Etikettarkiv: Styrprocess

Processprat

ProcesstrappanSom processägare och ansvarig för styrprocessen Kvalitet så har jag i dagarna haft möte med några av processledarna i vår verksamhet. Syftet med mötet var att stämma av nuläget i resp. process och även diskutera tillsättning av ev. processteam. Vi jobbade även fram ett första utkast på innehåll till kommunens mall för processinventering>>.

 

Frågorna vi utgick från i samtalet var:

1) Hur tänker du kring rubrikerna i processinventerings-mallen och ”din” process?
2) Var är du just nu?
3) Har du format/satt samman/tänkt kring ev. processteam till ”din” process?
4) Vad är nästa steg i processen?
5) Vad behöver du för stöd/hjälp för att komma vidare?

Fyra av tio ”processprat” är genomförda och resterande fortsätter vi med efter jul. Målet är att till vårt kvalitetsseminarium i februari ha inventerat och beskrivit nuläget i varje process och då kunna fokusera på steg 5 i förberedelsefasen: Definiera processmål och ta fram en uppföljningsplan.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet