Etikettarkiv: Loka

Aktuellt – vecka 40

Denna vecka är det bara ettorna kvar i våra lokaler på skolan. I måndags började nämligen även våra tvåor sin APL-period (2 veckor) och sedan tidigare är våra 3or och 4or ute. APL-samordnare Rigmor samt flera av våra karaktärslärare har denna vecka åkt landet runt och introducerat och hälsat på eleverna på deras olika APL-platser. För övrigt så har vår rektor och schemaläggare varit i Loka två dagar för att arbeta med kvalitetsplan och systematiskt utvecklingsarbete…och i tisdags på vår tid tillsammans i kollegiet så fortsatte vi vår STEG-utbildning i Itslearning. Den här veckan jobbade vi med både Steg RGTU (grundläggande funktioner och information), Steg 1 (kurser) och Steg 2(kurser och uppgifter och bedömning).
Tak APL

Måleri APL  Butik APL

Trygghet – Bakgrund

Citat trygghetI en rapport berättar 379 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier vad orsaken till avbrottet är. Fler än hälften av de tillfrågade ungdomarna uppgav att orsaken var att de kände sig mobbade eller utanför den sociala gemenskapen i skolan   (10 orsaker till avhopp, ungdomsstyrelsen 2013:2).
Det är alltså oerhört viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan, både för sitt välbefinnande men även för att klara sina studier. Dessutom finns tydlig lagstiftning när det gäller skolans ansvar, all personal på en skola ska arbeta för elevernas trygghet. I processen trygghet kommer vi intensivt att arbeta för att varenda elev på Riksgymnasiet på Tullängsgymnasiet ska känna sig trygg i skolan.

I augusti hade personalen två kickoff-dagar i Loka, då diskuterades bl.a. hur vi gemensamt kan arbeta förebyggande och främjande i trygghetsfrågan. Vi diskuterade platser i skolan som kan uppfattas som otrygga av elever och hur vi konkret kan göra för att vara ”vakna vuxna” och skapa en trygg miljö för våra elever.

Vi har ett nyskapat trygghetsteam som har träffats några gånger under höstterminen och som kommer att fortsätta att träffas för att diskutera trygghet. Detta team består av mig och fyra lärare, även skolpyskologen har varit med på våra träffar. Jag som processledare kommer även att samarbeta med fler av skolpersonalen i trygghetsarbetet. Elevernas åsikter är givetvis oerhört viktiga och därför kommer även de att involveras i trygghetsarbetet.

Det är viktigt att trygghetsfrågan inte blir enskilda aktiviteter, utan att trygghetsarbetet genomsyrar hela skolans verksamhet.

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Program Loka

Loka flaggaUnder våra två kickoff-dagar i Loka hade vi två uttalade mål: 1) att lära känna varandra och 2) att starta ett antal processer. För att utnyttja tiden maximalt så började deltagarna redan på bussresan att twittra sina förväntningar på dagarna i Loka. Under dessa dagar använde vi sedan konsekvent #RGTU i våra tweets och du finner en sammanfattning av dessa här.

Programmet inleddes med en film där rektor Anders Adamson beskrev sin vision för de närmsta tre åren. Filmen följdes av två frågeställningar kring lärarrollen och avslutades med att alla deltagare via Socrative fick komma med förslag på innehåll till våra tisdagsmöten där vi ska dela med oss av erfarenheter och lärdomar till varandra.

Eftermiddagen dag 1 ägnades åt arbete med kunskapskraven i våra olika kurser samt förslag på samarbete/beröringspunkter mellan karaktärsämnena och de gymnasiegemensamma ämnena (GG-ämnen). För att samla så mycket idéer som möjligt på konkreta samarbeten så organiserades detta som en speeddating där GG-ämnena i sina ämnesgrupper fick 10 minuter var hos karaktärsämnena. Vi roterade sen så att alla GG-ämnen mött samtliga karaktärsämnen.

Eftermiddagen avslutades med ”det här visste du inte om…”, dvs alla hade fått lämna in en rolig/annorlunda/knasig fakta om sig själv. Alla skulle sen försöka placera in rätt person på rätt fakta. Rätt svar publicerades sen till middagen där även prisutdelning ägde rum.

Dag 2 hade fokus på trygghetsarbete, mentorsrollen, introveckan med eleverna och avslutades med en utvärdering av Loka-dagarna. Programpunkt ”Trygghetsarbete” inleddes med bakgrund och film presenterat av vår kurator Malin och vår studie- och yrkesvägledare Josefine. Efter inledningen fick vi två och två gå ut och diskutera fyra givna frågeställningar (walk-and-talk) som vi redovisade på twitter från stigarna i skogarna runt Loka brunn.

IMG_0903Programpunkt ”Mentorsrollen” inleddes med individuell tid för att fundera på några givna frågeställningar presenterade av tf rektor Maria. Dessa diskuterades sedan i mindre grupper/par och sammanställdes slutligen tillsammans på whiteboarden (EPA-enskilt/par/alla).

Efter lunch ägnade vi drygt en timme åt att diskutera introveckan, dvs den första veckan med eleverna. Vi delade in oss i givna grupper med olika ansvarsområden som lärare Sara presenterade och vi påbörjade sen planeringsarbetet inför elevernas ankomst. Målbild, Hjälpmedel och stöd, Studieteknik, Vila – äta – röra sig, Uppropsdagen, Stadsvandringen och Lära-känna övningar var de olika områdena som vi diskuterade.

Dagen avslutades med information om schema och annat relevant för närmsta dagarna. Innan deltagarna klev på bussen för hemresa så utvärderades dagarna utifrån de förväntningar deltagarna twittrat på bussen dit och de mål som Anders uttalat i sin film. Alla fick också ge feedback på program och upplägg i form av ”två stjärnor och en önskan”. Värdefull feedback för planering av kommande gemensamma aktiviteter.

lokavyFrån arrangörernas sida så konstaterar vi att Loka med natur och omgivningar visade sin vackraste sida och att allt flöt på och att maten och fikat var alla till belåtenhet. Några besökte spa och vattensalong under vistelsen och Södra Loken med ljummet vatten, bjöd in till både kvälls- och morgondopp.

Tack till alla medverkande för två givande dagar som får bli vår grund att stå på inför kommande utvecklingsarbete.

//Rigmor F Gustafsson & Anna-Eva Olsson

 

 

Vision 2017

Då var vi igång igen efter sommarlovet. Vi startade läsåret med två heldagar vid Loka Brunn. Innehållet till programmet hade vi tillsammans tagit fram vid ett idémöte i våras. Mer om dessa dagar finner du i kommande blogginlägg. Dagarna inleddes med att rektor Anders Adamson presenterade sin vision för vart vi ska vara 2017. Eftersom han själv inte var på plats under dessa dagar så hade han formulerat sig i följande film: (välj teckenspråk eller stödtext)

//Anna-Eva Olsson