Kategoriarkiv: Bakgrund

En rektor reflekterar

vintervägSå här under julledigheten har jag hunnit att reflektera kring vårt utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete som startade hösten -14 då vi skapade vår vision. Utvecklingsarbetet har en treårsplan som alltså nu nått halvvägs. Jag anade inte då, höstterminen 14, vilket genomgripande arbete som vi gav oss in på. När jag tittar tillbaka på vad som hänt kan jag konstatera att vi tillsammans skapat massvis med mervärde till våra elever och för den delen också till oss själva.

Att arbeta med processer och med en tydlig satsning på en kvalitetsprocess tror jag har varit, är och kommer att vara framgångsfaktorn nummer ett. Att hålla fokus på dessa processer är periodvis svårt, då skolan är en arbetsplats som är händelsestyrd, allt kan hända och händer. Denna händelsestyrda vardag måste prioriteras samtidigt som det mer långsiktiga utvecklingsarbetet pågår parallellt. I detta har vi en utmaning.

Om de två första terminerna kännetecknades av ett härligt go så har jag upplevt den senaste terminen mer svajig. Exakt vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men oavsett så tror jag att vi i ledningen måste försöka vara mer tydliga och närvarande i olika sammanhang.

I dag har vi en positiv trend bland våra elever med högre närvaro, fler som klarar gymnasiet på 3 år samt färre avstängningsärenden. Lägg till att vi nog alla kan skriva under på att bemötandet mellan elever är klart bättre idag än tidigare, så det känns mycket positivt. Om detta beror på vårt utvecklingsarbete eller ej är så klart omöjligt att svara på. Helt säkert har våra ”mjuka” processer bidragit starkt till denna positiva trend.

Nu laddar vi för ännu en termin fylld med härliga möten med elever och kollegor. Det kollegiala lärandet är ingen fluga utan en framgångsfaktor som vi ska dra än mer nytta av i framtiden. På vår sektor har vi många möten, utan möten ingen utveckling men lika fullt kan ett och annat möte kännas som man klarat sig utan. Problemet är bara att det på förhand inte går att säga eller ens sia om vilket möte vi inte behövde.

Avslutar med ett citat från Lou Rossling: Om ett möte ska bli bra beror det 100% på mig men också 100% på dig. Detta gäller möten människor emellan oavsett i vilken form man möts.

//Anders Adamson, Rektor, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet

1 till 1 – Bakgrund – Aktiviteter under läsåret 13/14

aktiviteter_ht13-14På vår sektor planerade vi, lärspridare, under läsåret en brytdag för våra elever (både ettor och tvåor) där eleverna som fått sin första 1 till 1 dator skulle få en bra grund att stå på i sin utbildning. Dagen genomförde vi tillsammans med våra kollegor på RGTU som höll i och planerade varsin workshop. Vi hade workshops som handlade om lärplattformen It’s learning, iMovie, Youtube, vett & etikett på nätet, källkritik & infosök, specialpedagogiska hjälpmedel och hur man kan organisera sitt sparande på ett smart sätt.

Utöver brytdagen med eleverna hann vi även med följande under läsåret 2013/2014:

  • att delta på SETT-dagarna 2014 i Stockholm.

  • att delta på en inspirationsträff där det visades upp interaktiva hjälpmedel.

  • att delta på föreläsningen “Flipped classroom” i Stockholm.

  • vi ansvarade också för att lägga upp en kurs för Studion på It’s learning, där varje elev kunde gå in och se vad de skulle arbeta med i de respektive ämnena.

  • vi skapade en “wall” där vi alla kunde lägga in olika digitala tips och därmed dela med varandra.

  • på våra tisdagsmöten passade vi även på att informera/pusha för nya saker som vi fått nys om eller som var på gång.

Det var ett händelserikt läsår med många nya och spännande lärdomar.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Trygghet – Bakgrund (Lättläst)

Citat trygghetDet finns en rapport där 379 ungdomar som hoppat av gymnasiet berättar varför de hoppade av. De flesta säger att det var för att de kände sig mobbade eller ensamma i skolan.

Det är viktigt att elever är trygga i skolan, både för att må bra och för att klara sin utbildning. Det finns en lag som säger att all personal på skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga.

I augusti träffades all personal och pratade om hur vi kan arbeta mot mobbning.

Fyra lärare och jag har bildad en grupp som jobbar extra mycket med trygghet. Vi har träffats några gånger och kommer att fortsätta att träffas. Det är väldigt viktigt vad eleverna tycker och jag kommer arbeta tillsammans med dem också.

Alla elever ska känna sig trygga i skolan – varje dag!

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Trygghet – Bakgrund

Citat trygghetI en rapport berättar 379 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier vad orsaken till avbrottet är. Fler än hälften av de tillfrågade ungdomarna uppgav att orsaken var att de kände sig mobbade eller utanför den sociala gemenskapen i skolan   (10 orsaker till avhopp, ungdomsstyrelsen 2013:2).
Det är alltså oerhört viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan, både för sitt välbefinnande men även för att klara sina studier. Dessutom finns tydlig lagstiftning när det gäller skolans ansvar, all personal på en skola ska arbeta för elevernas trygghet. I processen trygghet kommer vi intensivt att arbeta för att varenda elev på Riksgymnasiet på Tullängsgymnasiet ska känna sig trygg i skolan.

I augusti hade personalen två kickoff-dagar i Loka, då diskuterades bl.a. hur vi gemensamt kan arbeta förebyggande och främjande i trygghetsfrågan. Vi diskuterade platser i skolan som kan uppfattas som otrygga av elever och hur vi konkret kan göra för att vara ”vakna vuxna” och skapa en trygg miljö för våra elever.

Vi har ett nyskapat trygghetsteam som har träffats några gånger under höstterminen och som kommer att fortsätta att träffas för att diskutera trygghet. Detta team består av mig och fyra lärare, även skolpyskologen har varit med på våra träffar. Jag som processledare kommer även att samarbeta med fler av skolpersonalen i trygghetsarbetet. Elevernas åsikter är givetvis oerhört viktiga och därför kommer även de att involveras i trygghetsarbetet.

Det är viktigt att trygghetsfrågan inte blir enskilda aktiviteter, utan att trygghetsarbetet genomsyrar hela skolans verksamhet.

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

1 till 1 – Bakgrund – Lärspridardagarna läsåret 13/14

tankomNär hösten 2013 sedan kom satte vårt nya uppdrag igång. Läsåret 13/14 bestod av sex stycken lärspridardagar, som företaget “Tänk om” ansvarade för. Under dessa dagar fick vi bland annat:

  • fundera kring vårt uppdrag som lärspridare.

  • formulera en handlingsplan för vår skola/sektor med 1 till 1 fokus.

  • ta del av många olika föreläsningar där det tipsades om olika appar/program/webbsidor.

  • tillsammans med andra lärspridare planera och genomföra en workshop för våra kollegor på de olika gymnasieskolorna.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare 1 till 1

Bemötande och Kommunikation – Bakgrund

rigmorEtt samtal i APL-samordnarens liv: 

– Hej, mitt namn är Rigmor Gustafsson (hoppar ofta över Franzén för att korta lite…) och jag ringer från Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro.

Paus

– Jaha…Hej.

– Jag ringer till er utifrån mitt uppdrag som praktiksamordnare och är nu på jakt efter en praktikplats till en av våra VVS-elever som går hos oss utifrån att han är döv och får sin utbildning på teckenspråk.

– Men vänta lite, du ringde från Örebro, sa du? Då har du nog kommit fel, vi finns i Helsingborg.

– Ja, det låter märkligt men vi är ett Riksgymnasium och tar emot elever från hela Sverige, de går hos oss utifrån att de är döva, hörselskadade eller har en språknedsättning. När våra elever ska göra sin praktik försöker vi hitta platser på deras hemorter så att de kan få knyta kontakter och visa vad de kan hemma.

– Ok, jaha.

– Ja, så då har jag kommit alldeles rätt, eller hur?

– Eh, jaha, det har du väl i och för sig gjort, men jag vet inte, vi brukar, i och för sig ta emot många praktikanter men…

– Vad bra!

– Ja, vi vill ju kunna ta emot på ett bra sätt.

– Absolut, jätteviktigt.

– Men du sa att han, eleven, hade han någon diagnos, hade han några svårigheter?

– Nej, han är bara döv.

– Ok, va bra.

Osv, osv.

Den första delen av samtalen jag ringer för att leta APL-platser till våra elever är oftast den samma, sedan vet jag inte var det bär av. Ibland hör jag mig själv säga saker som jag själv blir överraskad av – spännande. Hur samtalet utvecklas beror ju helt på oss, den jag pratar med och mig själv. Många gånger skrattar jag högt ihop med människor runt om i Sverige som jag aldrig träffat tidigare. Såklart är det bemötande och kommunikation det handlar om och vad bemötande och kommunikation handlar om har jag fått äran att, i en av våra processer, tillsammans med er, fundera vidare på.

Så, vi ses och hörs snart igen.

// Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation