APL-veckor (arbetsplatsförlagt lärande – ”praktik”). Dessutom har vi under två dagar tagit emot gäster på våra ”miljöbesök” för elever med språknedsättning. Detta ”miljöbesök” syftar till att ev. blivande elever och deras föräldrar ska få information om vilka program vi erbjuder på våra fyra skolor men även möjlighet att veta mer om boende och fritid om man väljer att studera och bo i Örebro under sin gymnasietid. Vill du veta mer om våra miljöbesök kan du klicka in här>>.

 

Bemötande och Kommunikation – Bakgrund

rigmorEtt samtal i APL-samordnarens liv: 

– Hej, mitt namn är Rigmor Gustafsson (hoppar ofta över Franzén för att korta lite…) och jag ringer från Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro.

Paus

– Jaha…Hej.

– Jag ringer till er utifrån mitt uppdrag som praktiksamordnare och är nu på jakt efter en praktikplats till en av våra VVS-elever som går hos oss utifrån att han är döv och får sin utbildning på teckenspråk.

– Men vänta lite, du ringde från Örebro, sa du? Då har du nog kommit fel, vi finns i Helsingborg.

– Ja, det låter märkligt men vi är ett Riksgymnasium och tar emot elever från hela Sverige, de går hos oss utifrån att de är döva, hörselskadade eller har en språknedsättning. När våra elever ska göra sin praktik försöker vi hitta platser på deras hemorter så att de kan få knyta kontakter och visa vad de kan hemma.

– Ok, jaha.

– Ja, så då har jag kommit alldeles rätt, eller hur?

– Eh, jaha, det har du väl i och för sig gjort, men jag vet inte, vi brukar, i och för sig ta emot många praktikanter men…

– Vad bra!

– Ja, vi vill ju kunna ta emot på ett bra sätt.

– Absolut, jätteviktigt.

– Men du sa att han, eleven, hade han någon diagnos, hade han några svårigheter?

– Nej, han är bara döv.

– Ok, va bra.

Osv, osv.

Den första delen av samtalen jag ringer för att leta APL-platser till våra elever är oftast den samma, sedan vet jag inte var det bär av. Ibland hör jag mig själv säga saker som jag själv blir överraskad av – spännande. Hur samtalet utvecklas beror ju helt på oss, den jag pratar med och mig själv. Många gånger skrattar jag högt ihop med människor runt om i Sverige som jag aldrig träffat tidigare. Såklart är det bemötande och kommunikation det handlar om och vad bemötande och kommunikation handlar om har jag fått äran att, i en av våra processer, tillsammans med er, fundera vidare på.

Så, vi ses och hörs snart igen.

// Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Aktuellt – vecka 42

programradI arbetet med vår kvalitetsplan framkom att vi hade mycket låga siffror kring elevdemokrati och elevernas inflytande över skolans arbetsmiljö. För att möjliggöra en förändring så skrev vi in vår aktivitetsplan att vi under HT14 ska prova att arrangera Programråd två gånger. Idag, onsdagen den 15 oktober, startade vi dagen med programråd där elever och lärare placerats i 14 grupper utifrån programtillhörighet. En dagordning följdes där utbildningen diskuterades utifrån vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Läs mer

APL för treor och fyror

Då har våra treor och fyror gjort sin första APL-vecka av fem. APL, som står för Arbetsplatsförlagt lärande, ingår som en del i utbildningen för alla elever som går ett yrkesprogram. Under denna första vecka har eleverna introducerats på sina arbetsplatser och mentorer och yrkeslärare har hjälpts åt för att besöka några av dem. Kommande veckor fortsätter besöken hos våra elever och då kommer även vår APL-samordnare Rigmor besöka flera av dem. För många av våra elever är det första gången de är ute på en så här lång praktikperiod och det innebär förstås många nya upplevelser och erfarenheter samt många nya lärdomar att ta med sig tillbaka till skolan. Men det är ju ännu flera veckor till det är dags att återgå till skolans lokaler och den vanliga undervisningen och redan v.43 är det dags igen, då är det våra tvåor som ska ut på en tvåveckors-APL. Mer om det då.

IMG_2438.JPGBilder från APL-besök hos elever på Fordons- och transportprogrammet