Kategoriarkiv: Välbefinnande

Liv & Hälsa

LIVHALSATisdag 20 oktober fick alla våra ungdomar på RGTU se filmen som presenterar enkäten Liv och Hälsa ung.

Jag och skolkurator Malin hade gjort diskussionsfrågor utifrån filmen, ni finner dem här: LivHälsaUng20okt. Frågorna diskuterades i mentorsgrupperna och redovisades sedan för rektor Anders, kvalitetsutvecklare Anna-Eva, skolkurator Malin och mig.

Frågorna var formulerade som öppna frågor så korta svar blev det inte frågan om. Det var så bra svar, jag hörde av svaren att diskussionerna varit djupa. Även ifrågasättandet av hur statistiken såg ut jämfört med hörande ungdomar kom fram.

De hälsorisker som flera grupper kom fram till är olika livsstilsfrågor som bland annat, kost, sömn, alkohol och nikotin. Även organisatoriska hälsoproblem togs upp utifrån stress i skolan, läxhjälp och miljön i skolan.

Flera grupper diskuterade även trygghet i skolan, grupptryck, mobbning.

Det var en jättebra eftermiddag, när resultatet redovisades. och det har gett vår rektor Anders, skolkurator Malin och mig flera konkreta uppgifter att arbeta med.

Aktiva delaktiga ungdomar driver skolan framåt och att se våra elever stå och redovisa sin grupps resultat är stort.

Nu är det upp till oss att göra hantverk av det som kom fram.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Utvärdera och följa upp!

Nu har jag – i egenskap av processledare – haft terminens ”processprat” med vår processägare/kvalitetsutvecklare Anna-Eva och vi stämde av läget i processen ”Välbefinnande”:

Hälsodagen, med fokus på kost och sömn, är genomförd. En utvärdering för att fånga upp personalens synpunkter är utskickad. I den ligger fokus på vad som fungerade och vad som kan bli bättre i planeringen av kommande hälsodagar. 

Under höstlovet ska jag sammanställa utvärderingarna från denna hälsodag. Men i vår så ska vi ha ytterligare en hälsodag, då med fokus på motion, rörelse och aktiviteter. Den dagen planeras av idrottslärarna Alenka och Karin med hjälp av övrig personal.

Just nu så jobbar vi också med uppföljning av ungdomsenkäten ”Liv och hälsa ung” som genomförs vart tredje år på skolorna i Örebro län i skolår 7, 9 och på gymnasiet i åk 2.

HurmårniSammanställningen av resultatet för Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (Tullängsgymnasiet, Virginska gymnasiet och Risbergska gymnasiet) finns samlat i en film som du kan se här: Film LivHälsaUng (På teckenspråk med taltolkning samt text). Vill du veta mer om denna enkät så kan du läsa om den på Region Örebro läns hemsida>>

Tisdag vecka 43 ska samtliga ungdomar och pedagoger på RGTU se filmen. De ska sen diskutera frågor i gruppen inom ramen för vårt koncept ”Programlyftet”. Efter diskussion i grupper på förmiddagen så samlas representanter från varje grupp på eftermiddagen tillsammans med rektor, skolkurator, skolsköterska och vår kvalitetsutvecklare för att redovisa resultaten från gruppdiskussionerna.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Brytdag Hälsa – sömn och kost

SmoothieVi i processteamet (jag, Karin Hallin Ahlström och Alenka Horvat) fick i uppdrag att under tidig höst genomföra en brytdag för samtliga elever på RGTU. Vi diskuterade och kom fram till att sömnen och kosten var de ämnen vi ansåg vara viktigast och vi ville ha med både teori och praktiska moment. Vi planerade att genomföra två föreläsningar om ca 30 min. Arbete skulle sedan ske i mentorsgrupperna. Att vi skulle börja dagen med gemensam frukost var en självklarhet samt senare på dagen även gemensam lunch.

Efter sommarlovet började vi med finslipningen av VÅR dag och vi bestämde att förmiddagen skulle handla om sömn och eftermiddagen skulle ha fokus på kost/mat/dryck. Vi gjorde i ordning uppgifter som eleverna skulle diskutera i grupp och de skulle även göra en egen test om de var morgon- eller kvällsmänniska. Vi önskade också att eleverna skulle får göra ett eget bra mellanmål.

Så här blev det: Här hittar du programmet i sin helhet>>
Vi började med frukost i skolans matsal redan kl 7:45, sedan hade vi program hela dagen fram till 16:00.  Utvärderingen visade att det var en lyckad dag. Att göra sitt egna mellanmål var speciellt uppskattat. Många Twitter-inlägg publicerades under dagen, se dem här>>.

Vi tycker att vi uppnådde det vi ville med vår dag och en reflektion var att vi fick många reaktioner på sockerinnehållet i olika drycker. Det var också många som kom med egna förslag på fruktkombinationer till Smoothisen.

Vi tror och hoppas också på att flera fick upp ögonen och fick tankeställare om hur viktig sömnen är för vårt välmående och att diskussionerna i grupperna sått frön inför framtiden och att vi kommer se effekter av dagen på lång sikt.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Välbefinnande i vardagen

CurlingNu är processteamet för processen Välbefinnande klart. Som vi pratade om på vår heldag med alla processledare den 3 februari så kan processen vara en del i vårt vanliga arbete.

Det lät lovande. Det blir inte en sak till, utan mer en extra tyngdpunkt åt frågan. Det här kan jag mycket om!

I alla mina möten med elever lyfts alltid livstilsfrågor. Det kan gälla både det psykiska som det fysiska måendet. Att se samband mellan måendet och med den livsstil som man har. Enbart frånvaro av symptom räcker inte för att säga att någon mår toppen.

Nu planeras vårens aktiviteter och bl.a. kommer årets första Programlyft ha tema Hälsa och Välbefinnande. Då ska eleverna få möjlighet att fundera kring hur de mår i skolan och framföra synpunkter på hur skolan kan stötta välbefinnandet hos dem.

I detta sammanhang kan vi också konstatera att vi idag – hela RGTU – varit ute i naturen på skidor, till fots eller på skridskor samt i olika idrottssalar med diverse aktiviteter. Idag har alltså pulsen varit hög hos alla.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Nytt år och nya löften

Det är lätt att satsa stort och stupa före målsnöret. Gör en genomgång av din livsstil. Vad är bra och vad kan och vad VILL JAG förändra? Vilken hjälp och stöd behövs?

kattTitta på sömnen, dygnsrytmen och sömnkvalitén. Behövs det någon förändring? Pigg som en kattunge på morgonen? Bra, fortsätt så.

Trött och ej kontaktbar före kl 11 på fm? Titta på kvällsaktiviteterna, vad gör jag på kvällen, dator, TV, TV-spel? När släcker jag?

Kosten? Hjärnan är den mest energikrävande delen av kroppen. Hjärnan behöver ha energi hela tiden. Efter 6-8 h fasta (över natten) måste hjärnan ha energi. Det betyder att man äter något t ex yoghurt och liten macka. Den som orkar äter förstås mer. Behövs det ett mellanmål/frukt efter ett par timmar i väntan på lunch/middag? De stora muskelgrupperna kräver mycket kolhydrater och protein för att jobba effektivt, samt reparera sig.

Nikotinet är en helt egen fråga. Hoppas att förslaget som är lämnat till regeringen om utökade restriktioner mot rökning på allmän plats går igenom.
En ny rökpolicy på Tullängsgymnasiet jobbas på nu.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

 

Välbefinnande – Bakgrund

Skärmdump 2014-10-03 09.31.45Ordet välbefinnande betyder inte samma för alla men oftast pratar man om välbefinnandet i ett fysiskt, mentalt och socialt perspektiv.

Som skolsköterska ska jag arbeta förebyggande mot sjukdom, arbetsskador och att främja viljan till en utbildning. Den största utmaningen vi i skolan har, är att lära våra ungdomar att göra aktiva, medvetna, bra val under sin skoltid. Det har de nytta av även i yrkeslivet efter skolan. De lär för livet.

Mina hälsosamtal ger en bra diskussionsunderlag för vidare samtal och alla elever vet att min tystnadsplikt är stark. Det vi pratar om i mitt rum når ingen annanstans utan deras godkännande.

Att vi, lärare och övrig personal, kommunicerar med eleverna på deras språk är en förutsättning.

Än så länge har vi inte kunnat ringa in något speciellt område vi ska jobba kring. Det är så mycket vi behöver ha koll på innan jag drar igång, men här och nu startar processen som kommer att börja med en kartläggning av var vi befinner oss just nu inom dessa områden. Ett arbete som vi vet redan nu behöver prioriteras är arbetet mot rökning och för daglig fysisk aktivitet.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande