Etikettarkiv: Bygg

Kompetensdag – dag 2

Kompetensdag SIgår bjöd Riksgymnasiet in till en kompetensdag om språkstörning. Idag fortsatte programmet med besök på våra skolor och vi tog emot de gäster som ville se och höra om vår verksamhet.

Vi började med att kort presentera vår organisation, sen berättade elever från fordon och måleri om sin vardag här på skolan. Vi sammanfattade också hur vi anpassar undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena (presentationen hittar du här:gg-presentation-20-jan-2017 ). Efter fika och frågor så bjöds gästerna på rundvandring i våra lokaler och sen avslutade vi med lunch i skolrestaurangen.

BFL Vecka 42

WilliamNu startar vi med den första nyckelstrategin i BFL – klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. Eleverna måste veta vad de ska lära sig (vad är målet) för att för att kunna nå dit. Vi diskuterade våra ämnes- och kursplaner och mål. Vad innebär ”färdighet…”? ”Förmåga att…”? ”Kunskap om…”? Och hur ska vi tydliggöra målen för eleverna? Uppgiften är att utifrån kursmålen skapa en uppgift/lektion och tydliggöra detta för eleverna.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 41

Nalle PuhProcessteamet förbereder sig inför kommande vecka. Då ska vi börja diskutera nyckelstrategi 1:  Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier. Då ska vi även reflektera över hur man kan planera sin undervisning utifrån ämnes-och kursplanernas mål.

Intresserad av mer? Litteraturtips: Bedömning för lärande (Christian Lundahl)

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 36

Jag presenterar för processteamet, dvs bygglärarna, idén om hur vi ska arbeta med hela personalen detta läsår. Vi ska arbeta i lärgrupper där de kommer vara samtalsledare för varsin grupp. En gång i månaden träffas gruppen för att läsa, reflektera, utbyta erfarenheter, tips & råd om de olika nyckelstrategierna inom BFL. Processteamet kommer hela terminen träffas veckan innan för att förbereda sig inför lärgruppstillfället kommande vecka. Första tillfället kommer starta med att alla får en gemensam bild av vad BFL och formativ bedömning betyder. En utvärdering, som genomfördes innan denna process startade, visar att drygt hälften av personalen vet vad BFL betyder.BFL innebär

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Bakgrund

Vår vision>> för Riksgymnasiet är att vi ska skapa en stabil grund för fortsatt lärande och utveckling för våra elever. Ett sätt vi väljer för att genomföra detta är att öka det kollegiala lärandet och lära oss mer om lärprocesser. Därför har vi startat arbetet med Bedömning för lärande (BFL).

Jag är processledare för BFL och processteamet består av bygglärarna som deltog i BFL-projektet under våren tillsammans med kvalitetsutvecklare Victoria Svensson.

//Bertil Eliasson

BFL på Bygg

I februari 2014 gick karaktärsämneslärarna i byggarbetslaget in i ett utvecklingsarbete med syftet att ”stödja yrkeslärarnas arbete med att få inblick i och praktiskt få pröva metoderna BFL (bedömning för lärande) och Learning study i sin undervisning.” Ansvarig för upplägg och genomförande var Victoria Svensson, Kvalitetsutvecklare och uppdraget hade rektor Anders Adamson initierat och ansökt om. Vid sex stycken tillfällen deltog lärarna i workshops med utgångspunkt i bedömningsforskaren Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Innan utvecklingsarbetet påbörjades genomfördes en kartläggning av lärarnas förkunskaper kring BFL och på bilden nedan presenterar Victoria resultatet före och efter genomförda workshops.

Bild

Efter sista tillfället sammanfattade Victoria arbetet i ett dokument som du hittar här>>

//Anna-Eva Olsson