Etikettarkiv: VT14

1 till 1 – Bakgrund – Aktiviteter under läsåret 13/14

aktiviteter_ht13-14På vår sektor planerade vi, lärspridare, under läsåret en brytdag för våra elever (både ettor och tvåor) där eleverna som fått sin första 1 till 1 dator skulle få en bra grund att stå på i sin utbildning. Dagen genomförde vi tillsammans med våra kollegor på RGTU som höll i och planerade varsin workshop. Vi hade workshops som handlade om lärplattformen It’s learning, iMovie, Youtube, vett & etikett på nätet, källkritik & infosök, specialpedagogiska hjälpmedel och hur man kan organisera sitt sparande på ett smart sätt.

Utöver brytdagen med eleverna hann vi även med följande under läsåret 2013/2014:

  • att delta på SETT-dagarna 2014 i Stockholm.

  • att delta på en inspirationsträff där det visades upp interaktiva hjälpmedel.

  • att delta på föreläsningen “Flipped classroom” i Stockholm.

  • vi ansvarade också för att lägga upp en kurs för Studion på It’s learning, där varje elev kunde gå in och se vad de skulle arbeta med i de respektive ämnena.

  • vi skapade en “wall” där vi alla kunde lägga in olika digitala tips och därmed dela med varandra.

  • på våra tisdagsmöten passade vi även på att informera/pusha för nya saker som vi fått nys om eller som var på gång.

Det var ett händelserikt läsår med många nya och spännande lärdomar.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

1 till 1 – Bakgrund – Lärspridardagarna läsåret 13/14

tankomNär hösten 2013 sedan kom satte vårt nya uppdrag igång. Läsåret 13/14 bestod av sex stycken lärspridardagar, som företaget “Tänk om” ansvarade för. Under dessa dagar fick vi bland annat:

  • fundera kring vårt uppdrag som lärspridare.

  • formulera en handlingsplan för vår skola/sektor med 1 till 1 fokus.

  • ta del av många olika föreläsningar där det tipsades om olika appar/program/webbsidor.

  • tillsammans med andra lärspridare planera och genomföra en workshop för våra kollegor på de olika gymnasieskolorna.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare 1 till 1

BFL Bakgrund

Vår vision>> för Riksgymnasiet är att vi ska skapa en stabil grund för fortsatt lärande och utveckling för våra elever. Ett sätt vi väljer för att genomföra detta är att öka det kollegiala lärandet och lära oss mer om lärprocesser. Därför har vi startat arbetet med Bedömning för lärande (BFL).

Jag är processledare för BFL och processteamet består av bygglärarna som deltog i BFL-projektet under våren tillsammans med kvalitetsutvecklare Victoria Svensson.

//Bertil Eliasson

Var är vi?

CMA fyrfältareInför vårt utvecklingsarbete – med start augusti 2014 – behöver vi veta var vi är. Vi behöver kartlägga och samla in underlag att utvärdera från och mäta och jämföra med på resans gång. I ledningsgruppen har vi enats om att samla in följande underlag:

1) Statistik frånvaro
2) Statistik slutbetyg
3) Svar på elevenkät genomförd av CMA research som bl.a ger en bild av elevernas upplevelse av vår verksamhet i en fyrfältare (se figur).
4) Medarbetarenkäten
5) Tio intervjufrågor till nya elever
6) Sammanställning av kartläggningsövning med all personal på enheten kring upplevda problemområden och prioritering och lösningsförslag för dem.

Eventuellt tillkommer några områden, men kan vi säkerställa detta underlag så tror vi att vi har en bra ”nollbas” att utgå från i vår uppföljning. Har vi missat något viktigt? Kommentera gärna om du har synpunkter och förslag på ytterligare statistik som behöver samlas in.

PAR-modellen

PARUnder vårterminen 2014 prövade vi PAR-modellen som är ett verktyg för att organisera kollegialt lärande i form av handledning. Lärarna blev grupperade två & två och så långt det var möjligt skulle paren bestå av en karaktärsämneslärare och en lärare i de gymnasiegemensamma ämnena. Genom att besöka varandra i undervisningen och arbeta med mallen för handledning med hjälp av rubrikerna Planering, Aktivitet och Reflektion fick vi alla en möjlighet till inblick i varandras vardag. Eventuellt kommer vi jobba vidare med denna modell framöver. Flera av de medverkande lärarna har varit försiktigt positiva till modellen och det gemensamma lärande och förståelsen för varandras verksamheter som den bidragit till. Det återstår att se om PAR-modellen kommer vara en del av vårt utvecklingsarbete framöver.

//Anna-Eva Olsson

BFL på Bygg

I februari 2014 gick karaktärsämneslärarna i byggarbetslaget in i ett utvecklingsarbete med syftet att ”stödja yrkeslärarnas arbete med att få inblick i och praktiskt få pröva metoderna BFL (bedömning för lärande) och Learning study i sin undervisning.” Ansvarig för upplägg och genomförande var Victoria Svensson, Kvalitetsutvecklare och uppdraget hade rektor Anders Adamson initierat och ansökt om. Vid sex stycken tillfällen deltog lärarna i workshops med utgångspunkt i bedömningsforskaren Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Innan utvecklingsarbetet påbörjades genomfördes en kartläggning av lärarnas förkunskaper kring BFL och på bilden nedan presenterar Victoria resultatet före och efter genomförda workshops.

Bild

Efter sista tillfället sammanfattade Victoria arbetet i ett dokument som du hittar här>>

//Anna-Eva Olsson