Etikettarkiv: Välbefinnande

Yrkesfys

Yrkesfys gym innebandy bordtennisEfter många diskussioner om hur vi ska stärka elevernas fysik, så att de orkar med i sina karaktärskurser och även göra dem bättre rustade för arbetslivet, så kom vi igång med Yrkesfys.

Första 6 veckorna vi testat har gått över förväntan. Eleverna delades in i grupper om 14-16 elever . Totalt har vi haft 6 olika stationer: styrka i Gymmet, Innebandy, Spinning, Bordtennis, Cirkelfys och Power-Walk. Varje vecka blev ett nytt träningsmoment för eleverna.

Vi har inte bara gjort fysiska vinster med Yrkesfys, utan också sociala. Personalen får möjlighet att träffa eleverna i en annan miljö än klassrummet och eleverna får möjlighet att träffa andra elever som dom vanligtvis inte möter på sina lektioner.

Vi kommer att fortsätta med Yrkesfys ytterligare några veckor efter sportlovet och sedan gör vi en större utvärdering.

Planen för vecka 9 och 10 är att vi gör en längre promenad och avslutar på Stortorget med ett litet prislotteri.

//Alenka Horvat, processledare Välbefinnande

Läget i processen Välbefinnande

cirkeldiagram välbefinnandeHösten har kommit igång och vi närmar oss terminsslutet. En del har hänt och andra saker fortsätter att utvecklas i Välbefinnande- och Hälsoprocessen.

Statistik över välbefinnande

Vår ambition att kartlägga elevernas vanor och sedan ha möjlighet att följa upp har nu kommit igång. 89 av våra elever har svarat på enkät i samband med höstterminens utvecklingssamtal. Närmare presentation kommer på ett tisdagsmöte för personalen.

 

YrkesFys

Nu har vi kommit ett steg närmare samarbetet med Karaktärslärarna. Under v 44 träffade jag lärarna från de olika programmen. Vi diskuterade mitt förslag att använda Idrottshallen till extra träning där de kan uppfylla målen som finns på karaktärssidan (..hållbart arbetsliv,… ergonomi, …hälsa…mm) i deras kurser. Jag har nu fortsatt att fila på mitt upplägg och kommer att presentera det i mitten på december.

Det är många saker som ska klaffa innan vi kan köra igång i januari. Att börja samarbeta med karaktären känns verkligen bra och viktigt.

Aktivitetsdagen 15 februari

Tiden rusar iväg och det är dags att sparka igång planering för Aktivitetsdagen i februari. En grupp måste tillsättas som kan jobba med detta. Vår förhoppning är att även RGRU ska vara med och samarbeta med oss kring denna dag.

//Alenka Horvat, processledare Välbefinnande

Aktuellt – vecka 44

roda hostlovIdag är första dagen på höstlovet och eleverna är hemma och har ledigt. Här på skolan är det dock full fart. I morse startade vi upp med information om organisation av Öppet Hus lördag 26 nov.

Efter den samlingen så finns nu tid i dagarna två för egna grupperingar och arbete med dokumentation och planering. Ett möte kring fortsatt utveckling av välbefinnandeprocessen tillsammans med karaktärslärarna har också redan hunnits med och resultatet av det arbetet kommer troligtvis bli ”verkstad” efter jul. Idag och imorgon finns också Riksgymnasiet representerade på Skolforum med monter och bemanning för att informera och visa upp vår verksamhet.

På onsdag planerar vi en heldag med all personal och föreläsning av Fältassistenterna kring sociala medier och kurator MathsArne kring prokrastinering och fokustaktik.

Fortsättning följer

sommarängNär vi denna termin drivit välbefinnandeprocessen så har vi bl.a hunnit med att arrangera en hel aktivitetsdag i vintras. Vi har morgontränat på tisdagar och på torsdagar har vi haft träning i idrottshallen mellan 16-17. Vi är ganska nöjda med det vi hunnit med och har fler planer inför fortsättningen.

Det kommer dock bli en stor förändring eftersom Karin slutar och flyttar till annan ort och annat uppdrag. Men min tanke är att fortsätta driva Välbefinnandeprocessen under kommande läsår på liknande sätt men med extra fokus på följande två utvecklingsområden:

  • Samarbete med karaktärslärare med fokus på att försöka hitta former för samarbete och att implementera träning i deras undervisning.
  • Ytterligare en hel eller halv aktivitetsdag under HT16, kanske en tisdag förmiddag då vi har studio och mentorstid.

På återhörande i höst. Då med bara mig som processledare.

//Alenka Horvat, processledare Välbefinnande

Mår du bra så blir livet enklare – Innova kan hjälpa oss…!

InnovaProcessen Välbefinnande har gjort ett studiebesök i vårt populära kafé Innova för att höra hur personalen där ser på just Välbefinnande men också berätta om vårt arbete. Ansvariga Annika Bergström mötte upp oss och började beskriva vad som är viktigt för dem och hur de jobbar. T ex är det alltid mer prisvärt att köpa hälsosamma alternativ såsom frukt, smörgås, smoothie än att köpa t ex en chokladboll.

Alla kommunala gymnasieskolor kaféer strävar efter att hålla ungefär samma priser kring alternativ som finns på alla platser men sedan skiljer sig skolorna åt vad gäller elevernas önskemål. Här på Tullängsgymnasiet produceras och säljs det ca 200-300 smörgåsar varje dag.

Vi som ansvariga i processen Välbefinnande tycker att placeringen av t ex frukt skulle kunna få en mer framträdande plats på försäljningsdisken. Att börja sälja fikabröd/ kakor först efter lunch kanske också skulle kunna vara värt att testa. Men det är inte bara de processansvariga som får komma med önskemål eller funderingar. Annika menar att det är mycket positivt om vi, tillsammans, elever och personal kommer med fler önskemål om vad som ska finnas i Innova. Annika vill samarbeta kring utbudet.

Processarbetet fortsätter med att vi erbjuder elever och personal en aktivare vardag. Detta genom ”extra” möjlighet till rörelse. Spinning på tisdagar och annan träning på torsdagar.

Om vi mår bra presterar vi bättre!

// Karin Hallin Ahlström och Alenka Horvat, Processledare Välbefinnande

Rapport från nya processledare

RommeNytt år, ny termin, nya processledare och ny energi. Här kommer en sammanfattning av hur långt processen Välbefinnande kommit fram tills idag.

Vi inledde vårterminen med att upplysa och diskutera om tobakens negativa effekter. För åk 1 riktade vi in oss på mer ren faktaupplysning. För åk 2 blev det diskussioner om den psykiska effekten och grupptryck. Dessa lektioner hade Heléne Carlsson hand om.

Vi har funderingar, speciellt för åk 1, om att ändra tillfälle då vi tar upp tobak. Vi diskuterar om att tidigarelägga detta redan till mitten på höstterminen. Tanken bakom det är att ettorna har börjat ”landa” i skolan. De börjar få kompisar och en del kompisar kanske röker. För att bli mer accepterad i gruppen så testar de kanske också att röka. Genom att ta upp tobakens skadliga inverkan på kroppen tidigare lyckas vi förhoppningsvis få elever att avstå att testa.

Direkt efter tobakslektionerna började vårt arbete med Aktivitetsdagen. Tidigare år hette det Vinterdagen och ingick i idrottsämnet. Vår tanke då var att ha så många vinteraktiviteter som möjligt. Vintrarna har dock inte varit så goda de sista åren och det också är svårt för oss idrottslärare att hinna bedöma alla elever vid detta tillfälle. Därför har vi nu enbart riktat in oss på hälsofrämjande aktiviteter. I år har vi också erbjudit alla lärare att vara mer delaktiga i Aktivitetsdagen med både förslag på aktiviteter och i själva planerandet. Den största delen av ansvaret samt organisation av dagen tog dock vi hand om.

Vi hade två heldagsaktiviteter (Vandring/fiske och Utförsåkning i Romme). Flera aktiviteter var halvdagsaktiviteter: bl a curling, isspel, badminton/squash, simning, träning på Friskis & Svettis, långfärdsskridskor, spinning, innebandyturnering och dart. Se alla twitter-inlägg från dagen här>>

Utvärdering av dagen genomförs i skrivandets stund med hjälp av ett google-formulär. Både elever och personal ska bidra med sina kloka tankar kring bra delar och förbättringsområden. Detta för att vi ska kunna bli ännu bättre till 2017!

// Karin Hallin Ahlström och Alenka Horvat, Processledare Välbefinnande

En rektor reflekterar

vintervägSå här under julledigheten har jag hunnit att reflektera kring vårt utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete som startade hösten -14 då vi skapade vår vision. Utvecklingsarbetet har en treårsplan som alltså nu nått halvvägs. Jag anade inte då, höstterminen 14, vilket genomgripande arbete som vi gav oss in på. När jag tittar tillbaka på vad som hänt kan jag konstatera att vi tillsammans skapat massvis med mervärde till våra elever och för den delen också till oss själva.

Att arbeta med processer och med en tydlig satsning på en kvalitetsprocess tror jag har varit, är och kommer att vara framgångsfaktorn nummer ett. Att hålla fokus på dessa processer är periodvis svårt, då skolan är en arbetsplats som är händelsestyrd, allt kan hända och händer. Denna händelsestyrda vardag måste prioriteras samtidigt som det mer långsiktiga utvecklingsarbetet pågår parallellt. I detta har vi en utmaning.

Om de två första terminerna kännetecknades av ett härligt go så har jag upplevt den senaste terminen mer svajig. Exakt vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men oavsett så tror jag att vi i ledningen måste försöka vara mer tydliga och närvarande i olika sammanhang.

I dag har vi en positiv trend bland våra elever med högre närvaro, fler som klarar gymnasiet på 3 år samt färre avstängningsärenden. Lägg till att vi nog alla kan skriva under på att bemötandet mellan elever är klart bättre idag än tidigare, så det känns mycket positivt. Om detta beror på vårt utvecklingsarbete eller ej är så klart omöjligt att svara på. Helt säkert har våra ”mjuka” processer bidragit starkt till denna positiva trend.

Nu laddar vi för ännu en termin fylld med härliga möten med elever och kollegor. Det kollegiala lärandet är ingen fluga utan en framgångsfaktor som vi ska dra än mer nytta av i framtiden. På vår sektor har vi många möten, utan möten ingen utveckling men lika fullt kan ett och annat möte kännas som man klarat sig utan. Problemet är bara att det på förhand inte går att säga eller ens sia om vilket möte vi inte behövde.

Avslutar med ett citat från Lou Rossling: Om ett möte ska bli bra beror det 100% på mig men också 100% på dig. Detta gäller möten människor emellan oavsett i vilken form man möts.

//Anders Adamson, Rektor, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet

Liv & Hälsa

LIVHALSATisdag 20 oktober fick alla våra ungdomar på RGTU se filmen som presenterar enkäten Liv och Hälsa ung.

Jag och skolkurator Malin hade gjort diskussionsfrågor utifrån filmen, ni finner dem här: LivHälsaUng20okt. Frågorna diskuterades i mentorsgrupperna och redovisades sedan för rektor Anders, kvalitetsutvecklare Anna-Eva, skolkurator Malin och mig.

Frågorna var formulerade som öppna frågor så korta svar blev det inte frågan om. Det var så bra svar, jag hörde av svaren att diskussionerna varit djupa. Även ifrågasättandet av hur statistiken såg ut jämfört med hörande ungdomar kom fram.

De hälsorisker som flera grupper kom fram till är olika livsstilsfrågor som bland annat, kost, sömn, alkohol och nikotin. Även organisatoriska hälsoproblem togs upp utifrån stress i skolan, läxhjälp och miljön i skolan.

Flera grupper diskuterade även trygghet i skolan, grupptryck, mobbning.

Det var en jättebra eftermiddag, när resultatet redovisades. och det har gett vår rektor Anders, skolkurator Malin och mig flera konkreta uppgifter att arbeta med.

Aktiva delaktiga ungdomar driver skolan framåt och att se våra elever stå och redovisa sin grupps resultat är stort.

Nu är det upp till oss att göra hantverk av det som kom fram.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Utvärdera och följa upp!

Nu har jag – i egenskap av processledare – haft terminens ”processprat” med vår processägare/kvalitetsutvecklare Anna-Eva och vi stämde av läget i processen ”Välbefinnande”:

Hälsodagen, med fokus på kost och sömn, är genomförd. En utvärdering för att fånga upp personalens synpunkter är utskickad. I den ligger fokus på vad som fungerade och vad som kan bli bättre i planeringen av kommande hälsodagar. 

Under höstlovet ska jag sammanställa utvärderingarna från denna hälsodag. Men i vår så ska vi ha ytterligare en hälsodag, då med fokus på motion, rörelse och aktiviteter. Den dagen planeras av idrottslärarna Alenka och Karin med hjälp av övrig personal.

Just nu så jobbar vi också med uppföljning av ungdomsenkäten ”Liv och hälsa ung” som genomförs vart tredje år på skolorna i Örebro län i skolår 7, 9 och på gymnasiet i åk 2.

HurmårniSammanställningen av resultatet för Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (Tullängsgymnasiet, Virginska gymnasiet och Risbergska gymnasiet) finns samlat i en film som du kan se här: Film LivHälsaUng (På teckenspråk med taltolkning samt text). Vill du veta mer om denna enkät så kan du läsa om den på Region Örebro läns hemsida>>

Tisdag vecka 43 ska samtliga ungdomar och pedagoger på RGTU se filmen. De ska sen diskutera frågor i gruppen inom ramen för vårt koncept ”Programlyftet”. Efter diskussion i grupper på förmiddagen så samlas representanter från varje grupp på eftermiddagen tillsammans med rektor, skolkurator, skolsköterska och vår kvalitetsutvecklare för att redovisa resultaten från gruppdiskussionerna.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

Brytdag Hälsa – sömn och kost

SmoothieVi i processteamet (jag, Karin Hallin Ahlström och Alenka Horvat) fick i uppdrag att under tidig höst genomföra en brytdag för samtliga elever på RGTU. Vi diskuterade och kom fram till att sömnen och kosten var de ämnen vi ansåg vara viktigast och vi ville ha med både teori och praktiska moment. Vi planerade att genomföra två föreläsningar om ca 30 min. Arbete skulle sedan ske i mentorsgrupperna. Att vi skulle börja dagen med gemensam frukost var en självklarhet samt senare på dagen även gemensam lunch.

Efter sommarlovet började vi med finslipningen av VÅR dag och vi bestämde att förmiddagen skulle handla om sömn och eftermiddagen skulle ha fokus på kost/mat/dryck. Vi gjorde i ordning uppgifter som eleverna skulle diskutera i grupp och de skulle även göra en egen test om de var morgon- eller kvällsmänniska. Vi önskade också att eleverna skulle får göra ett eget bra mellanmål.

Så här blev det: Här hittar du programmet i sin helhet>>
Vi började med frukost i skolans matsal redan kl 7:45, sedan hade vi program hela dagen fram till 16:00.  Utvärderingen visade att det var en lyckad dag. Att göra sitt egna mellanmål var speciellt uppskattat. Många Twitter-inlägg publicerades under dagen, se dem här>>.

Vi tycker att vi uppnådde det vi ville med vår dag och en reflektion var att vi fick många reaktioner på sockerinnehållet i olika drycker. Det var också många som kom med egna förslag på fruktkombinationer till Smoothisen.

Vi tror och hoppas också på att flera fick upp ögonen och fick tankeställare om hur viktig sömnen är för vårt välmående och att diskussionerna i grupperna sått frön inför framtiden och att vi kommer se effekter av dagen på lång sikt.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande