Kategoriarkiv: Bemötande och Kommunikation

Texter för ett gott bemötande

Det är nu bara några dagar kvar tills våra elever i årskurs tre och fyra ska stå redo för APL/praktik på företag runt om i Sverige. Det är elever inom Bygg, Måleri, El, Handel, Fordon och Transport. Om ytterligare en vecka är det sen dags för våra elever i årskurs två.

Sammanlagt handlar det om drygt 60 ungdomar som ska pröva på arbetslivet och till viss del vuxenlivet. APL – betyder ju arbetsplatsförlagt lärande, men det borde heta VTV, sa en av våra tidigare elever – ”välkommen till verkligheten”.

För att våra elever ska få ett bra bemötande på sina arbetsplatser försöker vi förbereda dem och företagen så bra som möjligt. En del i detta arbete består av att skicka företagen en informationstext om elevens funktionsvariation.

En text om dövhet, skriven av Ronny De Silva, en text om hörselnedsättning, skriven av Sara Selling, en text om kombinerad syn- och hörselnedsättning, av Anna Mollberg och Håkan Sikh och en text om språknedsättning, skriven av Hanne Uddling.

Jag har som APL-samordnare fått positiva reaktioner från företagen kring dessa texter och är glad och stolt över att de finns framarbetade, tänker att de nog kan vara användbara i flera sammanhang för att främja ett gott bemötande och öka kunskapen om dessa funktionsvariationer.

Här finner ni texterna:

Om dövblindhet

Om dövhet

Om hörselnedsättning

Om språknedsättning

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Kompetensdag – dag 2

Kompetensdag SIgår bjöd Riksgymnasiet in till en kompetensdag om språkstörning. Idag fortsatte programmet med besök på våra skolor och vi tog emot de gäster som ville se och höra om vår verksamhet.

Vi började med att kort presentera vår organisation, sen berättade elever från fordon och måleri om sin vardag här på skolan. Vi sammanfattade också hur vi anpassar undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena (presentationen hittar du här:gg-presentation-20-jan-2017 ). Efter fika och frågor så bjöds gästerna på rundvandring i våra lokaler och sen avslutade vi med lunch i skolrestaurangen.

På spaning efter hörapparater…

gymnasiemassaPå spaning efter hörapparater …bland 28 000 årskurs nior…..

Jag är på plats på Stockholms Gymnasiemässa 2016 för att representera Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och för elever med språknedsättning.

Hit till mässan kommer ca 28 000 elever i årskurs nio för att samla information inför sitt gymnasieval.

Vissa av dessa elever från årskurs nio kliver fram med säkra steg, vissa ser ut som om de funderar på var de är, hur de kom dit och hur de ska ta sig därifrån… En del kommer fullastade med kassar och broschyrer från alla skolor som lockar med sina olika program, en del är bara fullastade med en blick som söker. Oj, oj det är inte lätt att sortera i mängden av all information som erbjuds.

Vad menar jag med ”På spaning efter hörapparater”? Jo, det är en av orsakerna till att vi finns på plats på mässorna, att någon som läst sin grundskola inkluderat, kanske med mindre bra hörselteknik, att denne någon ska se att det finns en annan lösning. En annan lösning, ett alternativ, en möjlighet att få läsa gymnasiet med bra hörselteknik, små grupper tillsammans med andra som har en hörselnedsättning. På plats på mässan vill vi möta dessa ungdomar och berätta för dem om Riksgymnasiet, så de vet om att vi finns och att de får en möjlighet att välja att gå hos oss i Örebro eller välja att inte göra det.

Vi möter även pedagoger, specialpedagoger och Studie- och yrkesvägledare, på mässan, de bjuder vi in till Riksgymnasiets kompetensdagar kring språknedsättning, 19-20 januari 2017.

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Bemötande för måluppfyllelse

minioner kommunicerar

Bild från pixabay.com

Igår hade vi kvalitetsseminarium kring våra processer på RGTU. Vi arbetade med våra processer under en heldag, utvärderade och identifierade styrkor och mindre starka bitar.

En uppgift var att formulera processens arbete för att göra arbetet tydligt i organisationen, mer knutet till organisation och mindre till person. Detta underlag ska vi även använda under respektive processprat med Anna-Eva, vår kvalitetsutvecklare.

Det var bra att under kvalitetsseminariet få tillfälle att påminna sig om processens uppdrag och mål. Processen Bemötande och kommunikation är en av processerna på RGTU.
Målet med processen är att lyfta och medvetandegöra hur viktigt bemötande och kommunikation är för elevernas kunskapsutveckling och för deras måluppfyllelse.
Den ska även arbeta för att öka medvetandet kring vikten av bemötande och kommunikation och hjälpa till att öka förmågan till bättre bemötande och kommunikation.
Mitt arbete i processen pågår hela tiden med att värna om vårt bemötande på RGTU. I alla bitar jag är involverad i arbetar jag för detta.

#bemötande #kommunikation

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

#studiebesök

Program 22janFortfarande varm i hjärtat efter att vi förra fredagen tog emot 22 personer för ett studiebesök på RGTU.

Dagen var ”Dag 2” av Riksgymnasiets två kompetensdagar med inriktning mot Språknedsättning.

”Dag 1” bestod av föreläsningar och information om Riksgymnasiet, ca 150 deltagare. Läs mer om ”Dag 1” här>>

#RGTU #sverigesbästaidrottslärare

Åter till ”Dag 2”, vi tog emot våra besökare i Kulturama, Anders Adamson presenterade vårt kvalitetsarbete, vår blogg och vårt twittrande.

Innan kaffet berättade Alenka och Karin om sitt arbete i ämnet Idrott och hälsa. De beskrev hur de upplever att våra D-elever (elever med dövhet) och våra S-elever (elever med språknedsättning) ser ut att vara i behov av samma bemötande, samma struktur och tydlighet. De visade hur deras lektioner och instruktioner kan se ut, hur de t ex arbetar med QR-koder och vi fick även se en bildpresentation från Idrott 2-elevernas resa till Gotska Sandön.

#fordon #inteettögatorrt

Christer, tillsammans med fem modiga elever som går hos oss utifrån att de har en språknedsättning, berättade sen om hur det var på grundskolan, hur det var att flytta till Örebro, hur det kan vara att resa långt till och från Riksgymnasiet, vad de arbetar med på Fordonsprogrammet och hur APL/praktik kan se ut när man är på väg ut i arbetslivet.

#besökigrupp #lunch

Jullan, Helena och Sofia tog sen med sig varsin grupp för besök hos Steve på Måleri, Jens på Bygg och Sara som hade matte. Besökarna fick även möjlighet att prata med våra elever i de olika grupperna. Vi avslutade besöket med lunch i skolrestaurangen, gott så klart!

Avslutningsvis vill jag, utifrån ”Bemötande processen”, tacka alla som gjorde dagen så bra, kanske särskilt våra elever.De beskrev så väl sina situationer och gav våra besökare möjlighet att från ”Dag 1” fått lyssna till föredrag OM språknedsättning till ”Dag 2” få möta experterna, personerna med språknedsättning, våra modiga elever. #bemötande

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

En rektor reflekterar

vintervägSå här under julledigheten har jag hunnit att reflektera kring vårt utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete som startade hösten -14 då vi skapade vår vision. Utvecklingsarbetet har en treårsplan som alltså nu nått halvvägs. Jag anade inte då, höstterminen 14, vilket genomgripande arbete som vi gav oss in på. När jag tittar tillbaka på vad som hänt kan jag konstatera att vi tillsammans skapat massvis med mervärde till våra elever och för den delen också till oss själva.

Att arbeta med processer och med en tydlig satsning på en kvalitetsprocess tror jag har varit, är och kommer att vara framgångsfaktorn nummer ett. Att hålla fokus på dessa processer är periodvis svårt, då skolan är en arbetsplats som är händelsestyrd, allt kan hända och händer. Denna händelsestyrda vardag måste prioriteras samtidigt som det mer långsiktiga utvecklingsarbetet pågår parallellt. I detta har vi en utmaning.

Om de två första terminerna kännetecknades av ett härligt go så har jag upplevt den senaste terminen mer svajig. Exakt vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men oavsett så tror jag att vi i ledningen måste försöka vara mer tydliga och närvarande i olika sammanhang.

I dag har vi en positiv trend bland våra elever med högre närvaro, fler som klarar gymnasiet på 3 år samt färre avstängningsärenden. Lägg till att vi nog alla kan skriva under på att bemötandet mellan elever är klart bättre idag än tidigare, så det känns mycket positivt. Om detta beror på vårt utvecklingsarbete eller ej är så klart omöjligt att svara på. Helt säkert har våra ”mjuka” processer bidragit starkt till denna positiva trend.

Nu laddar vi för ännu en termin fylld med härliga möten med elever och kollegor. Det kollegiala lärandet är ingen fluga utan en framgångsfaktor som vi ska dra än mer nytta av i framtiden. På vår sektor har vi många möten, utan möten ingen utveckling men lika fullt kan ett och annat möte kännas som man klarat sig utan. Problemet är bara att det på förhand inte går att säga eller ens sia om vilket möte vi inte behövde.

Avslutar med ett citat från Lou Rossling: Om ett möte ska bli bra beror det 100% på mig men också 100% på dig. Detta gäller möten människor emellan oavsett i vilken form man möts.

//Anders Adamson, Rektor, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet

Positiv återkoppling

RGmonter”Hej
Det ligger ju lite i vårt intresse att trygga återväxten och grabben har visat vilja att lära sig också, så det är bra. Det går säkert bra med praktik då, hör av er ett par veckor innan bara.”

Detta är ett citat taget ur ett mejl från ett av de företag vi samarbetar med kring APL/praktik. Det är ett svar som i all sin enkelhet fyller mig med energi att fortsätta att arbeta hårt för att så många som möjligt av, ja helst alla, våra elever på RGTU ska få den APL/praktik som är inplanerad i deras utbildning.

Citatet ovan är ett svar på en förfrågan inför vårens APL/praktik-period, ett svar som kommunicerar delat intresse, positiv respons och ett trevligt bemötande. Dessutom har vi elever som också tydligt visar att de vill lära sig och utvecklas på sin APL-/praktikplats. Grattis till oss!

#bemötande #kommunikation #RGTU

Med lite positiv återkoppling och kommunikation…..kan man nå en bit till……..

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Att vara möjlig

BromptonAtt vara möjlig, bemöta och kommunicera med företag, elever och lärare via sms, samtal på telefon, face-time, Messenger, mejl och möten på plats fyller processtiden nu. Vi är mitt inne i vår APL/praktik-period, våra treor och fyror är igång ute på företagen och våra tvåor står snart startklara. I år har vi minskat på den pappersburna informationen och kommunicerar digitalt, hoppas på goda resultat med återkoppling kring närvaro, uppföljning och riskbedömning.

Som APL/praktik-samordnare har jag haft möjligheten att vara med på några introduktionsmöten och vi har blivit mycket väl bemötta. Det här med bra bemötande återkommer stadigt som det bästa receptet i de flesta situationer. Det kan handla om, som här, att knyta kontakter med företag och få till bra APL/praktik för våra elever. Det kan även handla om hur vi arbetar med våra elevgrupper på bästa sätt, hur vi arbetar som arbetskamrater på bästa sätt och hur vi når våra elevers föräldrar på bästa sätt.

Gott bemötande och kommunikation, hela tiden aktuellt och hela tiden utvecklingsbart och förbättringsbart.

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Aktuellt – vecka 9

BetygBara två dagar efter sportlovet var det dags för vår heldag med fokus på bemötande. Processledare Rigmor och hennes team, Helena och Jullan, hade under lång tid förberett dagen som syftade till att alla, både elever och personal, skulle lära sig mer om de funktionsnedsättningar vi möter varje dag i vår vardag och verksamhet. Dagen inleddes med frukost i matsalen och därefter så samlades vi i kulturama för att lyssna på föreläsningar. Du kan läsa mer om föreläsningarna här>>. Efter gemensam lunch så jobbade vi i grupper och diskuterade, under en timme, vilka behov vi har för att vi ska uppleva att vi får ett gott bemötande. Vi sammanfattade sedan gruppernas resultat med verktyget mentimeter och utvärderade dagen innan vi avslutade med gemensam fika. Stort tack till alla medverkande för en minnesvärd och lärorik dag.

p.s Notera att kunskapskraven för betygssättning av dagen var något oklar 😉

Fokus på bemötande

Processed with MoldivVår process ”bemötande och kommunikation” fick starta upp vårterminen med en inspirationsdag kring just ämnet ”bemötande”. Patrik Nordell och Lou Rossling hjälpte oss att utvecklas och inspireras inom ämnet.

Patrik som talade om “Två perspektiv och en kärlek” och Lou som delade med sig av sin erfarenhet och som uppmanade oss att ställa oss frågan ”Är jag en arbetskamrat jag själv skulle vilja ha?” Lou berättade också om hur hon och en kollega hade ”plingat” på varandra med en liten klocka för att visa uppskattning då den andre hade gjort något klokt. Hoppas att det kommer bli mycket ”pling” hos oss i vår.

Teamet kring bemötande och kommunikations-processen har utökats med två medarbetare. Jullan och Helena kommer att vara knutna till arbetet och vårt första gemensamma uppdrag blir att planera vår brytdag den 25 februari. Dagen ska vara en dag för både elever och lärare och temat är “Bemötande – det goda mötet”. Vi tänker att det ska bli en dag med fortbildning för både personal och elever kring våra olika elevgrupper: elever med språknedsättning (S), med hörselnedsättning (H), våra döva elever (D) och våra elever med kombinerad hörsel- och synnedsättning (DB).

I vårt team har vi också påbörjat ett arbete där vi vill ta tillvara våra S-elevers kunskaper kring hur man bäst bemöter elever med språknedsättning. Vi planerar att göra en film för att kunna använda denna klokskap på bästa och mesta möjliga sätt.

”Pling, pling”

//Bemötande och kommunikation-process-teamet genom Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation