Etikettarkiv: PAR-modellen

Aktuellt – vecka 6

Årshjul utvecklingssamtal mmMellan jul och sportlov händer mycket i vår verksamhet. Vårt ”årshjul” kring studieuppföljning (förr: omdömen) och utvecklingssamtal rullar vidare och just  nu (v. 3-7) jobbar alla mentorer med utvecklingssamtal med sina mentorselever. Vill du veta vad detta utvecklingssamtal ska innehålla, kolla på följande film där vår rektor hälsar välkommen till samtalet.

I kollegiet har vi startat en ny omgång med PAR-modellen med nya lärar-par och en längre tidsperiod. Den 19 april återsamlas vi och delar med oss av terminens lärdomar till samtliga lärarkollegor. Kanske har par:en under denna termin då hunnit besökt varandra vid fler än två tillfällen/aktiviteter, det var i allafall önskemålet från lärarna efter förra omgången.

Aktuellt – vecka 40

Eleverna i årskurs 2 och 3 och 4 är nu ute på sin APL/Praktik och ett intensivt arbete pågår för att hålla kontakt med elever och företag för att följa upp hur det går. Mentorer, APL-samordnare och karaktärslärare samarbetar för att stötta eleverna under deras veckor ute på företagen.

I dagarna tre finns också Riksgymnasiet representerat på gymnasiedagarna i Göteborg för att informera om och inspirera till studier hos oss i Örebro.

På hemmaplan är det dags för PAR-modellen under tre veckor. Under gemensam konferenstid närmsta veckorna finns tid för Planering och Reflektion. Aktiviteten planeras sen av paren själva utifrån möjligheter i deras schema.

Aktuellt – vecka 2

Då är vi igång med VT16. Eleverna är tillbaka, schemat är igång och under veckan har lärarna startat igång ytterligare en omgång med PAR-modellen – med nya par att jobba i. Detta kollegiala samarbete pågår fyra veckor och sen samlas vi för att dela lärdomar med varandra. Under veckan har också mentorerna träffats för att diskutera planeringen inför elevernas val av Individuellt val. Elevhälsan har för mentorerna presenterat ärendegång för fyra olika ärendetyper och dessa ska längre fram även presenteras för övrig personal. Samtidigt som mentorerna träffades så möttes övrig personal för att gå igenom övriga arbetsuppgifter som finns på RGTU. Bl a så sattes ett team ihop som ska arbeta med att planera för de elever som är kvar på skolan under APL/praktikperioderna.

Terminen har alltså rivstartat och vi jobbar oss varma – trots snö och kyla utanför fönstret. Sammanfattar denna snörika vecka med följande bild från @Malinkurator:

Aktuellt – vecka 44 och 45

Karin o AlenkaEtt höstlov för eleverna fylldes bl.a med fortbildning kring synligt lärande med Ylva Pettersson och träff med med mentorsteamet där uppdraget som mentor diskuterades. Mycket tid av vecka 44 gick även åt till att formulera våra omdömen inför kommande utvecklingssamtal. Under höstlovet fick också våra idrottslärare Alenka Horvat och Karin Hallin Ahlström ta emot pris som årets idrottslärare. Läs mer om detta här på Riksgymnasiets hemsida eller på Pedagog Örebro.

Denna vecka startade vi också igång terminens arbete med PAR-modellen och vårt kollegiala lärande kring hur vi kan utveckla vår undervisning. Denna termin jobbar vi tillsammans med en kollega inom samma område. Dvs lärare som arbetar med gymnasiegemensamma ämnen jobbar tillsammans och lärare inom karaktärsämnena samarbetar med varandra . Under tre veckor ska vi jobba med Planering, Aktivitet och Reflektion för att sedan under vecka 48 dela våra reflektioner och lärdomar med alla på sektorn.

Aktuellt – vecka 7

PAR-semIdag avslutade vi ett fyra veckor långt arbete med PAR-modellen då vi arbetat två och två och Planerat, besökt varandras Aktiviteter och Reflekterat tillsammans. I morse rundade vi av detta arbete med ett PAR-seminarium då vi dels utvärderade upplägget men också delade med oss av goda exempel vi sett samt reflekterade kring saker vi tar med oss tillbaka in i vår egen undervisning. Sammanställningen från morgonens seminarium finner du här>> (notera att det är två blad i dokumentet, en för lärdomar och en för utvärdering av organisationen).

Aktuellt – vecka 3

PARDå var vårterminen igång på riktigt och veckan har varit händelserik. Tyvärr fick vi inleda terminen med minnesstund för två av våra elever som omkommit i en trafikolycka under jullovet. Av denna anledning blev måndagen speciell och vi startade igång undervisning enligt schema från och med tisdagen.

Onsdagen startade med en förmiddag tillsammans med ettorna i bandyhallen där vi åkte skridskor och sen avrundade vi med teori om issäkerhet. Samma dag levererades också våra nya arbetsmöbler och våra nyrenoverade arbetsrum kunde äntligen möbleras. Detta arbete har pågått under stor del av höstterminen och det var med lättnad vi packade upp flyttlådor och lämnade fikarummet som under några veckor varit vårt provisoriska arbetsrum.

Under veckan har vi också startat igång en fyra veckor lång period då vi ska jobba med PAR-modellen. En modell för att organisera ett kollegialt lärande med utgångspunkt i att vi lär av varandra och handleder varandra. På vårt möte i onsdags presenterades paren som ska arbeta tillsammans närmsta veckorna och varje par fick även ett förslag på tid då det fungerar att genomföra A-momentet, dvs besöka varandras undervisning.

PAR-modellen

PARUnder vårterminen 2014 prövade vi PAR-modellen som är ett verktyg för att organisera kollegialt lärande i form av handledning. Lärarna blev grupperade två & två och så långt det var möjligt skulle paren bestå av en karaktärsämneslärare och en lärare i de gymnasiegemensamma ämnena. Genom att besöka varandra i undervisningen och arbeta med mallen för handledning med hjälp av rubrikerna Planering, Aktivitet och Reflektion fick vi alla en möjlighet till inblick i varandras vardag. Eventuellt kommer vi jobba vidare med denna modell framöver. Flera av de medverkande lärarna har varit försiktigt positiva till modellen och det gemensamma lärande och förståelsen för varandras verksamheter som den bidragit till. Det återstår att se om PAR-modellen kommer vara en del av vårt utvecklingsarbete framöver.

//Anna-Eva Olsson