Etikettarkiv: Formativ bedömning

Feedback var femte vecka

BFL planeringNu har vi haft vår APL-period och karaktärslärarna sammanfattar hur bedömningen av praktiken/APL:n blivit. Likaså är många lärare i de gymnasiegemensamma ämnena upptagna med bedömningen av nationella prov. Förhoppningsvis har vi under denna termin tagit ytterligare ett steg till i vår utveckling av BFL – bedömning för lärande. Vi har också i mentorsteamet diskuterat ett nytt läsårshjul för dokumentation, studieuppföljning och utvecklingssamtal. En av flera nyheter nästa år blir bla. F5feedback var 5e vecka – som genomförs av undervisande lärare direkt till varje elev och syftar till att eleverna ska få ökad förståelse för hur de ligger till i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL – vecka 6

BFL v6Nu går vi vidare under vårterminen med vårt utvecklingsarbete kring bedömningen. Vi startade med en avstämning för hur vi arbetar idag. Karaktärslärarna har fokus på hur de bättre ska kunna bedöma APL-perioderna nu under vårterminen. Och de gymnasiegemensamma ämnena har fokus på hur de med hjälp av skolans lärplattform kan förtydliga mål i respektive kurs.

Mellan sport- och påsklov kommer vi arbeta lite mer intensivt med dessa olika fokusområden. På återseende!

//Bertil Eliasson, Processledare BFL

BFL Vecka 41

Bertil CMANu har vi träffat Malin från Kvinnerstagymnasiet som visade material, matriser och andra saker om hur de bedömer eleverna på Lärlingsutbildningen.

Nästa steg blir att, tillsammans i grupper med karaktärsämneslärarna, diskutera hur vi kan utveckla vår bedömning av APL – och kanske använda några tips från Kvinnerstagymnasiet.

Övriga lärare får fortbildning i It´s Learning för att bättre kunna använda It´s Learning som hjälp för att kommunicera bedömningen med eleverna.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 39

KvinnerstagymnasietNy termin och fortsatt arbete med att utveckla bedömningen. Detta läsår kommer vi att fokusera på att tydliggöra vad & hur vi bedömer eleverna. Alla gymnasiegemensamma ämnen och lärare ska utveckla detta i större grad via vår lärplattform It´s Learning. Målet är att eleverna ska kunna förstå vad och hur vi gör våra bedömningar i resp. ämne och kurs.

Karaktärsämnena och lärarna ska utveckla bedömningen av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Eleverna gör en stor del av kurserna ute på arbetsplatser och hur ska man kunna bedöma elever som är i en annan del av Sverige? Vi kontaktade Kvinnerstagymnasiets lärlingsutbildning som har stor erfarenhet av detta och har bjudit in dem för att presentera sitt arbete och hur de bedömer praktik. Förhoppningen är att vi kan stjäla goda idéer som kan passa oss och vår utbildning.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 23

Efter snart ett läsårs kämpande med BFL så gjorde vi idag en kort och enkel utvärdering. Och då blir det tydligt att någonting har hänt under året. Ett stort antal av personalen har idag större inblick i vad Bedömning För Lärande innebär, vilket bilden visar:BFLht14vt15Nu ska bara kunskapen implementeras i större utsträckning än idag…det arbetet planeras just nu för att sedan sparka igång nästa läsår. Målet då blir att fler elever ska känna sig trygga med hur bedömningen sker och på vilka grunder.

Men innan vi tar nästa steg så är det dags för alla att få ett välbehövligt sommarlov….

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 12

BFLgrupperNyckelstrategi 3 – Feedback
Denna vecka började vi diskutera hur vi kan ge eleverna feedback som hjälper dem mot de mål som finns.

Om eleverna ska kunna nå målen så måste vi kunna ge feedback så de förstår vad de kan och vilken kvalité hans/hennes arbete visar. Vi måste även ge feedback så eleverna förstår vad han/hon ska ska fokusera på att lära sig framöver.

Hur kan vi kommunicera med eleverna så att vi ger bra feedback? Vi har olika förutsättningar beroende på våra ämnen eller om det är karaktärs – eller gymnasiegemensamma ämnen. En intressant diskussion som fortsätter även nästa gång.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 11

krokusarVårterminen går i rasande fart! Nu fortsätter vi lärandet om BFL, vi förberedde nästa veckas träff då vi ska repetera nyckelstrategi 2 – skapa aktiviteter som synliggör lärandet och vad som hände när vi provade olika metoder. Samt gå vidare med feedback som är nyckelstrategi 3. Hur ger vi eleverna rätt feedback så det för lärandet och utvecklingen framåt?

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 5

Nyckelstrategi 2 – tydliggöra lärandet

Efter höstterminens fokus på lärande- och kursmål så går vi vidare till nästa steg i BFL-processen. Denna vecka arbetade vi med nyckelstrategi 2 – tydliggöra lärandet. Lär sig eleverna det vi vill? Och hur kan vi veta det?

trafikljuslapparVi hade diskussion om konkreta metoder man kan använda för att tydliggöra och synliggöra lärandet. Om man får syn på lärandet så kan man som pedagog sen anpassa och ändra undervisningen så att eleverna kan nå målet med lektionen/lektionerna eller kursen.

Exit-tickets, namnlappar, ”grön-gul-röd”, loggbok m.m. var några av de metoder vi diskuterade och ska prova i undervisningen till nästa tillfälle.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 50

Alla jullovslängtande grupper avslutade diskussionerna kring den första nyckelstrategin – Att tydliggöra målen. Vidare så gjorde vi en halvtidsutvärdering kring höstterminens arbete med Bedömning För Lärande. Hur långt har vi kommit? Vad ska vi tänka på och/eller ändra på till vårterminen? En kort sammanfattning kommer här på bloggen efter sammanställning längre fram.

Nu tar vi jullov och laddar batterierna inför vårterminen!

god jul

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 49

FrageteckenI veckans förberedelser så planerar vi att avrunda inför jullovet. Vi repeterade syftet med hela processen och vår vision. Och så utvärderade vi terminen i processteamet, vad behöver vi ändra på inför nästa termin? Fokus under höstterminen har varit det första steget i BFL-strategierna: Tydliggöra målen för lärare såväl som elever. Nästa vecka ska vi avsluta den första nyckelstrategin och alla pedagoger ska få göra samma utvärdering.

//Bertil Eliasson, processledare BFL