Etikettarkiv: Stödprocess

ITS Processen

ITSVeckan efter höstlovet träffade jag vår kvalitetsutvecklare på RGTU och två externa processhandledare/verksamhetsutvecklare från Örebro kommun. Syftet var att kartlägga och definiera ITS-processen i förhållande till övriga processer som ingår i vårt kvalitetsarbete. Vi diskuterade ITS-processens inriktning och utveckling genom att formulera verksamhetens behov och önskat utfall och kom fram till följande.

  • Behov: Ökad kompetens hos lärare i lärplattformen ITS
  • Utfall: Lärarna använder lärplattformen (ITS) som pedagogiskt stöd och verktyg i verksamheten.

Plattformen uppfattas ibland som svår och krånglig att hantera. För att uppnå önskat utfall, att lärarna uppfattar och använder ITS som ett pedagogiskt stöd och verktyg i sin vardag, är behovet av utbildningsinsatser nödvändigt. Parallellt med olika insatser bör även krav framföras till plattformens ägare som syftar till att förenkla plattformens olika funktioner.

I dagsläget finns det några olika områden där både ökad kompetens och förenklade funktioner skulle underlätta arbetet. Exempel är: Information, Kurser/Uppgifter/Material, Omdömen/Utvecklingssamtal, Bedömning/Matriser. En utmaning blir att sprida kunskap utifrån lärarnas olika behov och ingångsnivå samtidigt som plattformen är i ständig utveckling.

Utifrån ovanstående enades vi om processnamnet: ”Tillhandahålla stöd (till lärarna) för arbete med lärplattformen ITS”

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

Läsårshjul – Bakgrund

Processed with MoldivUnder förra året valde vi att slopa det klassiska papperskalendariet som skrivs ut i början av läsåret och hängs upp på väggen. Denna variant passar inte vår verksamhet som ständigt är under förändring. Vi valde då att låta mig ”kalla” samtliga i personalen till alla olika aktiviteter via vår kalender som är kopplad till vårt mailsystem – Emil. Detta har vi valt att fortsätta med även i år. Dock känner vi att det är något som saknas.

Vi vet att det är händelser som återkommer varje år. Till exempel introduktion för nya elever, omdömen, öppet hus, julavslutning m.m, men ändå känns det varje år som en överraskning. Varje år funderar vi: Hur gjorde vi sist?? Överblicken och framförhållningen saknas. Så nu är planen att skapa ett digitalt läsårshjul. Varje aktivitet ska vara klickbar och vid behov kommer mer information om vad vi brukar göra, arbetsgrupp mm bara vara ett klick bort. Jag kommer att vara den som administrerar läsårshjulet men självklart kommer jag behöva hjälp från alla mina kollegor att fylla det med aktiviteter och information. För att skapa läsårshjulet kommer jag använda mig av Google drive där jag just har skapat ett konto… Så nu är det bara att sätta igång och klura ut hur man gör så det både blir snyggt och funktionellt.

/Maria Åkerstedth, processledare Läsårshjul