Etikettarkiv: Anpassning

Ska de nationella proven anpassas eller inte?

Nationellt provEn fråga som väcker tankar. Jag möter dagligen elever som har anpassningar i sin undervisning och hur är det för dessa elever – får de möjlighet till samma anpassningar på de nationella proven som de har i den ordinarie undervisningen?

Några lärare har tillsammans med mig som specialpedagog diskuterat kring ovanstående frågeställning, främst när det handlar om elever med en språknedsättning. Det finns inte några enkla lösningar på hur man ska gå till väga, men vi får inte glömma att vi måste se till elevens bästa. De nationella proven får inte bli ett misslyckande bara för att en elev som är van vid anpassningar helt plötsligt inte får ha några. Hur mycket som ska anpassas och inte är en svår fråga och det behöver vi titta på från individ till individ. Den här diskussionen kommer att fortsätta hos oss och som hjälp på vägen finns till exempel Skolverkets länkar där man kan få tips på hur man kan anpassa för att proven fortfarande ska pröva det de ska.

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning/funktionsnedsattning

Läs mer:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning/las-och-skrivsvarigheter

http://www.spsm.se/sv/Om-webbplatsen/Nyhetsarkiv/n/Nationella-prov–anpassade-eller-inte/

//Sofia Klingberg, processledare Stöd och hjälpmedel