Etikettarkiv: entillen

It’s learning utbildning

Sara ITSutbildningTre veckor under höstterminen ägnade vi på RGTU våra tisdagsmöten till att dels stärka kunskaperna och dels bli säkrare på de olika funktionerna som finns i lärplattformen It’s learning. Detta utifrån att Örebro kommun gjort en extra satsning på just It’s learning. Vi gick igenom fyra olika steg (Steg RGTU – Steg 1 – Steg 2 – Steg 3) som innehållit föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Mer info hittar du här: ITSutbildning

Många har hunnit igenom alla dessa stegen medan andra fått mer tid till att nöta It’s learning och dess funktioner på sin egen nivå vid flera tillfällen.

För att genomföra dessa fyra steg, som delvis gick parallellt, hade jag hjälp av Anna-Eva Olsson, Christer Backlund (processledare för It’s learning) och Emil Jansson (IKT-pedagog).

//Sara Selling, lärspridare och processledare i 1 till 1

It’s learning – Steg RGTU och Steg 1

Steg1ITSNu var det dags för det andra tillfället av It’s learning-utbildningen. All personal på RGTU fick välja mellan att repetera Steg RGTU som leddes av Anna-Eva Olsson eller att fortsätta på det nya steget, dvs Steg 1 som leddes av Sara Selling.

I Steg RGTU fick några av personalen repetera saker som hade tagits upp på det förra tillfället samt att de fick möjlighet att ställa fler frågor och få svar på sina funderingar.

I Steg 1 var det fokus på att skapa kurs samt funktioner i kursen. Deltagarna fick lära sig hur man skapar en kurs och hur man lägger till deltagare. De fick även se vad man kan göra med en kurs, dvs göra uppgifter, anteckningar, diskussioner, lägga till filer eller mappar o.s.v.

I höst fortsätter vi med It’s learning utbildningen under några tillfällen för att förhoppningsvis till juluppehållet ha hunnit med så mycket som möjligt så att all personal känner sig mer bekväma i sitt användande av lärplattformen It’s Learning.

//Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

It’s learning – Steg RGTU

Steg RGTUNu har vi, lärspridare, tillsammans med Christer Backlund (processledare för It’s learning processen) på RGTU kommit igång med It’s learning-utbildning för personalen på RGTU. Vi har delat upp utbildningen i fyra steg (Steg RGTU, Steg 1, Steg 2 och Steg 3). Alla ska klara av det föregående steget för att kunna komma vidare till nästa steg.

Christer Backlund fick äran att ta hand om Steg RGTU. Han gick då igenom de viktigaste grundfunktionerna i lärplattformen It’s learning. Bland annat fick personalen information om var de kan hitta olika information, blanketter, rutiner o.s.v.

Därefter fick alla personal göra ett test för att testa deras kunskaper kring de grundläggande delarna. Efter testet kunde alla se om de var redo för nästa steg eller om de behöver repetera lite mer vid nästa tillfälle som kommer i juni. Det finns alltså möjlighet att gå om samma steg flera gånger för de som känner att de behöver mera tid.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Aktuellt – vecka 19

Då har vi gått in på terminens slutspurt. APL-perioderna är över för detta läsår och alla miljöbesöken genomförda. I veckan fick vi ta del av utvärderingen efter miljöbesöken – från både elever och medföljande föräldrar och skolpersonal. Utvärderingen visade att miljöbesöken var uppskattade och att eleverna upplevde att de fått bra information om Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och blivit väl bemötta av elever och personal på skolan. Roligt! Nu hoppas vi att alla söker till Riksgymnasiet i framtiden.

enkatsvar miljobesok

Denna vecka har vi också haft terminens sista Programlyft – denna gång med tema Trygghet. Efter 2 timmars diskussioner inom de olika programmen så återsamlades ledningsteam och det främjande trygghetsteamet tillsammans med elevrepresentanter för att diskutera vad eleverna pratat om ute på sina program. Det blev många blandade intryck, det finns många saker som eleverna upplever fungerar bra och där de känner trygghet men vi har också många och stora utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med. Med hjälp av elevernas redovisningar och minnesanteckningar så finns nu mycket underlag för detta arbete.

Steg RGTUI tisdags kickade vi också igång utbildning för all personal inom ITSlearning. All personal ska genomgå fyra steg under denna och nästa termin. Den här veckan startade vi med ”Steg RGTU” – en orientering i infopanelen och menyerna på ITSlearning. Vår processledare för ITSlearning, Christer Backlund, gick igenom detta med oss och efteråt följde våra processledare för en-till-en och tillika lärspridare, Sara Selling och Kenny Åkesson upp detta genom att presentera ett test på dessa kunskaper som alla ska genomföra innan veckan är slut. Vid ett godkänt resultat får man fortsätta till nästa steg i utbildningen. Men behöver man mer tid för information och utbildning så går man ”Steg RGTU” igen innan man går vidare.

Nätverkande rektor på BETT

Anders på BettTidigare har jag varit på SETT-mässan i Kista, nu var hela gymnasieförvaltningens skolledare uppgraderade till BETT-2015 i London. Det var med höga förväntningar som jag anslöt i sista minuten till bussen som tog oss till Arlanda. Förväntningarna låg i att jag var sugen på att få inspiration till skolutveckling och så klart ville jag också se någon ny innovativ pryl som man kunde börja längta efter.

Nu kom logistiken att tyvärr dra ned det positiva, då vi bodde på vischan. Alla dagar blev det mycket bussåkande i centrala London vilket tog tid, mellan fyra och sex timmar i buss per dag. Om jag nu inte fokuserar på logistiken utan i stället tittar på vad jag fick med mig inför framtiden så handlade det i första hand om nedanstående. Läs mer

Önskemål för VT15

På vårt första tisdagsmöte för terminen hade vi fokus på vilka områden, inom 1-1 satsningen, RGTU ska satsa på under vårterminen 2015.

Lärarna på RGTU började med att sitta var och en och fundera över sina egna önskemål. Om vad de ville göra eller känner att vi på RGTU behöver arbeta med under vårterminen. Det kunde bland annat handla om fortbildning, repetition samt råd & stöd.

Efter att lärarna hade skrivit ner olika punkter, grupperades lärarna i smågrupper med 4-6 personer i varje grupp. De fick då gå igenom varandras punkter och sedan gemensamt välja ut de två viktigaste punkterna. Därefter fick varje grupp redovisa vilka två punkter de valt samt varför de tyckte att just dessa punkter skulle vara högprioriterade för RGTU under våren 2015.

VT15 RGTU entillenTotalt blev det 14 olika punkter som vi, lärspridarna, la in i en Mentimeter-röstning. Därefter fick varje lärare 100 poäng som de kunde fördela bland de 14 punkterna.

Efter att alla lärare hade röstat fick önskemålet “Få in kursplaner/läroplaner i It’s learning” flest röster (15 %). På delad andra plats (13 %) kom “Mer tid till fördjupning av olika program” och “Mer kunskaper kring It’s learning”. På delad tredje plats (11 %) kom “Besöka andra skolor” och “Träna mer på att filma (lärare+elever)”.

Nu ska vi, lärspridarna, stämma träff med vår IKT-pedagog, Emil Jansson, där vi går igenom resultatet från tisdagens möte. Vi, lärspridare, ska tillsammans med Emil diskutera hur vi kan arbeta med att uppfylla vår sektors önskemål för denna termin och hur Emil kan stötta oss i det arbetet.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

En digital utvecklingsplan – del 3

DPUPå det tredje tisdagsmötet, och det sista för den här terminen, gick vi igenom den justerade mallen av  “Min digitala utvecklingsplan”  som vi, lärspridare, justerat utifrån våra lärarkollegors synpunkter som dök upp på det förra mötet. Vi berättade om hur vi har tänkt oss samt hur mallen är tänkt att användas.

Efter genomgången fick varje lärare sitta var för sig och skriva på sin egna digitala utvecklingsplan via mallen vi tagit fram tillsammans. När det var ca 10 minuter kvar av mötet fick lärarna sätta sig två och två och diskutera varandras plan och ge varandra respons: för att se om deras plan var rimlig, formulerad på rätt sätt eller om de hade några andra funderingar och tankar som kunde hjälpa den andra framåt i utformandet av sin mall.

Härmed är vårt fokus med digital utvecklingsplan avslutat.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1