Etikettarkiv: VT15

Programlyft – elevernas röst

När vi startade vårt utvecklingsarbete för drygt 1,5 år sedan så såg vi att elevinflytande och elevdemokrati var en stor brist i vår verksamhet. Vi införde då Programråd – som vi nu bytt namn på till Programlyft. Två gånger per termin samlas vi i mentorsgrupperna och diskuterar aktuella frågor om skolan och vår arbetsmiljö. Idag var det dags igen med fokus på hur vi utvärderar vår verksamhet och vad som blivit bättre i skolan och vad vi behöver jobba mera med. Programlyftet inleddes med en film där rektor Anders Adamson gav en bakgrund till dagens tema.

Efter filmen så diskuterades i grupperna vad SOM BLIVIT bättre och vad som BEHÖVER BLI bättre i skolan. På eftermiddagen samlades representanter från grupperna till en sammanfattning i matsalen där alla fick lyfta två saker från varje område. Nedan följer elevernas punkter:

Detta har BLIVIT BÄTTRE på skolan:

+Kompisar!

+Korridoren – Stämningen, bänkarna/stolarna.

+ Bra att man inte får sitta i trappen längre

+ Fler bänkar i F-huset. Sociala umgänget blivit bättre när man kan sitta tillsammans

+ Bra att vår matsal blivit KRAV-certifierad. Godare och bättre mat.

+ Inte lika trångt och bättre bänkar i kanslihuset

+ Bra lärare

+ Bättre stolar i GG-salarna nu

+ Man får den hjälp man behöver

+ Möbler i klassrum/korridor

+ Egen dator

+ Arbetsmiljön (både teorisalar och verkstadslokaler)

+ Bra med bänkar och sittplatser i korridorerna

+ Undervisningen

+ Miljön

+ Bra att det finns gym

+ Möblerna i korridoren i kanslihuset

+ Bättre med mentorstiden. Bra att vi har den tiden.

+ Mentorstiden – eleverna får bättre information nu

+ Elever hjälper och bryr sig om de som mår dåligt

+ Blivit kortare köer i matsalen

+ Lugnare miljö i och utanför klassrummet jämfört med tidigare

+ Bättre stolar i kanslibyggnaden

+ Bättre sittplatser och bänkar i kanslihuset

+ Lärarna har börjat lyssna mera

Detta BEHÖVER BLI BÄTTRE på skolan:

– Förbättra schemat – Vill ej ha för långa/många håltimmar.

– För mycket ljud på raster/håltimmar. (kanske för att det är långa håltimmar)

– Förbättra schemat, färre håltimmar

– Kön i Innova

– Rökförbudet på skolgården följs inte av vissa

– Rörig uppstart av skolan. Schemat fungerade inte och man fick fråga lärare var man skulle vara.

– Omklädningsrummet på fordon rörigt och läckande kranar mm

– Lärarna behöver mer kunskap om hörselnedsättning/hörselteknik

– Eluttagen i G1043 sitter i taket – svårt ladda datorerna (som har dåligt batteri)

– Vill få tillbaka citrondrickan i matsalen. Vill ha mer pannkaka och korv – det är för mycket vuxenmat här 🙂

– Mera kött på menyn

– Fräscha upp omklädningsrummet på fordon

– Maten (mindre soppa)

– Mobiler stör lektionerna (inför mobilförbud)

– Schemafrågor:

* man borde få ha samma sal till samma ämne hela tiden.

* vid en ev. salsförändring – tillfällig eller inte – ska man i god tid få veta det

* Studion borde inte ligga så sent på em – kan bli långa håltimmar för elever som slutar tidigt men ändå vill gå till Studion. Förslag på tid: mellan kl 13.00 – 14.00.

– Lärarna borde lyssna mer på vad eleverna tycker och tänker och även göra lektionerna mer lustfyllda. Man lär sig lättare om man dessutom tycker att det är roligt.

– Lärarna ska vara roligare och skämta mer.

– Schemat har för långa/många håltimmar. Jobbigt med matte (och andra teoretiska ämnen) sent på dagen.

– Maten och soppan: Soppan tunn. Vi vill inte ha fisk varje dag.

– Teckenspråkskompetensen hos lärarna behöver bli bättre

– Idrottsdag borde arrangeras med olika sporter tillsammans med lärarna (typ som Risbergska har) och tillsammans med de hörande eleverna.

– Schemat ska följas (tider för rast/lektion/sal följs – inte dra över)

– Lärare som undervisar döva elever SKA vara teckenspråkskunniga och förstå vad eleverna säger.

– Ibland lägger tolken sig i elevernas arbete. Detta upplevs jobbigt då tolken inte har kunskap i ämnet. Tolkarna ska vara helt neutrala.

– Ibland är det för långa lunchraster, runt två timmar. Gärna max en timme.

– Ibland är det för korta lunchraster, runt trettio minuter, blir stressigt.

– Inte så långa skoldagar – för långa/många håltimmar.

– Inte byta lärare så ofta – lärarna säger olika saker mellan olika lektioner

– Inte byta lärare så ofta – mellan terminer – känns som man får börja om

Vi tar med oss synpunkterna in i det fortsatta utvecklingsarbetet och hoppas kunna fortsätta arbetet med att förbättra schemat och undervisningen samt konstaterar att eleverna är nöjda över de förbättringar/satsningar vi gjort på arbetsmiljön.

//Eleverna på RGTU genom Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet.

 

Aktuellt – vecka 24/25

studentmössorDå stänger vi det här läsåret och går på sommarlov och semester. Vi har lagt en tredjedel av vår ”visionstid” bakom oss och under detta år skapat strukturer att bygga vidare på. På återseende igen i augusti! Tack och glad sommar till er alla!

RG-ämne

TUbilKaraktärslärarna på fordonsprogrammet bildade i höstas en grupp som träffades när det står ”RG ämne” i planeringen. Syftet var att förbättra kunskapen inom ITSlearning. Vi började med att titta igenom olika funktioner, grundfunktioner som finns åtkomliga från menyraden. Det vi sedan inriktade oss på var de funktioner som används under kursfliken. Vi började med att skapa uppgifter, matriser och koppla läroplansmål och gick därefter vidare till planeraren för att se hur den kan användas till att presentera resurser och aktiviteter i kurserna.

Det har varit långt mellan träffarna och vid några tillfällen har andra aktiviteter tagit tiden i anspråk vilket medfört att det varit svårt att behålla ett fortlöpande sammanhang.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

RG Omdömen växer…

RGOmdömenDen kurs som skapades för att samla information omkring elevernas omdömen och utvecklingssamtal fyller ett uppdämt behov. Flera önskemål har framförts under året vilket har bidragit till att flera mappar har tillkommit, det är dokumentation om anpassningar och F-varningar som fått varsin mapp. Inför nästa år byter kursen till ett mer passande namn, från ”RG Omdömen 14-15” till ”RG Dokumentation 15-16”. Namnet anger på ett bättre sätt innehållet i kursen. Dessutom utvidgas innehållet ytterligare, det blir nya mappar med information om studieplanering, APL och en mentorsmapp. Genom att samla och skapa struktur i dokumentationen blir det enklare att få en överblick och det spar tid när allt finns på samma plats.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

Vad använder du ITS till idag?

ITSVT15

Frågan, vad använder du ITSlearning till ställdes till personalen på sektorn i början på höstterminen 2014. Idag när det nu nästan är slut på vårterminen återkommer samma frågeställning, resultatet från undersökningen ser positivt ut. Användning av olika funktioner i plattformen har fått en jämnare spridning och vi står väl rustade inför höstens utbildningssatsning.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

 

It’s learning – Steg RGTU och Steg 1

Steg1ITSNu var det dags för det andra tillfället av It’s learning-utbildningen. All personal på RGTU fick välja mellan att repetera Steg RGTU som leddes av Anna-Eva Olsson eller att fortsätta på det nya steget, dvs Steg 1 som leddes av Sara Selling.

I Steg RGTU fick några av personalen repetera saker som hade tagits upp på det förra tillfället samt att de fick möjlighet att ställa fler frågor och få svar på sina funderingar.

I Steg 1 var det fokus på att skapa kurs samt funktioner i kursen. Deltagarna fick lära sig hur man skapar en kurs och hur man lägger till deltagare. De fick även se vad man kan göra med en kurs, dvs göra uppgifter, anteckningar, diskussioner, lägga till filer eller mappar o.s.v.

I höst fortsätter vi med It’s learning utbildningen under några tillfällen för att förhoppningsvis till juluppehållet ha hunnit med så mycket som möjligt så att all personal känner sig mer bekväma i sitt användande av lärplattformen It’s Learning.

//Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Nya mentorer – nytt upplägg

I tidigare blogginlägg har jag haft funderingar på att göra lite annorlunda till kommande läsår med mentorskapet. Mentorer gör skillnad, bra mentorer gör mer skillnad och de bästa gör störst skillnad.

Lite mer än 10 nuvarande mentorer meddelade att de var intresserade av att ta sig an det delvis nya mentorskapet läsåret 15/16. För att verkligen ge mentorerna möjligheten att agera bra mentorer kommer vi att under läsåret 15/16 ha schemalagd mentorstid som är obligatorisk för eleverna.

Denna tid kommer att ligga i direkt anslutning till sektorns morgonmöten på tisdagar (om vi lyckas lösa det med schemat). På träffen diskuterade vi också uppdraget, dels om innehåll men också ramar och den totala arbetsbördan. De som är mentorer kommer få mindre av andra arbetsuppgifter, på så sätt ska den totala arbetsmängden inte förändras.

Nästa steg i denna process är att vi under Loka-dagarna i höst tillsammans formulerar uppdraget , dels för vår egen tydlighet men också för att eleverna ska veta vad de kan förvänta sig av just sin mentor. För att ha lite mer kött på benen inför dessa diskussioner kommer jag att lägga fram ett utkast med tankar och idéer om vad innehållet skulle kunna vara, detta kommer att finnas med då höstterminen drar igång efter en förhoppningsvis varm sommar.

När vi träffades så tittade vi också på detta filmklipp, inte ett ord men extremt tydligt hur en mentor kan arbeta för att nå resultat:

//Anders Adamson, rektor och processledare mentorskap

1 år med bloggen!

1årstårtaIdag firar vi oss själva! Idag fyller nämligen den här bloggen 1 år och när vi klickar oss bakåt i flödet eller söker på våra processkategorier så går det att följa vår utveckling under detta första år. Tillsammans har vi skrivit 75 inlägg. Totalt har sidan visats 4800 gånger och bästa dagen hittills hade vi 230 visningar. Ungefär samtidigt som vi startade bloggen så började vi twittra med hashtag #RGTU och på @RGTUblogg har snart 800 tweets nått våra följare. Nu knyter vi ihop säcken för detta läsår och ser fram emot år två. Vi har redan dragit upp några stora riktlinjer men en del detaljer återstår att fila på. Några ytterligare blogginlägg kommer att dyka upp här innan vi tar semester och sommarlov. Så Grattis till oss och tack till dig för att du följer med oss på vår utvecklingsresa.

BFL Vecka 23

Efter snart ett läsårs kämpande med BFL så gjorde vi idag en kort och enkel utvärdering. Och då blir det tydligt att någonting har hänt under året. Ett stort antal av personalen har idag större inblick i vad Bedömning För Lärande innebär, vilket bilden visar:BFLht14vt15Nu ska bara kunskapen implementeras i större utsträckning än idag…det arbetet planeras just nu för att sedan sparka igång nästa läsår. Målet då blir att fler elever ska känna sig trygga med hur bedömningen sker och på vilka grunder.

Men innan vi tar nästa steg så är det dags för alla att få ett välbehövligt sommarlov….

//Bertil Eliasson, processledare BFL

Aktuellt – vecka 21

En vecka närmare studenten. En vecka som har varit fylld av vardag och verksamhet med fokus på att nå uppsatta mål innan skolavslutningen. Under veckan har också en del av våra elever haft undervisning utanför skolans väggar. I tisdags var våra teknikelever i Stockholm på Vetenskapens hus och laborerade med solenergi och strålning och sönderfall. I onsdags var flera av våra grupper i Stockholm för besök vid armémuseet och en guidning kring slott och riksdag. Samma dag hade våra D-ettor ”outdoor-idrott” med fokus på allemansrätten samt att laga mat utomhus och känna till hur man hanterar eld på ett säkert sätt.Grattis Rigmor

Personalgruppen har diskuterat att eventuellt gå in i nytt arbetstidsavtal (40+5) och vi har haft ett möte kring den nya mentorsorganisationen som vi ska sjösätta nästa läsår.  Under veckan har vi också haft gäster från Florida, USA som vi guidat i vår verksamhet. Som om inte detta var nog så har vi även firat en jämn födelsedag med tårta. Grattis Rigmor!