Etikettarkiv: Digital utvecklingsplan

Nätverkande rektor på BETT

Anders på BettTidigare har jag varit på SETT-mässan i Kista, nu var hela gymnasieförvaltningens skolledare uppgraderade till BETT-2015 i London. Det var med höga förväntningar som jag anslöt i sista minuten till bussen som tog oss till Arlanda. Förväntningarna låg i att jag var sugen på att få inspiration till skolutveckling och så klart ville jag också se någon ny innovativ pryl som man kunde börja längta efter.

Nu kom logistiken att tyvärr dra ned det positiva, då vi bodde på vischan. Alla dagar blev det mycket bussåkande i centrala London vilket tog tid, mellan fyra och sex timmar i buss per dag. Om jag nu inte fokuserar på logistiken utan i stället tittar på vad jag fick med mig inför framtiden så handlade det i första hand om nedanstående. Läs mer

En digital utvecklingsplan – del 3

DPUPå det tredje tisdagsmötet, och det sista för den här terminen, gick vi igenom den justerade mallen av  “Min digitala utvecklingsplan”  som vi, lärspridare, justerat utifrån våra lärarkollegors synpunkter som dök upp på det förra mötet. Vi berättade om hur vi har tänkt oss samt hur mallen är tänkt att användas.

Efter genomgången fick varje lärare sitta var för sig och skriva på sin egna digitala utvecklingsplan via mallen vi tagit fram tillsammans. När det var ca 10 minuter kvar av mötet fick lärarna sätta sig två och två och diskutera varandras plan och ge varandra respons: för att se om deras plan var rimlig, formulerad på rätt sätt eller om de hade några andra funderingar och tankar som kunde hjälpa den andra framåt i utformandet av sin mall.

Härmed är vårt fokus med digital utvecklingsplan avslutat.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

En digital utvecklingsplan – del 2

DigutvplanVid början av det andra av våra tisdagsmöten visade vi upp en liten film som berättade om SAMR-modellen (EFFO-modellen) – vad denna modell innebär samt hur man kan nå dessa nivåer. Därefter delade vi upp lärarna på RGTU i “ämnesgrupper” och de fick tillsammans diskutera vilka uppgifter/aktiviteter de har i sina kurser som ingår i SAMR-modellen samt vilka nivåer de har uppnått.

Efter att varje “ämnesgrupp” har antecknat ner olika punkter via It’s learning gick vi, lärspridare, vidare till den andra delen av mötet. Vi visade då upp vårt förslag på hur en “Min digital utvecklingsplan”-mall skulle kunna se ut. Lärarna fick sedan diskutera kring mallen och ge synpunkter på mallen.

Utifrån synpunkterna som dök upp under detta tillfälle justerar vi, lärspridare, nu vår “Min digital utvecklingsplan”-mall inför vårt nästa tillfälle, dvs den 16 december.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

En digital utvecklingsplan

Vid tre tillfällen under höstterminen har vi, lärspridarna, blivit utsedda att hålla i tisdagsmötena. Vid läsårets första lärspridardag, där både lärspridare och skolledare deltog, pratade vår rektor Anders Adamson om “Vision 2017” där han bland annat nämnde att varje lärare på RGTU borde ha en egen digital utvecklingsplan.

Vi, lärspridarna, nappade på den idén och därför kommer vi att använda de tre tillfällena till att utforma en digital utvecklingsplan hos oss på RGTU.

På det första av våra tisdagsmöten delade vi upp lärarna på RGTU i smågrupper och de fick tillsammans brainstorma om hur en digital utvecklingsplan kan se ut och vad den ska innehålla. Utifrån de tankar som dök upp under detta tillfälle planerar vi nu för vårt nästa tillfälle, dvs den 4 november.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1