Etikettarkiv: Läsårshjul

Hur blev det?

Tre läsår har snart gått och vi är redo för att summera vårt arbete. Under tre år har vi samlat in underlag, funderat, analyserat, ändrat och justerat. I dagsläget har vi en god bild av vad som fungerar i vår verksamhet och hur vårt läsår behöver struktureras upp för att arbetet ska flyta på. Självklart har vi även identifierat många utvecklingsområden som kvarstår och just nu funderar vi på hur vi bäst går vidare med vår organisation, är det bra att fortsätta att jobba med processer eller ska vi hitta andra former för vår organisation? Grunden för vårt nästa läsår ser iallafall ut så här: RGTU Läsårsplanering lå1718 GRUND Inför nästa läsår har vi försökt vara noga med att hitta ett jämt flöde av utvecklingssamtal, arbete med studieuppföljningen, APL/praktikperioder, hemresor, nationella prov, programbesök och skolbesök. Det är en stor utmaning att inte de stora ”aktiviteterna” ska krocka med varandra samt att få en rimlig och jämt fördelad arbetsbelastning på både elever och personal. Men nu tror vi att vi har kommit fram till en framkomlig väg.

Men hur gick det då med Visionen? En vision är ju just en vision som ska ange riktning och sätta ord på vilken effekt vi vill se i vår verksamhet. Vi valde som strategi att jobba med processledningsmodellen och för att följa upp så använde vi målen i vår kvalitetsplan och jobbade med våra uppföljningsverktyg: enkäter (CMA-skolenkät och LivHälsaUng) samt kvalitativa mätningar i form av intervjuer med våra elever där vi under åren diskuterat välbefinnande- och trygghetsfrågor med samtliga elever men även lagt extra fokus på den elevgrupp som började hos oss i augusti 2014 och som nu tar studenten i juni. Dessa elever har vi under tre tillfällen intervjuat med våra ”nollbas-frågor” som gett oss möjlighet att få fördjupad insikt om hur just dessa elever ser på sin skolsituation och framtidstro. Resultatet från dessa frågor finner du här: Resultat Nollbas Aug14 Sep15 Jan17

Tyvärr har både enkätsvaren från CMA-skolenkäten samt LivHälsaUng-enkäten blivit försenade så resultatet från dessa utvärderingsverktyg får jag återkomma med längre fram.

Som en liten bonus kan vi dock redovisa svaren på frågan ”Ska du sommarjobba (eller jobba efter studenten) på din APL/praktikplats?” som vår APL-samordnare Rigmor ställde till alla 2or, 3or och 4or (40 st) efter deras APL/praktikperiod vt17. 19 av eleverna svarade JA på frågan!! Mycket positivt och ett resultat vi aldrig varit i närheten av tidigare…

//Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

Aktuellt – vecka 6

Årshjul utvecklingssamtal mmMellan jul och sportlov händer mycket i vår verksamhet. Vårt ”årshjul” kring studieuppföljning (förr: omdömen) och utvecklingssamtal rullar vidare och just  nu (v. 3-7) jobbar alla mentorer med utvecklingssamtal med sina mentorselever. Vill du veta vad detta utvecklingssamtal ska innehålla, kolla på följande film där vår rektor hälsar välkommen till samtalet.

I kollegiet har vi startat en ny omgång med PAR-modellen med nya lärar-par och en längre tidsperiod. Den 19 april återsamlas vi och delar med oss av terminens lärdomar till samtliga lärarkollegor. Kanske har par:en under denna termin då hunnit besökt varandra vid fler än två tillfällen/aktiviteter, det var i allafall önskemålet från lärarna efter förra omgången.

Nästa läsår

Läsår1617Denna tid på läsåret handlar mycket om att knyta ihop, justera och planera. Nästa vecka får vi CMA-enkätens resultat redovisade och det ska förstås bli mycket spännande att ta del av vad årets tvåor svarade i denna viktiga och värdefulla utvärdering. Deras åsikter kommer vi använda för att analysera vårt utvecklingsarbete så här långt och göra justeringar framöver.

Igår träffades mentorsteamet för att slutligen bestämma oss för nästa års ”läsårshjul” med utvecklingssamtal och förberedelser för dessa. Vi samlade oss kring en hel del nya och som vi tycker förenklade och förbättrade grepp och begrepp för att ytterligare stötta våra elever i deras kunskapsutveckling. En nyhet för nästa år är att mentorsteamet kommer har mer tid att träffas både kollegialt i gruppen och även ha tid för individuell elevtid varannan vecka.

Ännu återstår detaljer som ska på plats och självklart ska vi vänta in CMA-enkätens resultat innan vi helt spikar upplägget nästa läsår. Men i grova drag har vi läsåret planerat med APL/Praktikveckor, programbesök, perioder för utvecklingssamtal, brytdag med fokus på trygghet mm.

//Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet.

Aktuellt – vecka 11

GodisNu råder febril aktivitet för att allt ska vara i ordning till påsklovet. I morgon ska alla omdömen vara klara och finnas dokumenterade på ITS i kursen RG Dokumentation 15-16. Alla mentorer ska sen – efter påsk och en månad framåt – genomföra utvecklingssamtal med sina mentorselever med utgångspunkt från omdömena. Efter påsklovet går även alla våra 2or, 3or och 4or ut på APL/praktik. 2orna har tre veckors APL/praktik och 3-4orna har fyra veckors APL/praktik. Inför detta har karaktärslärarna förberett hur kontakt med handledaren ska ske och vilka moment i kurserna som ska bedömas utifrån moment som genomförs på APL:n. Vår APL-samordnare jobbar också stenhårt in i det sista med att styra upp och säkra upp att alla elever och personal vet var de ska vara och hur APL-introduktionen ska gå till när allt kör igång efter lovet.

På organisations/ledningsnivå så förbereder vi redan inför nästa läsår och lägger grunden och planerar utifrån antagningssiffror och information om elevernas läge i kurserna. Vi samlar information inför tjänsteplanering och i morgon ska vi ha ”idékalas” – då vi testar några förbättringsidéer tillsammans – allt för att kunna justera och rätta till det som inte fungerat så bra i år – t ex elevernas möjlighet till studio samt vikarieanskaffning då lärare är sjuka/frånvarande kortare tid. Vi hoppas att vi till nästa läsår kan bygga en struktur som bättre möter elever och lärares behov – för ökade kunskapsresultat och välbefinnande.

Så nu – sista rycket – sen Glad påsk till er alla!

Läsårshjul – Bakgrund

Processed with MoldivUnder förra året valde vi att slopa det klassiska papperskalendariet som skrivs ut i början av läsåret och hängs upp på väggen. Denna variant passar inte vår verksamhet som ständigt är under förändring. Vi valde då att låta mig ”kalla” samtliga i personalen till alla olika aktiviteter via vår kalender som är kopplad till vårt mailsystem – Emil. Detta har vi valt att fortsätta med även i år. Dock känner vi att det är något som saknas.

Vi vet att det är händelser som återkommer varje år. Till exempel introduktion för nya elever, omdömen, öppet hus, julavslutning m.m, men ändå känns det varje år som en överraskning. Varje år funderar vi: Hur gjorde vi sist?? Överblicken och framförhållningen saknas. Så nu är planen att skapa ett digitalt läsårshjul. Varje aktivitet ska vara klickbar och vid behov kommer mer information om vad vi brukar göra, arbetsgrupp mm bara vara ett klick bort. Jag kommer att vara den som administrerar läsårshjulet men självklart kommer jag behöva hjälp från alla mina kollegor att fylla det med aktiviteter och information. För att skapa läsårshjulet kommer jag använda mig av Google drive där jag just har skapat ett konto… Så nu är det bara att sätta igång och klura ut hur man gör så det både blir snyggt och funktionellt.

/Maria Åkerstedth, processledare Läsårshjul

Introvecka

Vecka 34 kom våra elever tillbaka efter sommarlovet och vi startade terminen med upprop för ettorna i Kulturama kl 13.00 och lite senare kom tvåor, treor och fyror till sitt upprop. Rektor Anders Adamson inledde med att hälsa välkommen och efter det så informerade CSN om viktiga regler kring närvaro, hemresor, RG-bidrag mm. På tisdagen hade vi olika program för olika årskurser. Ettorna hade stadsvandring för att bekanta sig med Örebro och hitta till viktiga platser som t ex resecentrum, café 019 och tillbaka till Tullängsskolan. Under dagen intervjuades även alla nya elever som ett led i vår insamling av ”nollbas” för framtida uppföljning av vårt utvecklingsarbete.

Kanoter

Tvåorna ägnade hela tisdagen till Idrott och Hälsa och paddlade kanot i Svartån halva dagen och tränade simning och livräddning på Eyrabadet den andra halvan. Treor och Fyror var på sina karaktärsämnen där de bl. a fick information och möjlighet att fixa med praktiska saker som arbetskläder, nycklar och inloggningsuppgifter.

Från onsdag så gick eleverna enligt sitt schema men med lite extra fokus på olika teman i de olika ämnena. Bland annat så jobbade/jobbar eleverna lite extra med studieteknik på de inledande lektionerna i svenska och på de första matematiklektionerna kom studie- och yrkesvägledaren samt kurator på besök för en ordentlig presentation av deras roll och funktion på skolan.

//Anna-Eva Olsson