Vi välkomnar Skolinspektionen

Skolinspektionens loggaPå tisdag och onsdag denna vecka så kommer Skolinspektionen till oss för en planerad inspektion. Vi hälsar dem varmt välkomna till vår verksamhet och hoppas att de får en rättvisande bild av vår vardag på RGTU under de två dagar de besöker oss och intervjuar elever och personal. Genom denna blogg så hittar de och alla ni andra dokumentation kring hur vårt kvalitetsarbete med hjälp av processer har fortlöpt de senaste två åren.

//Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

Aktuellt – vecka 44

roda hostlovIdag är första dagen på höstlovet och eleverna är hemma och har ledigt. Här på skolan är det dock full fart. I morse startade vi upp med information om organisation av Öppet Hus lördag 26 nov.

Efter den samlingen så finns nu tid i dagarna två för egna grupperingar och arbete med dokumentation och planering. Ett möte kring fortsatt utveckling av välbefinnandeprocessen tillsammans med karaktärslärarna har också redan hunnits med och resultatet av det arbetet kommer troligtvis bli ”verkstad” efter jul. Idag och imorgon finns också Riksgymnasiet representerade på Skolforum med monter och bemanning för att informera och visa upp vår verksamhet.

På onsdag planerar vi en heldag med all personal och föreläsning av Fältassistenterna kring sociala medier och kurator MathsArne kring prokrastinering och fokustaktik.

På spaning efter hörapparater…

gymnasiemassaPå spaning efter hörapparater …bland 28 000 årskurs nior…..

Jag är på plats på Stockholms Gymnasiemässa 2016 för att representera Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och för elever med språknedsättning.

Hit till mässan kommer ca 28 000 elever i årskurs nio för att samla information inför sitt gymnasieval.

Vissa av dessa elever från årskurs nio kliver fram med säkra steg, vissa ser ut som om de funderar på var de är, hur de kom dit och hur de ska ta sig därifrån… En del kommer fullastade med kassar och broschyrer från alla skolor som lockar med sina olika program, en del är bara fullastade med en blick som söker. Oj, oj det är inte lätt att sortera i mängden av all information som erbjuds.

Vad menar jag med ”På spaning efter hörapparater”? Jo, det är en av orsakerna till att vi finns på plats på mässorna, att någon som läst sin grundskola inkluderat, kanske med mindre bra hörselteknik, att denne någon ska se att det finns en annan lösning. En annan lösning, ett alternativ, en möjlighet att få läsa gymnasiet med bra hörselteknik, små grupper tillsammans med andra som har en hörselnedsättning. På plats på mässan vill vi möta dessa ungdomar och berätta för dem om Riksgymnasiet, så de vet om att vi finns och att de får en möjlighet att välja att gå hos oss i Örebro eller välja att inte göra det.

Vi möter även pedagoger, specialpedagoger och Studie- och yrkesvägledare, på mässan, de bjuder vi in till Riksgymnasiets kompetensdagar kring språknedsättning, 19-20 januari 2017.

//Rigmor Franzén Gustafsson, processledare Bemötande och Kommunikation

Aktuellt – vecka 40

Eleverna i årskurs 2 och 3 och 4 är nu ute på sin APL/Praktik och ett intensivt arbete pågår för att hålla kontakt med elever och företag för att följa upp hur det går. Mentorer, APL-samordnare och karaktärslärare samarbetar för att stötta eleverna under deras veckor ute på företagen.

I dagarna tre finns också Riksgymnasiet representerat på gymnasiedagarna i Göteborg för att informera om och inspirera till studier hos oss i Örebro.

På hemmaplan är det dags för PAR-modellen under tre veckor. Under gemensam konferenstid närmsta veckorna finns tid för Planering och Reflektion. Aktiviteten planeras sen av paren själva utifrån möjligheter i deras schema.

Aktuellt – vecka 38

FlyttfåglarDet är helt otroligt hur fort tiden går. Terminen har rullat igång på allvar och idag åker våra 2or, 3or och 4or hem för att nästa vecka påbörja sina APL/praktik-veckor. Tvåorna har två veckors APL/praktik framför sig och treor och fyror kommer tillbaka till skolan först efter höstlovet. 

Vi önskar alla en bra och lärorik APL/praktik-period och ser fram emot när ni kommer tillbaka till skolan med nya erfarenheter. 

Trygghetsdag

Bakgrund:

TrygghetI augusti 2016 berättade Sveriges radio att en rapport från polisen om sexuella trakasserier visar att skolan är den plats där ungdomar råkar mest illa ut. Detta är inte på något vis försvarbart. Varje elev ska känna sig trygg och inte riskera att bli sexuellt trakasserad eller på annat vis kränkt av någon annan på skolan. Sveriges radio intervjuade Skolverket angående polisens rapport och Skolverket är kritiska till hur skolorna förhåller sig till de sexuella trakasserierna. De säger att det är vanligast att skolor reagerar först när det redan skett kränkningar eller trakasserier och att skolorna ligger efter med det förebyggande arbetet.

Vi på RGTU arbetar intensivt med främjande och förebyggande arbete för att undvika att elever far illa hos oss. Detta ska genomsyra verksamheten dagligen, men ett annat sätt som vi också arbetar på är gemensamma dagar där både elever och personal deltar. Varje läsår har RGTU en sådan dag då vi bryter det vanliga schemat och fokuserar på ett speciellt tema. Tidigare teman för dessa dagar har varit ”Bemötande” samt ”Välbefinnande & hälsa – sömn och kost”. Detta år var det dags för ”Trygghet”. Vi hade valt två olika fokus denna dag, det första vi ville sätta ljuset på var sexuella trakasserier. Detta är ett ständigt aktuellt ämne att diskutera och det känns dessutom angeläget efter polisens rapport om sexuella övergrepp i skolan. Det känns extra bra att vi gör detta utifrån ett främjande perspektiv, det har alltså inte hänt någon specifik kränkning som gör att vi valt just detta fokus på vår trygghetsdag. Dagens andra fokus var heder. Många ungdomar, både tjejer och killar, lever i hederskulturer. Vi ville genom detta öka elevernas kunskap om heder men även få elever att fundera kring mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Dagens program:

Joakim LamotteVi började dagen med en härlig frukostbuffé som stod framdukad åt oss i skolans matsal. Därefter var det dags att lyssna på föreläsaren Joakim Lamotte som pratade om sexuella trakasserier. Det tog inte många sekunder för Joakim att trollbinda hela publiken. Han berättade om olika anekdoter från sin uppväxt. Återkommande i hans berättelser var dåliga förebilder med taskig kvinnosyn och en vuxenvärld som svek genom sin tystnad. Det var endast ett par personer som stått upp för jämställdhet under hans uppväxt. Joakim uppmuntrade oss att vara de som faktiskt vågar göra skillnad och säga ifrån om vi ser någon bli kränkt.

Lunchen åt vi i skolmatsalen och det var härligt att se personalen och eleverna sitta tillsammans och umgås och diskutera förmiddagens föreläsning.

Beston KalefaEfter lunch var det dags för nästa föreläsare, Beston Kalefa. Redan när han kom gåendes i korridoren bland de förväntansfulla eleverna märktes glädjen bland dem och eleverna jublade och applåderade bara av att han gick upp på scenen. ”Vad applåderar ni åt?” frågade Beston ”Ni vet ju inte ens om jag är bra!” Även Beston fångade elevernas uppmärksamhet. Han fick oss att fundera över vad som är viktigast i livet, vem som styr våra liv, för vems skull vi gör olika saker och uppmanade oss att verkligen leva ut våra liv och inte begränsa oss. Med sig hade han även en ung man som berättade hur det är att leva under heder och inte uppfylla föräldrarnas önskan på hur han bör vara. Efter Bestons föreläsning rungade applåderna ännu högre än de han först möttes av.

Vill du läsa mer om innehållet i föreläsningarna…Klicka här>>

Joakim och Beston tog emot elever på scenen efter sina föreläsningar och båda förekommer nu på groupies och foton i väldigt många elevers mobiler. Elever berättade, frågade och gav feedback till dem och båda tog sig tid att möta varje enskild elev som önskade.

Efter båda föreläsningarna följde diskussioner i mentorsgrupperna. Lärare och annan skolpersonal har återkopplat till mig att det har varit fantastiska diskussioner i grupperna. Trygg Ung har dessutom visat sin alldeles nya film om, av och med sig själva. Nu hoppas vi att fler elever väljer att gå med i Trygg Ung. Det kan aldrig bli för många som aktivt tar ställning för att alla elever ska känna sig välkomna, sedda och trygga i skolan.

Utvärdering av dagen:

När vi utvärderat dagen så kan vi konstatera att föreläsningarna var mycket uppskattade. I bilden illustreras vad eleverna tyckte om de båda föreläsningarna:

Cirkeldiagram utvärdering

Avslutningsvis kommer här ett axplock av citat från utvärderingen:

Joakims föreläsning:

”De flesta föreläsningar brukar va skit och tråkiga men han gjorde det intressant med spännande historier som fick fram ett budskap”

”Han kunde ha pratat mer om hur mansnormen skadar alla människor”

”Det var så personligt, så man kunde verkligen sätta sig in i vad han berättade.”

”Jag blev väldigt berörd”

Bestons föreläsning:

”Jag älskade hela upplägget och hur varje mening var något intressant att lyssna på så man tappade aldrig intresset”

”Han var fan bäst och hans humör gjorde att jag blev nyfiken… förstådde vad hans budskap var”

”Han pratade väldigt fort och tolken hängde inte riktigt med.”

”Jag tycker det var bra för det var jätteintressant att lyssna på föreläsningen. Det fanns humor också.”

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Välkomna (tillbaka) till Örebro

Örebro slottIdag kom då äntligen eleverna tillbaka till skolan och till Örebro. Några är nya och några är rutinerade. På förmiddagen så hade vi upprop och samling för tvåor, treor och fyror. De fick sen avsluta dagen med lunch i restaurang Tullängen.

På eftermiddagen så kom våra nya ettor till upprop och samling och rundvandring på skolan. Medföljande föräldrar fick en egen frågestund med rektor och elevhälsan. Imorgon är programmet olika för de olika årskurserna. 1orna får mer info av sina mentorer samt gemensam stadsvandring. 2or har en hel idrottsdag med kanotpaddling och simning – förhoppningsvis inte samtidigt (halv dag med paddling i svartån och en halvdag i Eyrabadet). Våra 3-4or är i morgon tillsammans med sina karaktärslärare och från fredag så kör vi helt enligt schema.

Varmt välkomna till Örebro och hit till bloggen. Nu kör vi ett läsår till.

Nu kör vi nytt läsår

Anders uppstartIdag är lärarna tillbaka på skolan och efter praktisk information och lite kaffe satte alla igång och packade upp sina arbetsplatser. Detta år har vi även Riksgymnasiet Rudbeck här hos oss (RGRU) och vi påbörjar nu ett läsår i gemensamma lokaler. Vår rektor Anders Adamson inledde dagen och nu har vi en vecka på oss att förbereda och ställa i ordning så att allt är klart när våra elever kommer onsdag den 17 augusti.

Inför nästa läsår

RGTU StudentmössaEleverna har gått på sommarlov eller tagit studenten men fortfarande pågår aktivitet här på skolan för oss personal. Vi knyter ihop, avslutar och summerar och själv så slutjusterar jag just nu nästa års läsårsplanering. Nedan följer en sammanfattning av de justeringar vi gör inför kommande läsår utifrån de erfarenheter vi gjort under de två första åren av våra tre ”visionsår”:

Mentorsteamet: Utökad tid för gemensamt arbete/planering/lärande. Utökad tid för individuellt arbete med enskilda elever. Tisdagar 9.00-10.00. Varannan vecka mentorsteam, varannan vecka individuell tid.

Studiotimme – tisdagar 9.00-10.00 med alla lärare som inte är mentorer.

– Ta bort omdömen. Skriv studieuppföljning. Bara grönt eller rött. Följ rutin för stöd vid rött.

Utvecklingssamtal: 3 stycken per år: PUU:

Planeringssamtal (med Välbefinnandefrågor i september),

Utvecklingssamtal (gå igenom Studieuppföljning i jan/feb),

Uppföljningssamtal (med Trygghetsfrågor i maj)

– F5: Feedback var 5e vecka: Varje elev har samtal var femte vecka med undervisande lärare hur det går och var eleven ligger till i sin kunskapsutveckling

– Uppstart/Uppföljning APL: Fokus och in i schemat för karakärslärarna

CMA-enkäten på teckenspråk – önskemål från eleverna att vi spelar in CMA-frågorna på teckenspråk som de kan titta på när de svarar på enkäten.

Vikarielösning Vi justerar vår lösning vid lärares korttidsfrånvaro.

Elevråd + Programlyft Programlyften finns kvar men kompletteras med elevråd. Elevrådet får inflytande över planeringen och uppföljning av Programlyften.

//Anna-Eva Olsson, Processledare Kvalitet