Etikettarkiv: Trygghet

Trygghetsdag

Bakgrund:

TrygghetI augusti 2016 berättade Sveriges radio att en rapport från polisen om sexuella trakasserier visar att skolan är den plats där ungdomar råkar mest illa ut. Detta är inte på något vis försvarbart. Varje elev ska känna sig trygg och inte riskera att bli sexuellt trakasserad eller på annat vis kränkt av någon annan på skolan. Sveriges radio intervjuade Skolverket angående polisens rapport och Skolverket är kritiska till hur skolorna förhåller sig till de sexuella trakasserierna. De säger att det är vanligast att skolor reagerar först när det redan skett kränkningar eller trakasserier och att skolorna ligger efter med det förebyggande arbetet.

Vi på RGTU arbetar intensivt med främjande och förebyggande arbete för att undvika att elever far illa hos oss. Detta ska genomsyra verksamheten dagligen, men ett annat sätt som vi också arbetar på är gemensamma dagar där både elever och personal deltar. Varje läsår har RGTU en sådan dag då vi bryter det vanliga schemat och fokuserar på ett speciellt tema. Tidigare teman för dessa dagar har varit ”Bemötande” samt ”Välbefinnande & hälsa – sömn och kost”. Detta år var det dags för ”Trygghet”. Vi hade valt två olika fokus denna dag, det första vi ville sätta ljuset på var sexuella trakasserier. Detta är ett ständigt aktuellt ämne att diskutera och det känns dessutom angeläget efter polisens rapport om sexuella övergrepp i skolan. Det känns extra bra att vi gör detta utifrån ett främjande perspektiv, det har alltså inte hänt någon specifik kränkning som gör att vi valt just detta fokus på vår trygghetsdag. Dagens andra fokus var heder. Många ungdomar, både tjejer och killar, lever i hederskulturer. Vi ville genom detta öka elevernas kunskap om heder men även få elever att fundera kring mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Dagens program:

Joakim LamotteVi började dagen med en härlig frukostbuffé som stod framdukad åt oss i skolans matsal. Därefter var det dags att lyssna på föreläsaren Joakim Lamotte som pratade om sexuella trakasserier. Det tog inte många sekunder för Joakim att trollbinda hela publiken. Han berättade om olika anekdoter från sin uppväxt. Återkommande i hans berättelser var dåliga förebilder med taskig kvinnosyn och en vuxenvärld som svek genom sin tystnad. Det var endast ett par personer som stått upp för jämställdhet under hans uppväxt. Joakim uppmuntrade oss att vara de som faktiskt vågar göra skillnad och säga ifrån om vi ser någon bli kränkt.

Lunchen åt vi i skolmatsalen och det var härligt att se personalen och eleverna sitta tillsammans och umgås och diskutera förmiddagens föreläsning.

Beston KalefaEfter lunch var det dags för nästa föreläsare, Beston Kalefa. Redan när han kom gåendes i korridoren bland de förväntansfulla eleverna märktes glädjen bland dem och eleverna jublade och applåderade bara av att han gick upp på scenen. ”Vad applåderar ni åt?” frågade Beston ”Ni vet ju inte ens om jag är bra!” Även Beston fångade elevernas uppmärksamhet. Han fick oss att fundera över vad som är viktigast i livet, vem som styr våra liv, för vems skull vi gör olika saker och uppmanade oss att verkligen leva ut våra liv och inte begränsa oss. Med sig hade han även en ung man som berättade hur det är att leva under heder och inte uppfylla föräldrarnas önskan på hur han bör vara. Efter Bestons föreläsning rungade applåderna ännu högre än de han först möttes av.

Vill du läsa mer om innehållet i föreläsningarna…Klicka här>>

Joakim och Beston tog emot elever på scenen efter sina föreläsningar och båda förekommer nu på groupies och foton i väldigt många elevers mobiler. Elever berättade, frågade och gav feedback till dem och båda tog sig tid att möta varje enskild elev som önskade.

Efter båda föreläsningarna följde diskussioner i mentorsgrupperna. Lärare och annan skolpersonal har återkopplat till mig att det har varit fantastiska diskussioner i grupperna. Trygg Ung har dessutom visat sin alldeles nya film om, av och med sig själva. Nu hoppas vi att fler elever väljer att gå med i Trygg Ung. Det kan aldrig bli för många som aktivt tar ställning för att alla elever ska känna sig välkomna, sedda och trygga i skolan.

Utvärdering av dagen:

När vi utvärderat dagen så kan vi konstatera att föreläsningarna var mycket uppskattade. I bilden illustreras vad eleverna tyckte om de båda föreläsningarna:

Cirkeldiagram utvärdering

Avslutningsvis kommer här ett axplock av citat från utvärderingen:

Joakims föreläsning:

”De flesta föreläsningar brukar va skit och tråkiga men han gjorde det intressant med spännande historier som fick fram ett budskap”

”Han kunde ha pratat mer om hur mansnormen skadar alla människor”

”Det var så personligt, så man kunde verkligen sätta sig in i vad han berättade.”

”Jag blev väldigt berörd”

Bestons föreläsning:

”Jag älskade hela upplägget och hur varje mening var något intressant att lyssna på så man tappade aldrig intresset”

”Han var fan bäst och hans humör gjorde att jag blev nyfiken… förstådde vad hans budskap var”

”Han pratade väldigt fort och tolken hängde inte riktigt med.”

”Jag tycker det var bra för det var jätteintressant att lyssna på föreläsningen. Det fanns humor också.”

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Trygg Ung

Trygg Ung loggaEngagerade elever som träffas utanför skoltid för att fundera kring trygghet i skolan. Elever som aktivt diskuterar hur alla elever ska trivas och må bra på skolan. Elever som deltar i planering och genomförande av aktiviteter som handlar om elevers trygghet. Visst låter det nästan för bra för att vara sant. Men det är sant! Det är med största stolthet jag presenterar Trygg Ung!

Under detta läsår har en grupp elever som känner sig extra engagerade i trygghetsfrågan träffats och diskuterat på vilket sätt just de kan bidra till skolans trygghet. Gruppen har vuxit och växer fortfarande, allt fler elever väljer att vara med. Gruppen beskriver sig på följande vis:

”Ingen elev ska känna sig ensam, utanför, mobbad eller på annat sätt otrygg i skolan. Trygg Ung består av elever på Riksgymnasiet på Tullängsgymnasiet som vill att alla elever ska må bra.”

Eleverna i Trygg Ung är extra ögon ute på skolan, de uppmärksammar om någon elev far illa, är ensam eller på annat sätt behöver hjälp. De har varit delaktiga i en kartläggning hur tjejer på RGTU upplever sin skolsituation utifrån kön. För att öka deras kunskap om bl.a. grupptryck har skolpsykolog Dennis Wedholm föreläst för Trygg Ung om gruppsykologi.

Ett par gånger under läsåret har Trygg Ung bjudit in samtliga elever på RGTU till frukost i skolans café Innova. Frukostarna har serverats under elevernas sovmorgon och i maj kom över 30 % av våra elever till skolan på en sovmorgon för att äta frukost och prata med Trygg Ung. Jätteroligt!

Under vecka 46 var det fokus på mänskliga rättigheter i Örebro kommun. I samband med den veckan så visade olika föreningar och grupper upp sina verksamheter i skolans cafeteria och vid ett bord kunde man hitta representanter från Trygg Ung.TryggUng i Innova

I mitt arbete har jag även märkt att flera av eleverna som är med i Trygg Ung söker kontakt med mig för att påtala att de märkt att någon annan elev tycks må dåligt. De peppar dessutom elever att själva ta kontakt med skolpersonal.

Arbetet med Trygg Ung har bara börjat så smått och jag ser redan oerhörda vinster i att få med eleverna i trygghetsarbetet.

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

En rektor reflekterar

vintervägSå här under julledigheten har jag hunnit att reflektera kring vårt utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete som startade hösten -14 då vi skapade vår vision. Utvecklingsarbetet har en treårsplan som alltså nu nått halvvägs. Jag anade inte då, höstterminen 14, vilket genomgripande arbete som vi gav oss in på. När jag tittar tillbaka på vad som hänt kan jag konstatera att vi tillsammans skapat massvis med mervärde till våra elever och för den delen också till oss själva.

Att arbeta med processer och med en tydlig satsning på en kvalitetsprocess tror jag har varit, är och kommer att vara framgångsfaktorn nummer ett. Att hålla fokus på dessa processer är periodvis svårt, då skolan är en arbetsplats som är händelsestyrd, allt kan hända och händer. Denna händelsestyrda vardag måste prioriteras samtidigt som det mer långsiktiga utvecklingsarbetet pågår parallellt. I detta har vi en utmaning.

Om de två första terminerna kännetecknades av ett härligt go så har jag upplevt den senaste terminen mer svajig. Exakt vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men oavsett så tror jag att vi i ledningen måste försöka vara mer tydliga och närvarande i olika sammanhang.

I dag har vi en positiv trend bland våra elever med högre närvaro, fler som klarar gymnasiet på 3 år samt färre avstängningsärenden. Lägg till att vi nog alla kan skriva under på att bemötandet mellan elever är klart bättre idag än tidigare, så det känns mycket positivt. Om detta beror på vårt utvecklingsarbete eller ej är så klart omöjligt att svara på. Helt säkert har våra ”mjuka” processer bidragit starkt till denna positiva trend.

Nu laddar vi för ännu en termin fylld med härliga möten med elever och kollegor. Det kollegiala lärandet är ingen fluga utan en framgångsfaktor som vi ska dra än mer nytta av i framtiden. På vår sektor har vi många möten, utan möten ingen utveckling men lika fullt kan ett och annat möte kännas som man klarat sig utan. Problemet är bara att det på förhand inte går att säga eller ens sia om vilket möte vi inte behövde.

Avslutar med ett citat från Lou Rossling: Om ett möte ska bli bra beror det 100% på mig men också 100% på dig. Detta gäller möten människor emellan oavsett i vilken form man möts.

//Anders Adamson, Rektor, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet

Liv & Hälsa

LIVHALSATisdag 20 oktober fick alla våra ungdomar på RGTU se filmen som presenterar enkäten Liv och Hälsa ung.

Jag och skolkurator Malin hade gjort diskussionsfrågor utifrån filmen, ni finner dem här: LivHälsaUng20okt. Frågorna diskuterades i mentorsgrupperna och redovisades sedan för rektor Anders, kvalitetsutvecklare Anna-Eva, skolkurator Malin och mig.

Frågorna var formulerade som öppna frågor så korta svar blev det inte frågan om. Det var så bra svar, jag hörde av svaren att diskussionerna varit djupa. Även ifrågasättandet av hur statistiken såg ut jämfört med hörande ungdomar kom fram.

De hälsorisker som flera grupper kom fram till är olika livsstilsfrågor som bland annat, kost, sömn, alkohol och nikotin. Även organisatoriska hälsoproblem togs upp utifrån stress i skolan, läxhjälp och miljön i skolan.

Flera grupper diskuterade även trygghet i skolan, grupptryck, mobbning.

Det var en jättebra eftermiddag, när resultatet redovisades. och det har gett vår rektor Anders, skolkurator Malin och mig flera konkreta uppgifter att arbeta med.

Aktiva delaktiga ungdomar driver skolan framåt och att se våra elever stå och redovisa sin grupps resultat är stort.

Nu är det upp till oss att göra hantverk av det som kom fram.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Trygg skola

Vad kan vi egentligen göra för att våra elever ska må bra och känna sig trygga i skolan? Jag pratade med en av våra elever som beskrev sin trygghet i skolan så här:

”Jag har tidigare haft svårt att lita på vuxna i grundskolan, men här på Tullängsgymnasiet känner jag att jag faktiskt mår bra och känner mig trygg. Det finns flera personer här som bryr sig och gör att jag mår bra, men det finns en speciell personal som gör att jag känner mig extra trygg.”

Jag blev såklart nyfiken på vad just denna personal gör för att eleven ska känna sig extra trygg och svaret är klockrent:

”Hon frågar mig alltid hur jag mår. Jag vet att jag kan söka upp henne i skolan om jag behöver snacka och hon har alltid tid med mig. Jag kan skicka ett sms till henne när jag vill. Och jag känner att hon verkligen bryr sig om mig – maximalt!”

Eleven sammanfattar exakt vad ett gott bemötande handlar om.

Jag har självklart berättat för min kollega vilken effekt hennes bemötande har, men hon sa bara ”Äh, det är inget märkvärdigt jag har gjort!”

Men det ÄR det! Det är just dessa småsaker i vardagen som ger de stora effekterna. Så nu kostar vi på oss ett extra leende, ställer en extra fråga om hur eleverna mår och visar att vi verkligen bryr oss – maximalt!

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Utvärdera och följa upp!

Nu har jag – i egenskap av processledare – haft terminens ”processprat” med vår processägare/kvalitetsutvecklare Anna-Eva och vi stämde av läget i processen ”Välbefinnande”:

Hälsodagen, med fokus på kost och sömn, är genomförd. En utvärdering för att fånga upp personalens synpunkter är utskickad. I den ligger fokus på vad som fungerade och vad som kan bli bättre i planeringen av kommande hälsodagar. 

Under höstlovet ska jag sammanställa utvärderingarna från denna hälsodag. Men i vår så ska vi ha ytterligare en hälsodag, då med fokus på motion, rörelse och aktiviteter. Den dagen planeras av idrottslärarna Alenka och Karin med hjälp av övrig personal.

Just nu så jobbar vi också med uppföljning av ungdomsenkäten ”Liv och hälsa ung” som genomförs vart tredje år på skolorna i Örebro län i skolår 7, 9 och på gymnasiet i åk 2.

HurmårniSammanställningen av resultatet för Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (Tullängsgymnasiet, Virginska gymnasiet och Risbergska gymnasiet) finns samlat i en film som du kan se här: Film LivHälsaUng (På teckenspråk med taltolkning samt text). Vill du veta mer om denna enkät så kan du läsa om den på Region Örebro läns hemsida>>

Tisdag vecka 43 ska samtliga ungdomar och pedagoger på RGTU se filmen. De ska sen diskutera frågor i gruppen inom ramen för vårt koncept ”Programlyftet”. Efter diskussion i grupper på förmiddagen så samlas representanter från varje grupp på eftermiddagen tillsammans med rektor, skolkurator, skolsköterska och vår kvalitetsutvecklare för att redovisa resultaten från gruppdiskussionerna.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Vi flaggar för Örebropride

PrideflaggaDenna vecka är det Örebropride, en festival som aktivt arbetar för att utmana heteronormen och manifestera mänskliga rättigheter. Enligt svensk lag har alla människor samma rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck . Detta uttrycks tydligt i Tullängsgymnasiets Trygghetsplan.

Det är svårt att beräkna hur många homosexuella det finns i Sverige, men man uppskattar att det är mellan fem och tio procent som lever homosexuellt eller har homosexuella känslor som de inte vågar leva ut på grund av det sociala trycket. Att vara öppen med sin homosexualitet kan vara skrämmande, många tror att omgivningen skulle ta avstånd från dem . Speciellt under ungdomsåren kan det vara extra skrämmande att berätta om sin homosexualitet. Tullängsgymnasiet strävar efter att vara en trygg skola där inga blir diskriminerade samt där homosexuella vågar var öppna med vilka de är. Just därför är det med extra stolthet som jag idag ser regnbågsflaggan i topp på Tullängsgymnasiets skolgård.

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Aktuellt – vecka 19

Då har vi gått in på terminens slutspurt. APL-perioderna är över för detta läsår och alla miljöbesöken genomförda. I veckan fick vi ta del av utvärderingen efter miljöbesöken – från både elever och medföljande föräldrar och skolpersonal. Utvärderingen visade att miljöbesöken var uppskattade och att eleverna upplevde att de fått bra information om Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och blivit väl bemötta av elever och personal på skolan. Roligt! Nu hoppas vi att alla söker till Riksgymnasiet i framtiden.

enkatsvar miljobesok

Denna vecka har vi också haft terminens sista Programlyft – denna gång med tema Trygghet. Efter 2 timmars diskussioner inom de olika programmen så återsamlades ledningsteam och det främjande trygghetsteamet tillsammans med elevrepresentanter för att diskutera vad eleverna pratat om ute på sina program. Det blev många blandade intryck, det finns många saker som eleverna upplever fungerar bra och där de känner trygghet men vi har också många och stora utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med. Med hjälp av elevernas redovisningar och minnesanteckningar så finns nu mycket underlag för detta arbete.

Steg RGTUI tisdags kickade vi också igång utbildning för all personal inom ITSlearning. All personal ska genomgå fyra steg under denna och nästa termin. Den här veckan startade vi med ”Steg RGTU” – en orientering i infopanelen och menyerna på ITSlearning. Vår processledare för ITSlearning, Christer Backlund, gick igenom detta med oss och efteråt följde våra processledare för en-till-en och tillika lärspridare, Sara Selling och Kenny Åkesson upp detta genom att presentera ett test på dessa kunskaper som alla ska genomföra innan veckan är slut. Vid ett godkänt resultat får man fortsätta till nästa steg i utbildningen. Men behöver man mer tid för information och utbildning så går man ”Steg RGTU” igen innan man går vidare.

Aktuellt – vecka 2

8januariEfter jullov är lärarna nu tillbaka i verksamheten, eleverna börjar på måndag. Denna vecka har vi haft fyra gemensamma programpunkter. I onsdags inledde vi vårterminen med gemensam friskvård i idrottshallen och på eftermiddagen hade vår IKT-pedagog Emil Jansson en genomgång av de stödprogram som finns i våra och elevernas datorer, t ex ClaroRead, StavaRex och SpellRight. I torsdags hade riksgymnasiet en gemensam inspirationsdag på Nya Engelbrektsskolan med två föreläsare, Patrik Nordell och Lou Rossling. Temat var bemötande och kommunikation och tankar efter dagen hittar du här>>. Idag har vi gemensamt också lyssnat på representanter från Region Örebro län som redovisat resultatet från elevenkäten ”Liv och hälsa ung 2014”.

Vi möter också vårterminen med sorg då två av våra elever på riksgymnasiet under jullovet omkommit i en trafikolycka.

Trygghet – Bakgrund (Lättläst)

Citat trygghetDet finns en rapport där 379 ungdomar som hoppat av gymnasiet berättar varför de hoppade av. De flesta säger att det var för att de kände sig mobbade eller ensamma i skolan.

Det är viktigt att elever är trygga i skolan, både för att må bra och för att klara sin utbildning. Det finns en lag som säger att all personal på skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga.

I augusti träffades all personal och pratade om hur vi kan arbeta mot mobbning.

Fyra lärare och jag har bildad en grupp som jobbar extra mycket med trygghet. Vi har träffats några gånger och kommer att fortsätta att träffas. Det är väldigt viktigt vad eleverna tycker och jag kommer arbeta tillsammans med dem också.

Alla elever ska känna sig trygga i skolan – varje dag!

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet