Etikettarkiv: Processprat

Processprat för stabil processväv

I dag har jag genomfört det sista processpratet för denna termin, dvs ett samtal med var och en av processledarna där vi följer upp mål vi satt upp för året och diskuterar nästa steg och planerar för nästa läsår. Utifrån processpraten så kan jag konstatera att våra processer fortsätter ge stabilitet och struktur åt vår vardag. Processerna utvecklas kontinuerligt och till nästa år kommer små justeringar göras men vi behåller samtliga tio processer under hela ”visions-tiden”. Dvs även läsåret 16/17.

Nedan finner ni en skiss som illustrerar hur processerna ger struktur i en händelsestyrd vardag – som skolan är. Bilderna har jag själv ritat efter förlaga/idé från www.indea.se och deras bok ”Eld och vatten”.

Struktur

Interaktion

Processväv

 

//Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet.

Mera processprat

var vart hurI veckan har jag haft flera möten med våra processledare. Jag kallar dessa möten för ”processprat”. Dessa möten ger oss chans att stämma av vad vi gjort i processerna, hur det blev och var vi är nu. Därifrån diskuterar vi vad som är nästa steg och hur vi ska göra det.  De processmöten jag haft denna vecka är:

 

  • BFL – där vi diskuterade hur vi ska fortsätta arbetet i kollegiet och vilket fokus vi ska ha nästa läsår.
  • ITS – hur jobbar vi vidare med de centrala direktiven samtidigt som vi bygger vidare där vi står.
  • Välbefinnande – hur jobbar vi förebyggande på grupp och individnivå med eleverna. Planerat för nytt upplägg kommande läsår.
  • 1-1 – hur går denna process ihop med ITS-processen kommande läsår, hur kan vi jobba vidare med personalens och elevernas lärande samt hur kan vi hitta inspiration och goda exempel från andra skolor/verksamheter?

En reflektion jag gör efter dessa processprat är att det finns så mycket vinster i att strukturerat och systematiskt prata med personer som kan och är engagerade i verksamheten i allmänhet och sin process i synnerhet. Jag ser att skolutvecklingsarbetet får bränsle och fart i och med dessa ”processprat” och driver utvecklingen (snabbare) framåt.

Efter påsk är det dags för processen Trygghet och sen återstår bara Mentorskap, Läsårshjul, Bemötande & Kommunikation och Stöd & Hjälpmedel. Efter det så har jag nått mitt egna mål – att ha minst ett processprat/termin/process.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet